Een unieke tweedaagse cursus, over de overgang van het arbeidsrecht naar het sociaal zekerheidsrecht (en andersom).

De eerste drie ziektejaren *

9,0 Cursisten beoordeling

< Terug naar resultaten

Een unieke tweedaagse cursus, over de overgang van het arbeidsrecht naar het sociaal zekerheidsrecht (en andersom).

Doelgroepen:
Advocaat, Bedrijfsjurist
Ook interessant voor:
Jurist overig, Rechtsbijstandjurist, Vakbondsjurist
Aantal punten:
NOvA 10 J (PO)
Prijs: € 865,-
(excl. btw)
  • Met veel aandacht voor de actualiteit en toegesneden op de juridische praktijk!
Wil je deze cursus - eendaags met een groep volgen? Vraag dan naar onze maatwerk opties
10
Omschrijving

Omschrijving

Samenvatting
Je neemt kennis van alle recente en relevante rechtspraak, van de betekenis en achtergrond van de belangrijkste wet- en regelgeving en van de opvattingen daarover in de literatuur.
Je ontvangt concrete antwoorden voor je rechtspraktijk op vragen als: aan welke voorwaarden moet een werknemer voldoen voor recht op loon bij ziekte? Wat is ziekte? Mag de arbo-arts medische gegevens aan de werkgever verstrekken? Mag de werkgever afgaan op het oordeel van de verzekeringsarts? Hoe ver gaat de reïntegratieverplichting van de werkgever en moet een werkgever weer loon doorbetalen indien een zieke werknemer na reïntegratie opnieuw ziek wordt? Eén doorlopende praktijkcasus vormt de rode draad bij de behandeling van de leerstof.

Type
Deze cursus bestaat uitsluitend uit face to face bijeenkomsten.

Leerresultaten
Na afloop van deze cursus ben je volledig op de hoogte van wet en regelgeving rond de overlap tussen het arbeidsrecht en het sociaal zekerheidsrecht en weet je wanneer er sprake is van een derde ziektejaar en kun je dit toepassen in de praktijk.

Overig
Deze cursus is door de NOvA erkend als PE-cursus en levert je 10 PE-punten op.

Programma

Programma

Inhoud
. Dag 1: Het eerste en tweede ziektejaar
- Ziekmelding en ziek zijn, situatieve arbeidsongeschiktheid
- Controle- en verzuimvoorschriften
- Loondoorbetalingsverplichting en weigeringsgronden
- Re-integratie-verplichtingen voor werkgever en werknemer
- Sanctioneren van re-integratie-verplichtingen, poortwachterstoets

Dag 2: Het tweede en derde ziektejaar
- Arbeidsongeschiktheid in de zin van de WIA
- Arbeidskundige schatting
- Loonbetaling bij passende arbeid en loondoorbetaling na hernieuwde uitval
- Eigenrisico-dragen als werkgever
- Ontslag van de zieke werknemer en de WWZ.

Werkwijze
Deze cursus sluit volledig aan op de praktijk. Je gaat met vakgenoten concreet aan de slag met casus Want leren doe je het beste met en van elkaar. Je wordt daarbij ondersteund door onze topdocenten. Boegbeelden van de juridische praktijk; die weten wat er speelt en met aanstekelijk enthousiasme doceren. De docenten nemen de verschillende aspecten van ziekte- en arbeidsongeschiktheid in relatie tot arbeidsrecht en sociale zekerheidsrecht in chronologische volgorde met je door

Afronding
Na afloop van deze cursus ontvang je certificaat.

Voorafgaand aan de cursus sturen wij je een reader die hoofdzakelijk regelgeving en literatuur bevat. Tijdens de bijeenkomsten krijg je aanvullend studiemateriaal uitgereikt in de vorm van zeer praktische hand-outs. In deze hand-outs is een groot aantal casussen en de uitwerking ervan opgenomen. In de uitwerking staan de verwijzingen naar relevante regelgeving en jurisprudentie.

Contact

Contact

Voor meer informatie kun je contact opnemen met één van onze medewerkers van de klantenservice.