Hulp nodig? 030 - 231 53 14
Ons kantoor is op werkdagen geopend van 8:00 tot 17:00.
Terug
E-learning: Bestuurlijke handhaving *
-

E-learning: Bestuurlijke handhaving *

Niveau

Basisniveau

PO punten

NOvA 3 J (PO)

informeer mij

Opleidingen incompany?

Al onze cursussen zijn ook incompany beschikbaar. Kijk hier voor meer informatie. 

  • Met veel aandacht voor de actualiteit en toegesneden op de juridische praktijk!
3
Informatie Handhaving is een belangrijk instrument voor de verwerkelijking van overheidsbeleid. Er wordt regelmatig geprocedeerd over de rechtmatigheid van handhavingsbesluiten en de bestuursrechtjurist wordt daarom geconfronteerd met een constante stroom van jurisprudentie over dit onderwerp. De bestuurlijke handhaving door (decentrale) overheden geschiedt voornamelijk door middel van de bestuursdwang- en de dwangsombevoegdheden.Deze juridische nascholing belicht de volgende onderwerpen:

Blok A Algemene aspecten van handhaving, waarin onder andere definitiebepalingen van overtreding, overtreder en sancties worden besproken alsmede de beginselplicht tot handhaving.

Blok B Last onder bestuursdwang en last onder dwangsom,waarin onder andere wordt ingegaan op de inhoud van de bestuursdwang- en de dwangsombeslissing, de tenuitvoerlegging van de last onder bestuursdwang en kostenverhaal.

Nadere bespreking van andere sancties dan de last onder bestuursdwang en de last onder dwangsom valt buiten de reikwijdte van dit nascholingsprogramma. Mogelijk zullen in de toekomst bij JurisDidact aparte juridische nascholingsprogramma’s op deze deelgebieden ontwikkeld worden.


Leerresultaten

Na afloop van deze juridische nascholing:

• kunt u, mede aan de hand van (recente) jurisprudentie, beoordelen tegen wie het bestuursorgaan handhavend kan optreden;
• kent u de jurisprudentie waarmee u kunt bepalen in welke gevallen een bestuursorgaan al dan niet verplicht is tot handhavend optreden over te gaan;
• kunt u beoordelen of een handhavingsbesluit aan de procedurele vereisten voldoet;
• weet u op welke wijze u zich in rechte kunt verzetten tegen een handhavingsbesluit dan wel tegen een besluit om niet handhavend op te treden.


Overige informatie

Deze e-learning cursus wordt u aangeboden in samenwerking met JurisDidact. JurisDidact zal u zo spoedig mogelijk na inschrijving voorzien van login codes, cahier en factuur. Kijk voor meer informatie over JurisDidact op www.jurisdidact.nl.

Hulp nodig?

030 - 231 53 14 08:00 - 17:00