Hulp nodig? 030 - 231 53 14
Ons kantoor is op werkdagen geopend van 8:00 tot 17:00.
Terug
Effectief procederen in het sociaal zekerheidsrecht **
-

Effectief procederen in het sociaal zekerheidsrecht **

Niveau

Verdiepingsniveau

PO punten

NOvA 5 J + 6 NJ (PO)

informeer mij
  • Met veel aandacht voor de actualiteit en toegesneden op de juridische praktijk!
  • Met op dit terrein gespecialiseerde rechters als docent en trainer
11
Informatie Effectief procederen in het sociaal zekerheidsrecht Samenvatting
Korte omschrijving van de cursus
Bestuursprocesrecht toegespitst op sociale zekerheidsrecht aan de hand van zeer recente jurisprudentie. U leert uitvoerig processtukken en verweerschriften op te stellen. Oefenen in het optreden voor de rechter door rechtbanksimulatie.

Type
Actualiteitenbijeenkomst en Training
Deze cursus bestaat uitsluitend uit face-2-face bijeenkomsten.

Leerresultaten
Uitgebreidere beschrijving van de leerresultaten
U leert processtukken en verweerschriften op te stellen in sociaal zekerheidszaken naar de laatste stand van zaken in jurisprudentie en wetgeving.
U leert de belangrijkste bestuursrechtelijke valkuilen te vermijden.
Oefenen door middel van rechtbanksimulatie aan de hand van processtukken.

Overig
Deze cursus is door de NOvA en levert je 11 PO-punten op.
Programma Effectief procederen in het sociaal zekerheidsrecht Inhoud
Dag 1

1. De ontvankelijkheid van het bezwaar of beroep
- Het besluitbegrip in de sociale zekerheid
- Procesbelang
- Termijn voor indienen bezwaar en beroep, bekendmaking en termijnoverschrijding, rechtseenheidsjurisprudentie
- Verschoonbaarheid termijnoverschrijding, beroep op ziekte, vakantie, falende hulpmiddelen
- De verplichting tot het aanvoeren van gronden
- Noodzaak tot onderbouwing gronden in bezwaar en beroep

2. De bezwaarschriftprocedure
- Functie van de bezwaarprocedure
- De hoorplicht
- De verplichting tot volledige heroverweging (artikel 7:11 Awb)
- Beoordeling van nieuwe gronden en nieuw bewijs
- De verplichting om te beslissen op de grondslag van het bezwaar; wijziging van de grondslag van het primaire besluit in bezwaar

3. Beroep bij de rechtbank
- Toetsingskader van de bestuursrechter
- Wat wordt ambtshalve getoetst en wat niet
- Omvang van het geding
- Marginale of volle toetsing
- De mogelijkheid tot het aanvoeren van nieuwe argumenten en feiten in de beroepsprocedure binnen de grenzen van de goede procesorde
- Uitspraakmodaliteiten
- Behandeling ter zitting, vormen van en actualiteiten nieuwe zaaksbehandeling bij de bestuursrechter

4. - De mogelijkheden die de voorlopige voorzieningenprocedure biedt

Dag 2

Oefenen door middel van rechtbanksimulatie aan de hand van processtukken.

Hierin komt het volgende aan bod:
- Communicatie met de rechter of het rechterlijk college, ingaan op incidenten, omgaan met tendentieuze of moeilijke vragen, bereiken van een onwillig gehoor
- Communicatie met andere op de zitting aanwezige partijen, zoals cliënt, tegenpartij en deskundige
- Presentatie-aspecten, zoals houding, stemgebruik, ademhaling, oogcontact en gebarentaal
- Praten los van het papier, improviseren
- Verkrijgen van inzicht in een goede opbouw van het 'verhaal'
- Omgaan met plankenkoorts
- Bewust worden van eigen stijl, de mogelijkheden en ontwikkeling daarvan
- Omgaan met procesproblemen, die specifiek zijn in de praktijk van het sociale zekerheidsrecht

Werkwijze
Deze cursus sluit volledig aan op de praktijk:
Dag 1 behandelt het huidige bestuursprocesrecht aan de hand van recente jurisprudentie, toegespitst op het sociale zekerheidsrecht (deze cursusdag is gecombineerd met de cursus Actualiteiten Bestuursprocesrecht in sociale zekerheidsrecht zaken).
Dag 2 ga je oefenen door middel van rechtbanksimulatie aan de hand van processtukken.

Afronding
Na afloop van deze cursus ontvang je een bewijs van deelname.

Materiaal
Voorafgaand aan de eerste bijeenkomst ontvang je van ons het studiemateriaal.

Hulp nodig?

030 - 231 53 14 08:00 - 17:00