Deze cursus is op MBO+/HBO niveau

Fraudealertheid bij Faillissement *

< Terug naar resultaten

Deze cursus is op MBO+/HBO niveau

Ook interessant voor:
Medewerker uitkeren, Beslisser uitkeren, Handhavers SZ, Sociaal rechercheurs
Prijs: € 349,-
(excl. btw)
  • Met veel aandacht voor de actualiteit en toegesneden op de juridische praktijk!
Wil je deze cursus - eendaags met een groep volgen? Vraag dan naar onze maatwerk opties
Omschrijving

Omschrijving

Herken de fraudesignalen bij faillissementen.

Na afloop van de cursus heeft u meer kennis van faillissementswetgeving en meer inzicht in fraudeconstructies die een rol kunnen spelen bij faillissementen. Door de verdieping van de kennis en verscherping van het inzicht zult u ook eerder signalen van fraude kunnen onderkennen.


Medewerkers van uitvoeringsorganisaties, Belastingdienst, Opsporingsambtenaren die hun fraudealertheid bij faillissementen willen verhogen.

Programma

Programma

De volgende onderwerpen komen, onder andere, aan de orde:

*Faillissement en faillissementswetgeving
- Beknopt overzicht algemene juridische grondslagen

*Inleiding rechtsvormen
- Constructies eenmanszaak, B.V., N.V, e.d.
- Verplichtingen en verantwoordelijkheden bedrijfsvoering

*Faillissementsfraude
- Begrip Faillissementsfraude
- Fraudealertheid als instrument
- Vormen van faillissementsfraude (fictieve schulden, onttrekking vermogen, verrichten rechtshandelingen ter bevordering faillissement)
- Praktijkvoorbeelden
- Wetgevingsprogramma herijking Faillissementsrecht 2015 (fraudebestrijding, versterking reorganiserend vermogen bedrijven, modernisering faillissementsrecht)

*Kolom overschrijdende fraude
- Faillissementsfraude en fraude sociale zekerheid
- Faillissementsfraude en Belasting
- Praktijkvoorbeelden

*Onderzoek naar een bedrijfsadministratie

*Het opvragen van informatie volgens art. 54 Wet SUWI
- Gegevensuitwisseling, grondslagen en bevoegdheden

*Onderscheid signalen en bewijslast
- Signalen voor de medewerker (inventarisatie informatie, herkennen fraudesignalen, combinaties en constructies)
- De weg van signaal naar onderzoek waardig.
- Tools voor herkenning fraudesignalen (praktijkvoorbeelden)

*Het opsporen van gefingeerde dienstverbanden, het onttrekken van vermogen voor faillissement, constructiever materieel werkgeverschap, al dan niet verzekeringsplicht voor de werknemersverzekeringen.

*Wat zijn rode vlaggen?

Contact

Contact

Voor meer informatie kun je contact opnemen met één van onze medewerkers van de klantenservice.