Een tweedaagse basiscursus Faillissementsrecht speciaal bestemd voor bewindvoerders Wsnp.

Faillissementsrecht voor bewindvoerders Wsnp

9,6 Cursisten beoordeling
Data:
12, 19 juni 2018 (toon tijden)
Locatie:
Utrecht
Ook interessant voor:
Bewindvoerder
Prijs: € 690,-
(excl. btw)
  • Met veel aandacht voor de actualiteit en toegesneden op de juridische praktijk!
Wil je deze cursus met een groep volgen? Vraag dan naar onze maatwerk opties
Omschrijving

Omschrijving

Een tweedaagse introductie in het Faillissementsrecht, speciaal ontwikkeld voor bewindvoerders Wsnp. Vanuit beide invalshoeken; de advocaat-curator en de rechter-commissaris. Met een heel praktische insteek toegesneden op de praktijk van de bewindvoerders (niet-advocaten).

Leerdoelen

Een gedegen kennismaking met het faillissementsrecht, deels vanuit een heel praktische invalshoek, voor bewindvoerders (niet-advocaten) Wsnp.

Overige informatie

Voor bewindvoerders levert deze cursus 12 PE-punten op.

Programma

Programma

Dag 1
Ochtend
- Kennismakingsrondje, ervaring met het insolventierecht en verwachtingen van de cursus
- Afbakening faillissement en schuldsanering (in de cursus wordt er vanuit gegaan dat het faillissement is voorbehouden aan ondernemingen/ rechtsperonen)
- Het vermogen van de onderneming
- Afgescheiden vermogen en rechtspersoonlijkheid

Middag
- Dossier(casus)behandeling "De strijd om het vermogen", inclusief pauliana en duurovereenkomsten, eigendomsvoorbehoud, huurkoop

Dag 2
Ochtend
- Goede trouw ondernemer, goed ondernemersbestuur e.d.
- Belanghebbenden
- Verschillen met Wsnp (omdraaiing/spiegelbeeld)

Middag
- Dossier(casus)behandeling Akkoord, doorstart en liquidatie
- Praktische aspecten (inclusief verschillen)

Docenten

Docenten

Matthieu Verhoeven
coördinerend vicepresident bij de rechtbank Overijssel

Peter Fousert
Advocaat bij Plas & Bossinade Advocaten en Notarissen te Groningen

Contact

Contact

Voor meer informatie kun je contact opnemen met één van onze medewerkers van de klantenservice.