De arbeidsongeschikte ambtenaar bezien vanuit een sociaal verzekeringsrechtelijke invalshoek

De arbeidsongeschikte ambtenaar **

7,2 Cursisten beoordeling

< Terug naar resultaten

De arbeidsongeschikte ambtenaar bezien vanuit een sociaal verzekeringsrechtelijke invalshoek

Doelgroepen:
Advocaat
Ook interessant voor:
Bedrijfsjurist, Jurist overig, (semi) Overheidsjurist, Gemeentejurist, Rechterlijke macht, Rechtsbijstandjurist
Aantal punten:
NOvA 5 J (PO)
Prijs: € 495,-
(excl. btw)
  • Met veel aandacht voor de actualiteit en toegesneden op de juridische praktijk!
Wil je deze cursus - eendaags met een groep volgen? Vraag dan naar onze maatwerk opties
5
5
Omschrijving

Omschrijving

De inbedding van het publiekrechtelijke stelsel van sociale verzekeringen in de bestaande regelingen voor overheidspersoneel maakt dat kennis van relevante sociaal zekerheidsrechtelijk aspecten noodzakelijk is in het geval van een arbeidsongeschikte ambtenaar. Immers bij een deskundigenoordeel, de beoordeling van de re-integratie-inspanningen, de beoordeling in het kader van ontslag wegens ziekte/ arbeidsongeschiktheid is het oordeel van het UWV leidend dan wel van grote betekenis. In deze cursus worden deze relevante aspecten onder de loep genomen.


Leerdoelen

Na afloop van deze cursus beschik je over specifieke kennis van de relevante sociaal zekerheidsrechtelijke aspecten, die van toepassing zijn op de rechtspositie van de arbeidsongeschikte ambtenaar.


Overige informatie

Programma

Programma

1. Ziektebegrip
2. Deskundigenoordeel en medische advies
3. Financiële aanspraken bij ziekte en arbeidsongeschiktheid, dienstongeval en beroepsziekte
4. Re-integratie en het Kader voor de Beoordeling kader voor de inzet en beoordeling van re-integratie-inspanningen
5. Beoordeling UWV in het kader van verlengde loondoorbetaling
6. WIA beoordeling: arbeidsongeschiktheidsbegrip
7. Ontslag wegens ziekte/ arbeidsongeschiktheid
8. Bijzondere (bovenwettelijke) regelingen

Contact

Contact

Voor meer informatie kun je contact opnemen met één van onze medewerkers van de klantenservice.