Hulp nodig? 030 - 231 53 14
Ons kantoor is op werkdagen geopend van 8:00 tot 17:00.
Terug
De zieke en arbeidsongeschikte werknemer
-

De zieke en arbeidsongeschikte werknemer

informeer mij
  • Met veel aandacht voor de actualiteit en toegesneden op de juridische praktijk!
Informatie De zieke en arbeidsongeschikte werknemer Deze cursus richt zich op diegenen die geen of weinig juridische voorkennis hebben, maar in hun werk met het socialla zekerheidsrecht worden geconfronterd. Te denken valt aan HRM managers, HRM adviseurs, vakbondsmedewerkers, medewerkers rechtsbijstandverzekeraars, gedetacheerden.

Leerdoelen

Overige informatie

Deze training is er alleen als in-company uitvoering.
Programma De zieke en arbeidsongeschikte werknemer Een casus van een zieke werknemer vormt de rode draad voor de cursusdagen, waarin de volgende onderwerpen aan de orde komen:

Inleiding Recht
- grondslagen van het recht
- struktuur van het rechtssysteem, indeling in rechtsgebieden
- stelsel van sociale zekerheid; grondslagen, organisaties, bevoegdheden, rechtsbescherming
- uitkeringsregimes


Ongeschiktheid in het Burgerlijk Wetboek en de Ziektewet.
- Hoe om te gaan met situationele ongeschiktheid en hoe herken je dit?
- Controle van de ongeschiktheid.
- Loondoorbetalingsverplichting.
Hoeveel betalen?
Hoelang?
In alle gevallen?
- Opheldering over de vangnet positie van de werknemer.
- Stopzetten van de loondoorbetalingsverplichting of schorsen?
Wanneer en hoe?
- Re-integratie plichten van de werkgever en de werknemer.
- Rol van de ARBO- dienst
Plan van aanpak
Case manager
Opschud moment(en)
Conflicten over re-integratie aanpak
Rol UWV
- De Wet WIA en de spiegel voor de werknemer.
- Criteria van UWV bij WIA- beoordeling.
Medisch
Arbeidskundig
- Uitkeringen van de Wet WIA en de voorwaarden.
- Ontslag of juist in dienst houden van de ongeschikte werknemer?
- Loondoorbetalingsplicht bij hernieuwde uitval van de ongeschikte werknemer of een recht op de no- risk polis?
Positie van de werkgever
Positie van de werknemer

Hulp nodig?

030 - 231 53 14 08:00 - 17:00