De gevolgen van de nieuwe Aanbestedingswet voor de juridische praktijk

De nieuwe aanbestedingswet **

8,2 Cursisten beoordeling
Ook interessant voor:
Advocaat, Bedrijfsjurist, Fiscalist, Jurist overig, (semi) Overheidsjurist, Gemeentejurist, Rechterlijke macht, Rechtsbijstandjurist, Vakbondsjurist
Aantal punten:
NOvA 3 J (PO)
Prijs: € 299,-
(excl. btw)
  • Met veel aandacht voor de actualiteit en toegesneden op de juridische praktijk!
Wil je deze cursus met een groep volgen? Vraag dan naar onze maatwerk opties
3
Omschrijving

Omschrijving

Studieochtend: de gevolgen van de nieuwe Aanbestedingswet voor de juridische praktijk

Op 1 april 2013 zal de nieuwe Aanbestedingswet in werking treden. Een aantal zaken is fundamenteel vernieuwd en gewijzigd ten opzichte van de eerdere regelgeving.
Rode draad is dat er geen onredelijke eisen meer gesteld mogen worden bij een aanbesteding.
De belangrijkste wijzigingen zijn de bepalingen over proportionaliteit van eisen die worden gesteld aan ondernemers, aan inschrijvingen en aan contractvoorwaarden. Volgens de nieuwe wet mogen opdrachten niet meer zonder goede reden worden geclusterd. Wil de overheid opdrachten toch bundelen, dan moeten zij daar een goede motivatie voor hebben. Ook kan de overheid geen onredelijke omzeteisen meer stellen aan ondernemers. Daarnaast worden de aanbestedingsregels versoepeld. Zo hoeven alleen ondernemers die een aanbesteding winnen, de bewijsstukken aan te leveren. Tenslotte komt er een onafhankelijke commissie waar ondernemers met klachten over aanbestedingen terecht kunnen.

Docent is mr. P. Kuypers, hoogleraar Europees/nationaal aanbestedingsrecht Radboud Universiteit en advocaat AKD Brussel

Leerdoelen

Overige informatie

Programma

Programma

Wat zijn de praktische gevolgen van de nieuwe Aanbestedingswet:

- de inhoud en reikwijdte van de nieuwe regelgeving
- de betekenis van de nieuwe Europese aanbestedingsrichtlijn
- uitleg van de nieuwe regels rondom proportionaliteit en de concrete toepassing van die regels
- uitleg van de nieuwe regels rondom clusteren en de motivering om daarvan af te wijken
- de nieuwe regels voor drempelwaarden
- uw praktijkvragen

Contact

Contact

Voor meer informatie kun je contact opnemen met één van onze medewerkers van de klantenservice.