Een vreemdelingenprocedure voeren bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State zonder daarbij procedurele kansen onbenut te laten.

Effectief procederen in Vreemdelingenzaken bij de Afdeling ***

8,4 Cursisten beoordeling
Doelgroepen:
Advocaat
Ook interessant voor:
(semi) Overheidsjurist
Aantal punten:
NOvA 5 J (PO)
Prijs: € 450,-
(excl. btw)
  • Voorbeeld: Met veel aandacht voor de actualiteit en toegesneden op de juridische praktijk!
Wil je deze cursus met een groep volgen? Vraag dan naar onze maatwerk opties
5
Omschrijving

Omschrijving

Samenvatting
Soms krijgt u als vreemdelingenadvocaat een ‘niet-ontvankelijkheid’ of een afwijzing zonder motivering en begrijpt u niet goed wat u in de procedure fout heeft gedaan, hoe u effectiever had kunnen zijn of hoe u procedurefouten had kunnen voorkomen. Dat kan frustraties opleveren. Nu krijgt u de unieke kans om aan een inhoudelijk deskundige van de Afdeling die vragen te stellen die u hierover altijd al had willen stellen.

Type
Actualiteitenbijeenkomst/Cursus/Training/Leergang.
Deze cursus bestaat uitsluitend uit face-2-face bijeenkomsten.

Leerresultaten
Na afloop van deze cursus weet je hoe je nog effectiever kunt procederen in Vreemdelingenzaken bij de Afdeling.

Overig
Deze cursus is door de NOvA erkend als PE-cursus en levert je 5 PE-punten op.
Deze cursus is bestemd voor juridische professionals die een ruime ervaring hebben met het procederen in vreemdelingenzaken bij de Afdeling: advocaten en IND-procesvertegenwoordigers. Een gedegen praktijkkennis van het vreemdelingenprocesrecht is onontbeerlijk voor deze specialisatiecursus

Programma

Programma

Inhoud
De volgende onderwerpen komen aan de orde:
• Grondslag hoger beroep bij de afdeling
• Ontvankelijkheidsdrempels
• Vereisten hogerberoepschrift
• Griffierecht
• Grieven
• Afdoening door de Afdeling met en zonder motivering
• In het middagdeel wordt ‘effectief procederen bij de Afdeling’ nader toegelicht aan de hand van de bespreking van voorbeeldzaken.

Werkwijze
Deze cursus sluit volledig aan op de praktijk. Er is kennisoverdracht door beknopte inleidingen en veel interactie.

Afronding
Na afloop van deze cursus ontvang je een certificaat.

Materiaal
Voorafgaand aan de eerste bijeenkomst ontvang je van ons het studiemateriaal.

Contact

Contact

Voor meer informatie kun je contact opnemen met één van onze medewerkers van de klantenservice.