Hulp nodig? 030 - 231 53 14
Ons kantoor is op werkdagen geopend van 8:00 tot 17:00.
Terug
E-learning: Uitkeringssystemathiek Wet WIA *
-

E-learning: Uitkeringssystemathiek Wet WIA *

Tijden

- -

Niveau

Basisniveau

PO punten

NOvA 3 J (PO)

informeer mij
  • Met veel aandacht voor de actualiteit en toegesneden op de juridische praktijk!
3
Informatie E-learning: Uitkeringssystemathiek Wet WIA Deze juridische nascholing beoogt u een gedegen kennis te geven van de verschillende uitkeringen in de Wet WIA, de voorwaarden die verbonden zijn aan deze uitkeringen alsmede de wettelijke mogelijkheden om te wisselen van uitkering.

Om de uitkeringssystematiek van de Wet WIA voor u overzichtelijker te maken is aan het eind van de nascholing een schematisch overzicht opgenomen van de diverse Wet WIA-uitkeringen.

Blok A De IVA-uitkering
Blok B De werkhervattingsuitkeringen

In deel A wordt onder meer uiteengezet onder welke voorwaarden een werknemer in aanmerking komt voor een IVA-uitkering, op welke wijze door het UWV invulling is gegeven aan deze (wettelijke) voorwaarden en hoe de Centrale Raad van Beroep omgaat met de IVA-beoordelingen door het UWV. Tevens wordt aandacht besteed aan de toekenning van een IVA-uitkering met het oogmerk om verkorting van de wachttijd te bewerkstelligen.

In deel B van deze juridische nascholing komen alle werkhervattingsregelingen/WIA-uitkeringen aan de orde. Hierbij wordt aandacht besteed aan de toekenningsvoorwaarden, de duur en hoogte van deze uitkeringen alsmede of en zo ja onder welke voorwaarden een werkhervattingsregeling kan worden beëindigd door het UWV. Vanuit praktisch oogpunt is ervoor gekozen om de beëindiging van de IVA-uitkering eveneens onder te brengen in deel B.


Leerresultaten

Na afloop van deze juridische nascholing:

• kunt u een werknemer of werkgever op een verantwoorde wijze informeren over de verschillende uitkeringsrechten ingevolge de Wet WIA en de gevolgen daarvan;
• bent u op de hoogte van de voorwaarden die gelden voor de verschillende uitkeringen in de Wet WIA en wat daarvan de consequenties zijn voor een werknemer.


Overige informatie

Deze e-learning cursus wordt u aangeboden in samenwerking met JurisDidact. JurisDidact zal u zo spoedig mogelijk na inschrijving voorzien van login codes, cahier en factuur. Kijk voor meer informatie over JurisDidact op www.jurisdidact.nl.

Hulp nodig?

030 - 231 53 14 08:00 - 17:00