Deze eLearning cursus wordt u aangeboden in samenwerking met JurisDidact

eLearning: Planschade *

Doelgroepen:
Advocaat, Gemeentejurist
Ook interessant voor:
Bedrijfsjurist, HBO-Jurist, Jurist overig, (semi) Overheidsjurist, Rechterlijke macht, Rechtsbijstandjurist, Vakbondsjurist, Secretaris bezwarencommissie
Aantal punten:
NOvA 3 J (PO)
Prijs: € 185,-
(excl. btw)
  • Met veel aandacht voor de actualiteit en toegesneden op de juridische praktijk!
3
Omschrijving

Bestemmingsplannen en andere planologische besluiten kunnen schade veroorzaken. In afdeling 6.1 van de Wet ruimtelijke ordening is een regeling opgenomen op basis waarvan benadeelden aanspraak kunnen maken op een tegemoetkoming in deze schade. Deze planschaderegeling is op 1 juli 2008 in werking getreden. Op een aantal onderdelen vormt deze regeling een fundamentele breuk met de tot 1 juli 2008 geldende planschaderegeling.

Deze juridische nascholing biedt nader inzicht in de huidige planschaderegeling:


Blok A Materieel planschaderecht

Blok B Formeel planschaderecht

In deel A wordt ingegaan op het materiële planschaderecht; het tweede deel besteedt aandacht aan de procedure ter verkrijging van een tegemoetkoming, het formele planschaderecht. In de gehele nascholing is er veel aandacht voor actuele rechtspraak, die de criteria en begrippen uit de huidige planschaderegeling nader inkleurt.


Leerresultaten

Na afloop van deze juridische nascholing:

• bent u op de hoogte van planschaderegeling uit de huidige Wro en wijzigingen daarin ten opzichte van de oude WRO;
• hebt u inzicht in de vereisten om in aanmerking te komen voor een tegemoetkoming in schade;
• kent u de ins en outs van de procedure ter verkrijging van een tegemoetkoming;
• bent u op de hoogte van de actuele rechtspraak over de planschaderegeling.


Overige informatie

Deze eLearning cursus wordt u aangeboden in samenwerking met JurisDidact. JurisDidact zal u zo spoedig mogelijk na inschrijving voorzien van login codes, cahier en factuur. Kijk voor meer informatie over JurisDidact op www.jurisdidact.nl.

Contact

Voor meer informatie kun je contact opnemen met één van onze medewerkers van de klantenservice.

Bestemmingsplannen en andere planologische besluiten kunnen schade veroorzaken. In afdeling 6.1 van de Wet ruimtelijke ordening is een regeling opgenomen op basis waarvan benadeelden aanspraak kunnen maken op een tegemoetkoming in deze schade. Deze planschaderegeling is op 1 juli 2008 in werking getreden. Op een aantal onderdelen vormt deze regeling een fundamentele breuk met de tot 1 juli 2008 geldende planschaderegeling.

Deze juridische nascholing biedt nader inzicht in de huidige planschaderegeling:


Blok A Materieel planschaderecht

Blok B Formeel planschaderecht

In deel A wordt ingegaan op het materiële planschaderecht; het tweede deel besteedt aandacht aan de procedure ter verkrijging van een tegemoetkoming, het formele planschaderecht. In de gehele nascholing is er veel aandacht voor actuele rechtspraak, die de criteria en begrippen uit de huidige planschaderegeling nader inkleurt.


Leerresultaten

Na afloop van deze juridische nascholing:

• bent u op de hoogte van planschaderegeling uit de huidige Wro en wijzigingen daarin ten opzichte van de oude WRO;
• hebt u inzicht in de vereisten om in aanmerking te komen voor een tegemoetkoming in schade;
• kent u de ins en outs van de procedure ter verkrijging van een tegemoetkoming;
• bent u op de hoogte van de actuele rechtspraak over de planschaderegeling.


Overige informatie

Deze eLearning cursus wordt u aangeboden in samenwerking met JurisDidact. JurisDidact zal u zo spoedig mogelijk na inschrijving voorzien van login codes, cahier en factuur. Kijk voor meer informatie over JurisDidact op www.jurisdidact.nl.

Voor meer informatie kun je contact opnemen met één van onze medewerkers van de klantenservice.