Uw onmisbare 'routeplanner' voor de juridische weg naar 'Straatsburg'

Effectief in vreemdelingenzaken procederen bij het EHRM **

Doelgroepen:
Advocaat
Ook interessant voor:
(semi) Overheidsjurist, Rechterlijke macht
Aantal punten:
NOvA 5 J (PO)
Prijs: € 450,-
(excl. btw)
  • Met veel aandacht voor de actualiteit en toegesneden op de juridische praktijk!
Wil je deze cursus - eendaags met een groep volgen? Vraag dan naar onze maatwerk opties
5
Omschrijving

Opzet
In de cursus van twee aaneengesloten dagdelen wordt in het ochtendgedeelte de opzet en de structuur van het EVRM behandeld, evenals de procedure ten overstaan van het Europese Hof voor de Rechten van de Mens. Daarbij wordt uiteengezet hoe een klacht moet worden ingediend, hoe een klacht zal worden behandeld en wat het resultaat kan zijn van het indienen van een klacht.

In het middaggedeelte zal in hoofdlijnen de recente jurisprudentie van het EHRM op het gebied van vreemdelingenzaken worden besproken, alsmede de relevantie ervan voor de Nederlandse praktijk, Aansluitend zal een casus worden voorgelegd aan de hand waarvan cursisten een klacht in Straatsburg zullen opstellen. Er zal ruim tijd worden genomen voor het beantwoorden van praktijkvragen.Leerdoelen

1. Inzicht in procedures op basis van het EVRM ter behandeling van individuele klachten;
2. inzicht in de aard en de werking van de relevante bepalingen uit het EVRM, zowel in reguliere als in asielzaken.


Studiemateriaal

Als studiemateriaal krijgt u tevoren een reader toegezonden met daarin:
- de relevante verdragsbepalingen van het EVRM;
- de procedureregels uit de Huishoudelijke reglementen van het EHRM;
- relevante jurisprudentie van het EHRM
- praktijkcasus

Programma

Ochtend
• Structuur toezichtmechanisme EVRM
• Procedure voor het EHRM in Straatsburg

Middag
• Materiële en procedurele mogelijkheden met uitspraken van het EHRM in de nationale vreemdelingenpraktijk.
• Casusbehandeling en praktijkvragen

Contact

Voor meer informatie kun je contact opnemen met één van onze medewerkers van de klantenservice.

Opzet
In de cursus van twee aaneengesloten dagdelen wordt in het ochtendgedeelte de opzet en de structuur van het EVRM behandeld, evenals de procedure ten overstaan van het Europese Hof voor de Rechten van de Mens. Daarbij wordt uiteengezet hoe een klacht moet worden ingediend, hoe een klacht zal worden behandeld en wat het resultaat kan zijn van het indienen van een klacht.

In het middaggedeelte zal in hoofdlijnen de recente jurisprudentie van het EHRM op het gebied van vreemdelingenzaken worden besproken, alsmede de relevantie ervan voor de Nederlandse praktijk, Aansluitend zal een casus worden voorgelegd aan de hand waarvan cursisten een klacht in Straatsburg zullen opstellen. Er zal ruim tijd worden genomen voor het beantwoorden van praktijkvragen.Leerdoelen

1. Inzicht in procedures op basis van het EVRM ter behandeling van individuele klachten;
2. inzicht in de aard en de werking van de relevante bepalingen uit het EVRM, zowel in reguliere als in asielzaken.


Studiemateriaal

Als studiemateriaal krijgt u tevoren een reader toegezonden met daarin:
- de relevante verdragsbepalingen van het EVRM;
- de procedureregels uit de Huishoudelijke reglementen van het EHRM;
- relevante jurisprudentie van het EHRM
- praktijkcasus
Ochtend
• Structuur toezichtmechanisme EVRM
• Procedure voor het EHRM in Straatsburg

Middag
• Materiële en procedurele mogelijkheden met uitspraken van het EHRM in de nationale vreemdelingenpraktijk.
• Casusbehandeling en praktijkvragen

Voor meer informatie kun je contact opnemen met één van onze medewerkers van de klantenservice.

Gerelateerde cursussen

Actualiteiten EU-migratierecht II (asiel)**a
9,0
NOvA 5 J (PO)
€ 495,-
30-11-2018
Actualiteiten Gezinsmigratie**a
8,0
NOvA 5 J (PO)
€ 495,-
18-12-2018