Hulp nodig? 030 - 231 53 14
Ons kantoor is op werkdagen geopend van 8:00 tot 17:00.
Terug
E-learning: Verkrijgende verjaring **
-

E-learning: Verkrijgende verjaring **

Niveau

Verdiepingsniveau

PO punten

NOvA 3 J (PO)

informeer mij

Opleidingen incompany?

Al onze cursussen zijn ook incompany beschikbaar. Kijk hier voor meer informatie. 

  • Met veel aandacht voor de actualiteit en toegesneden op de juridische praktijk!
3
Informatie De praktijkjurist kan te maken krijgen met de haken en ogen die spelen op het gebied van de verkrijgende verjaring. Na een in de wet voorgeschreven tijdsverloop kan iemand door verkrijgende verjaring eigenaar worden van een goed, mits aan de daartoe door de wet voorgeschreven vereisten is voldaan. Via de regels van de verkrijgende verjaring kunnen bijvoorbeeld burenrechtelijke geschillen met betrekking tot overhangende takken van een boom of het gebruik van een voetpad tot een oplossing komen.

Er zijn twee categorieën van verkrijgende verjaring: de verkrijgende verjaring voor de bezitter te goeder trouw en de verkrijgende verjaring die intreedt op het moment dat de rechtsvordering die strekt tot het beëindigen van bezit van een niet rechthebbende is verjaard. De niet rechthebbende wordt in dat geval eigenaar, ook al was zijn bezit niet te goeder trouw.


Deze juridische nascholing belicht beide categorieën van verkrijgende verjaring:

Blok A Verkrijgende verjaring voor de bezitter te goeder trouw
Blok B Verkrijgende verjaring voor de bezitter niet te goeder trouw?


Leerresultaten

Na afloop van deze juridische nascholing:

• heeft u inzicht in wetgeving en jurisprudentie met betrekking tot de problematiek die speelt op het terrein van verkrijgende verjaring voor bezitters te goeder trouw;
• heeft u inzicht in wetgeving en jurisprudentie met betrekking tot de problematiek die speelt op het terrein van verkrijgende verjaring voor bezitters niet te goeder trouw;
• bent u op de hoogte van de meest actuele stand van zaken op genoemde rechtsgebieden.


Overige informatie

Deze e-learning cursus wordt u aangeboden in samenwerking met JurisDidact. JurisDidact zal u zo spoedig mogelijk na inschrijving voorzien van login codes, cahier en factuur. Kijk voor meer informatie over JurisDidact op www.jurisdidact.nl.

Hulp nodig?

030 - 231 53 14 08:00 - 17:00