Deze cursus is op MBO+/HBO niveau

Fraudealertheid bij Faillissement *

< Terug naar resultaten

Deze cursus is op MBO+/HBO niveau

Docent:
Ook interessant voor:
Medewerker uitkeren, Beslisser uitkeren, Handhavers SZ, Sociaal rechercheurs
Prijs: € 349,-
(excl. btw)
  • Met veel aandacht voor de actualiteit en toegesneden op de juridische praktijk!
Wil je deze cursus met een groep volgen? Vraag dan naar onze maatwerk opties
Omschrijving

Omschrijving

Herken de fraudesignalen bij faillissementen.

Na afloop van de cursus heeft u meer kennis van faillissementswetgeving en meer inzicht in fraudeconstructies die een rol kunnen spelen bij faillissementen. Door de verdieping van de kennis en verscherping van het inzicht zult u ook eerder signalen van fraude kunnen onderkennen.


Medewerkers van uitvoeringsorganisaties, Belastingdienst, Opsporingsambtenaren die hun fraudealertheid bij faillissementen willen verhogen.

Programma

Programma

De volgende onderwerpen komen, onder andere, aan de orde:

*Faillissement en faillissementswetgeving
- Beknopt overzicht algemene juridische grondslagen

*Inleiding rechtsvormen
- Constructies eenmanszaak, B.V., N.V, e.d.
- Verplichtingen en verantwoordelijkheden bedrijfsvoering

*Faillissementsfraude
- Begrip Faillissementsfraude
- Fraudealertheid als instrument
- Vormen van faillissementsfraude (fictieve schulden, onttrekking vermogen, verrichten rechtshandelingen ter bevordering faillissement)
- Praktijkvoorbeelden
- Wetgevingsprogramma herijking Faillissementsrecht 2015 (fraudebestrijding, versterking reorganiserend vermogen bedrijven, modernisering faillissementsrecht)

*Kolom overschrijdende fraude
- Faillissementsfraude en fraude sociale zekerheid
- Faillissementsfraude en Belasting
- Praktijkvoorbeelden

*Onderzoek naar een bedrijfsadministratie

*Het opvragen van informatie volgens art. 54 Wet SUWI
- Gegevensuitwisseling, grondslagen en bevoegdheden

*Onderscheid signalen en bewijslast
- Signalen voor de medewerker (inventarisatie informatie, herkennen fraudesignalen, combinaties en constructies)
- De weg van signaal naar onderzoek waardig.
- Tools voor herkenning fraudesignalen (praktijkvoorbeelden)

*Het opsporen van gefingeerde dienstverbanden, het onttrekken van vermogen voor faillissement, constructiever materieel werkgeverschap, al dan niet verzekeringsplicht voor de werknemersverzekeringen.

*Wat zijn rode vlaggen?

Docenten

DocentenContact

Contact

Voor meer informatie kun je contact opnemen met één van onze medewerkers van de klantenservice.