Instrumenten en ontwikkelingen in het kader van de bescherming persoonsgegevens (incl. 'wet datalekken').

De Wet bescherming persoonsgegevens (WBP) * a

8,4 Cursisten beoordeling
Doelgroepen:
Advocaat, (semi) Overheidsjurist
Ook interessant voor:
Bedrijfsjurist, Fiscalist, Jurist overig, Gemeentejurist, Rechterlijke macht, Rechtsbijstandjurist, Vakbondsjurist
Aantal punten:
NOvA 5 J (PO)
Prijs: € 495,-
(excl. btw)
  • Met veel aandacht voor de actualiteit en toegesneden op de juridische praktijk!
Wil je deze cursus met een groep volgen? Vraag dan naar onze maatwerk opties
5
5
Omschrijving

Omschrijving

Samenvatting
Op 25 mei 2018 zullen alle organisaties die persoonsgegevens verwerken moeten voldoen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Er zal een overzicht gemaakt moeten worden van de informatiestromen, mogelijk een Data Protection Officer moeten worden aangesteld en diverse ingrijpende maatregelen worden genomen. Dit raakt zowel het bedrijfsleven als de overheid. Heeft u al nagedacht of u aan de AVG voldoet? In deze cursus krijgt u concrete handvatten om er voor te zorgen dat uw organisatie aan de eisen zal voldoen.

Type
Deze cursus bestaat uitsluitend uit een face-2-face bijeenkomst.

Leerresultaten
Na afloop van deze cursus:
- ben je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen omtrent de Wbp;
- kan je de opgedane kennis direct toepassen in de praktijk.

Overig
5 PO

Programma

Programma

Inhoud
De Algemene Verordening Gegevensbescherming en de Wet Bescherming Persoonsgegevens
- werkingssfeer AVG, Wbp met aandacht voor de consequenties van de AVG ten opzichte van overige (privacy-) wetgeving. -Organisatorische maatregelen (data overzicht, DPIA, data lekken, Data Protection Officers)
-Juridische borging en eisen (Privacy principes, persoonlijke rechten, contracten, algemene voorwaarden etc.)
-Checklist voor AVGWerkwijze
Deze cursus sluit volledig aan op de praktijk.

Afronding
Na afloop van deze cursus ontvang je een certificaat

Materiaal
Voorafgaand aan de eerste bijeenkomst ontvang je van ons het studiemateriaal.

Contact

Contact

Voor meer informatie kun je contact opnemen met één van onze medewerkers van de klantenservice.

Gerelateerde cursussen

Awb Actueel**a
8,2
NOvA 5 J (PO)
€ 495,-
14-06-2018
Awb Actueel**a
8,2
NOvA 5 J (PO)
€ 495,-
14-11-2018