Deze eLearning cursus wordt u aangeboden in samenwerking met JurisDidact

eLearning: Verkrijgende verjaring **

Docent:
Doelgroepen:
Advocaat, Bedrijfsjurist
Ook interessant voor:
HBO-Jurist, Jurist overig, Rechtsbijstandjurist
Aantal punten:
NOvA 3 J (PO)
Prijs: € 185,-
(excl. btw)
  • Met veel aandacht voor de actualiteit en toegesneden op de juridische praktijk!
Wil je deze e-cursus met een groep volgen? Vraag dan naar onze maatwerk opties
3
Omschrijving

Omschrijving

De praktijkjurist kan te maken krijgen met de haken en ogen die spelen op het gebied van de verkrijgende verjaring. Na een in de wet voorgeschreven tijdsverloop kan iemand door verkrijgende verjaring eigenaar worden van een goed, mits aan de daartoe door de wet voorgeschreven vereisten is voldaan. Via de regels van de verkrijgende verjaring kunnen bijvoorbeeld burenrechtelijke geschillen met betrekking tot overhangende takken van een boom of het gebruik van een voetpad tot een oplossing komen.

Er zijn twee categorieën van verkrijgende verjaring: de verkrijgende verjaring voor de bezitter te goeder trouw en de verkrijgende verjaring die intreedt op het moment dat de rechtsvordering die strekt tot het beëindigen van bezit van een niet rechthebbende is verjaard. De niet rechthebbende wordt in dat geval eigenaar, ook al was zijn bezit niet te goeder trouw.


Deze juridische nascholing belicht beide categorieën van verkrijgende verjaring:

Blok A Verkrijgende verjaring voor de bezitter te goeder trouw
Blok B Verkrijgende verjaring voor de bezitter niet te goeder trouw?


Leerresultaten

Na afloop van deze juridische nascholing:

• heeft u inzicht in wetgeving en jurisprudentie met betrekking tot de problematiek die speelt op het terrein van verkrijgende verjaring voor bezitters te goeder trouw;
• heeft u inzicht in wetgeving en jurisprudentie met betrekking tot de problematiek die speelt op het terrein van verkrijgende verjaring voor bezitters niet te goeder trouw;
• bent u op de hoogte van de meest actuele stand van zaken op genoemde rechtsgebieden.


Overige informatie

Deze eLearning cursus wordt u aangeboden in samenwerking met JurisDidact. JurisDidact zal u zo spoedig mogelijk na inschrijving voorzien van login codes, cahier en factuur. Kijk voor meer informatie over JurisDidact op www.jurisdidact.nl.

Programma

Programma

Docenten

DocentenContact

Contact

Voor meer informatie kun je contact opnemen met één van onze medewerkers van de klantenservice.