Arbeidsongeschiktheid bij ambtenaren, bekeken vanuit het sociaal verzekeringsrecht

De arbeidsongeschikte ambtenaar **

7,2 Cursisten beoordeling

< Terug naar resultaten

Arbeidsongeschiktheid bij ambtenaren, bekeken vanuit het sociaal verzekeringsrecht

Doelgroepen:
Advocaat
Ook interessant voor:
Bedrijfsjurist, Jurist overig, (semi) Overheidsjurist, Gemeentejurist, Rechterlijke macht, Rechtsbijstandjurist
Aantal punten:
NOvA 5 J (PO)
Prijs: € 495,-
(excl. btw)
  • Met veel aandacht voor de actualiteit en toegesneden op de juridische praktijk!
Wil je deze cursus met een groep volgen? Vraag dan naar onze maatwerk opties
5
5
Omschrijving

Omschrijving

Arbeidsongeschikte ambtenaren en sociale verzekeringen
Heb jij in de werk als juridisch professional te maken met arbeidsongeschikte ambtenaren? Dan wil je op de hoogte zijn van het publiekrechtelijke stelsel van sociale verzekeringen in de bestaande regelingen voor overheidspersoneel. Met deze opleiding beschik je over de noodzakelijke kennis van relevante sociaal-zekerheidsrechtelijke aspecten. Zo werk je optimaal aan je ontwikkeling als jurist.

In deze cursus nemen we alle aspecten van sociaal verzekeringsrecht onder de loep, die relevant zijn voor arbeidsongeschikte ambtenaren. Deze kennis is essentieel omdat het oordeel van het UWV leidend - of van grote betekenis - is bij een deskundigenoordeel, de beoordeling van de re-integratie-inspanningen en de beoordeling in het kader van ontslag wegens ziekte of arbeidsongeschiktheid.

Cursusvorm
Deze cursus bestaat uit een bijeenkomst van een dag. Tijdsinvestering: 5 uur.

Docenten
Onze topdocenten uit de juridische praktijk weten uitstekend wat er speelt in het ambtenarenrecht en sociaal zekerheidsrecht. Ze hanteren actuele casus en doceren met aanstekelijk enthousiasme. Ook bieden ze voldoende ruimte voor interactie. Zo leer je optimaal tijdens onze cursussen.

Wat leer je?
Na afloop van deze cursus:

- beschik je over specifieke kennis van de relevante sociaal zekerheidsrechtelijke aspecten, die van toepassing zijn op de rechtspositie van de arbeidsongeschikte ambtenaar.

Na afronding ontvang je:
- 5 J PO-punten. Deze cursus is door de NOvA erkend als PE-cursus;

Programma

Programma

Inhoud
In deze cursus behandelen we:

1. Ziektebegrip
2. Deskundigenoordeel en medische advies
3. Financiële aanspraken bij ziekte en arbeidsongeschiktheid, dienstongeval en beroepsziekte
4. Re-integratie en het Kader voor de Beoordeling kader voor de inzet en beoordeling van re-integratie-inspanningen
5. Beoordeling UWV in het kader van verlengde loondoorbetaling
6. WIA-beoordeling: arbeidsongeschiktheidsbegrip
7. Ontslag wegens ziekte of arbeidsongeschiktheid
8. Bijzondere (bovenwettelijke) regelingen

Werkwijze
Deze cursus sluit volledig aan op de praktijk. We behandelen actuele ontwikkelingen en casus en bieden ruimte voor interactie met vakgenoten. Zo leer je met en van elkaar. Je krijgt daarbij ondersteuning van onze topdocenten.

Contact

Contact

Voor meer informatie kun je contact opnemen met één van onze medewerkers van de klantenservice.