Terug
Effectief handelen in Inspectie SZW-zaken *
nu inschrijven
-

Nog maar 5 weken te gaan om in 2018 nog een cursus te volgen...

Effectief handelen in Inspectie SZW-zaken *

Locatie

Utrecht

Tijden

Niveau

Basisniveau

PO punten

NOvA 5 J (PO)

Prijs: € 495,- (excl. btw)

informeer mij
  • Met veel aandacht voor de actualiteit en toegesneden op de juridische praktijk!

Gratis abonnement

Boek nu een cursus en ontvang een gratis jaarabonnement op Recht.nl t.w.v. € 99,-
5
Informatie Effectief handelen  in Inspectie SZW-zaken Unieke cursus waar deelnemers meer zicht krijgen op de juridische aspecten die spelen bij toezicht arbeidswetgeving (strafrechtelijk en bestuursrechtelijke traject), bedrijfscontroles, stilleggingen, bestuursdwang en bestuurlijke boetes; ARBO (werkgeversaansprakelijkheid); Wav (, controles) en Wml.

De docenten zijn bij uitstek deskundig:

Mevrouw dos Santos heeft als juridisch adviseur en procesvertegenwoordiger een aantal jaren voor de Arbeidsinspectie gewerkt, waar zij zich specialiseerde in arbeidsomstandighedenwetgeving. Ook doceerde zij algemeen bestuursrecht in een deel van de opleidingen van de inspecteurs van de Arbeidsinspectie. Zij is tegenwoordig zelfstandig jurist en doet ondermeer wetgevingsevaluaties voor diverse ministeries.

De heer Van der Maas werkt al geruime tijd voor de arbeidsinspectie. Hij was ondermeer Inspecteur Wet arbeid vreemdelingen, opsporingsambtenaar en is tegenwoordig beleidsmedewerker SZW, directie Arbeidsmarktfraude (o.a. vormgeven handhavingsbeleid Wav, WML en Waadi; •aanpak schijn-zzp’ers en schijnconstructies; aanpak malafide uitzendbureaus).
Daarnaast was hij veelvuldig docent voor inspecteurs en medwerkers juridische zaken (o.a.opleiding bestuursrechtelijke en strafrechtelijke bevoegdheden; Wav, WML, WED, strafvordering, strafrecht)


Leerdoelen

De cursus heeft als doel de deelnemers/advocaten, rechtshulpverleners, bedrijfsjuristen basiskennis te bieden over zaken waarbij bestuurlijke boetes zijn opgelegd op grond van de Arbo-wet, de Wav en op hoofdlijnen WML zaken.
De cursisten zijn na afloop in staat hun cliënten uitleg en toelichting te geven in genoemde zaken.

De cursus zal voor een groot deel bestaan uit kernjurisprudentie van de Raad van State en de Europese rechter.


Overige informatie

De deelnemers ontvangen een digitale reader (en printen uit wat op de cursusdag zelf gebruikt kan worden, op aanwijzing tevoren van de docenten) met cursusmateriaal. Dit materiaal bevat hoofdzakelijk jurisprudentie.
Programma Effectief handelen  in Inspectie SZW-zaken
DatumBegintijdEindtijd
31-12-201809:0016:00
Taken en werkwijze Inspectie SZW (voorheen Arbeidsinspectie)
- regelgeving
- werkwijze/organisatie

Samen werken aan veiligheid (zelfregulering en rol Inspectie SZW)
- horizontaal toezicht
- arbo catalogi
- asbestcertificering
- communicatie/bedrijfsbezoeken/landelijke projecten

Toezicht en handhaving algemeen
- verschil strafrechtelijk en bestuursrechtelijk traject (bevoegdheden)
- ketenaanpak/relatie overige toezichthouders

Toezicht
- bedrijfscontroles- bevoegdheden
- stilleggingen en overige maatregelen
- rechtsbescherming
- voorbeelden/casus (bijv bouwbedrijven)

Handhaving: bestuursrechtelijk traject
- waarschuwing
- bestuursdwang en last onder dwangsom
- bestuurlijke boete
- rechtsbescherming

Handhaving: strafrechtelijk
- rolverdeling inspectie SZW en Openbaar ministerie
- proces verbaal
- opsporing
- vervolging

Arbo: civielrechtelijk
- zorgplicht ex. Art. 7:658 BW
- werkgeversaansprakelijkheid/letselschade

Wet arbeid vreemdelingen (Wav)
- relatie tussen Wav en Vreemdelingenwet, Wml, Waadi, Arbowet, Atw, Wid etc
- identificatie van werknemers
- tewerkstelligsvergunning
- controles door de (Arbeids-)inspectie
- bevoegdheden inspecteurs
- bijzondere regelingen Wav
- constructies

Wet minimumloon (WML)
- handhavingsbeleid

Hulp nodig?

030 - 231 53 14 08:00 - 17:00