Deze cursus wordt alleen als in-company aangeboden

De onteigeningsprocedure **

Ook interessant voor:
Advocaat, Bedrijfsjurist, (semi) Overheidsjurist, Gemeentejurist, Rechterlijke macht, Rechtsbijstandjurist
Prijs: € 530,-
(excl. btw)
  • Met veel aandacht voor de actualiteit en toegesneden op de juridische praktijk!
Wil je deze cursus met een groep volgen? Vraag dan naar onze maatwerk opties
0
Omschrijving

Omschrijving

In deze eendaagse cursus krijgt u van twee in het onteigeningsrecht zeer ervaren advocaat-docenten een compleet overzicht van een onteigeningsprocedure, inclusief de bestuursrechtelijke fase, de zogeheten administratieve fase. Daarbij is de invalshoek zeer praktsich, vanuit het standpunt van de onteigende. En de invalshoek van een deskundige komt aan bod. Strategie en tactiek komen uitdrukkelijk aan de orde. En daarbij uiteraard ook de berekening/ vaststelling van de schadeloosstelling.

Leerdoelen

Een compleet overzicht
In deze ééndaagse cursus krijgt u van de twee in het onteigeningsrecht zeer ervaren advocaat-docenten een compleet overzicht van een onteigeningsprocedure, inclusief de bestuursrechtelijke fase, de zogeheten administratieve fase. Daarbij is de invalshoek zeer praktisch, vanuit het standpunt van de onteigende. Strategie en tactiek komen uitdrukkelijk aan de orde. En daarbij uiteraard ook de berekening / vaststelling van de schadeloosstelling.

Overige informatie

Programma

Programma

Bouwvergunning
De administratieve fase; bezwaar en Kroonberoep
De civielrechtelijke procedure
Verweer tegen het onteigeningsbesluit (civiel)
Verzoekschrift
Vervroegde onteigening, inclusief voorschot en consignatie
Bijzondere eisen aan de dagvaarding
Incidenten, inclusief tussenkomst derden
Pleidooi
Rechtsmiddelen
De deskundigen
Schadeloosstelling en taxatieleer
Waarderingsstelsels
Proceskosten
Casus Schadeloosstelling

Contact

Contact

Voor meer informatie kun je contact opnemen met één van onze medewerkers van de klantenservice.