Deze cursus wordt alleen als in-company aangeboden

Flex BV ** a

Ook interessant voor:
Advocaat, Bedrijfsjurist, HBO-Jurist, Jurist overig, Rechterlijke macht, Rechtsbijstandjurist
Prijs: € 0,-
(excl. btw)
  • Met veel aandacht voor de actualiteit en toegesneden op de juridische praktijk!
Wil je deze cursus met een groep volgen? Vraag dan naar onze maatwerk opties
0
Omschrijving

Omschrijving

Het wetsvoorstel vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht (EK 31.058, A ) is op 15 december 2009 met algemene stemmen aangenomen door de Tweede Kamer. De Eerste Kamer heeft het voorstel op 12 juni 2012 als hamerstuk afgedaan.

De inwerkingtreding van dit wetsvoorstel is voorzien voor 1 oktober 2012.

De veranderingen hebben betrekking op:
Aandelen en kapitaal
Kapitaal- en crediteurenbescherming
Besluitvorming
Beslotenheid - blokkeringsregeling
Geschillenregeling

Omdat de oorspronkelijke wetswijzigingen zijn teruggebracht tot wat dan wel de Flex BV wordt genoemd, is de titel van de cursus ook veranderd van de cursus Het Nieuwe BV recht in die van cursus Flex BV.Leerdoelen

Een overzicht van en toelichting met commentaar op de nieuwe regelgeving inzake de Flex BV.


Overige informatie

De belangrijkste veranderingen van de Flex B.V. in het kort:
• Eenvoudiger oprichting B.V. Geen verplicht minimumkapitaal van € 18.000 meer, geen bankverklaring en geen accountantscontrole bij inbreng in natura meer.
• Minder wettelijke regels voor kapitaalbescherming. De B.V. hoeft zich aan minder formele regels rondom het werk- en aandelenkapitaal te houden.
• Betere crediteurenbescherming. Anderzijds duidelijke aansprakelijkheidssancties tegen onzorgvuldige bestuurders die er toe leiden dat de vennootschap niet meer aan haar schulden kan voldoen.
• Meer inrichtingsvrijheid. De ondernemer krijgt meer vrijheid om de organen (aandeelhoudersvergadering, bestuur) en de spelregels (statuten) van de vennootschap zo in te richten dat zij beter en sneller kunnen inspelen op veranderingen in de markt.
• Verruiming mogelijkheden besluitvorming. Daarnaast wordt het eenvoudiger om buiten de algemene vergadering van aandeelhouders om besluiten te nemen.
• Afschaffing blokkeringregeling. De nieuwe regeling laat volledige ruimte om de overdracht van aandelen aan derden wel of niet statutair beperken.
• Verbetering geschillenregeling. De wettelijke regeling voor geschillen tussen aandeelhouders wordt verbeterd. Het wetsvoorstel zorgt voor stroomlijning onder andere door de mogelijkheid van tussentijds hoger beroep terug te dringen.

Programma

Programma

Het nieuwe BV-recht (Flex BV):
- Inleiding en hoofdpunten
- Oprichting, bijeenbrengen van kapitaal bij en na oprichting;
- Beslotenheid, verplichtingen voor aandeelhouders;
- Interne structuur van de BV; verdeling van bevoegdheden

Contact

Contact

Voor meer informatie kun je contact opnemen met één van onze medewerkers van de klantenservice.