Hulp nodig? 030 - 231 53 14
Ons kantoor is op werkdagen geopend van 8:00 tot 17:00.
Terug
Fundamenten ondernemingsrecht *
-

Fundamenten ondernemingsrecht *

Niveau

Basisniveau

PO punten

NOvA 20 J (PO)

informeer mij
  • Met veel aandacht voor de actualiteit en toegesneden op de juridische praktijk!
20
Informatie Fundamenten ondernemingsrecht Samenvatting
Deze vierdaagse leergang is een samenwerking van OSR met de Erasmus School of Law van de Erasmusuniversiteit Rotterdam. De leergang verschaft een volledig overzicht van het ondernemingsrecht en geeft een stevige basis voor een ondernemingsrechtelijke praktijk of een praktijk met veel ondernemingsrechtelijke aspecten.

Type
Deze leergang bestaat uitsluitend uit face to face bijeenkomsten.

Leerresultaten
Met het volgen van deze leergang verwerf je voldoende kennis van het gehele ondernemingsrecht om als basis voor de ondernemingsrechtelijke praktijk te kunnen dienen of voor een praktijk met veel ondernemingsrechtelijke aspecten.

Overig
Deze leergang is door de NOvA erkend als PE-cursus en levert je 5 PE-punten op.
Deze leergang is ontwikkeld en wordt aangeboden in een samenwerking van OSR met de Erasmus School of Law van de Erasmusuniversiteit Rotterdam.
Programma Fundamenten ondernemingsrecht Inhoud
De volgende onderwerpen komen in deze cursus van vier dagen aan bod:
- Rechtsvormen, Kamer van Koophandel
- Corporate governance
- Bestuursaansprakelijkheid
- Vertegenwoordiging
- Besluitvorming binnen de organen
- Internationaal recht (dertiende richtlijn)
- Financiering

Algemene inleiding:
- Diverse rechtsvormen, stichting, coöperatie, BV (en NV), SE, Vof/CV/Maatschap: oprichting, voor / nadelen en creatieve toepassingen, waarbij tevens (globaal) aandacht wordt besteed aan de fiscale positie
- Kapitaal- en vermogensbescherming
- Interne structuur (organen en taken)
- Statutenwijzigingen

Vertegenwoordiging en besluitvorming:

Actualiteiten:
Vereenvoudiging BV-recht, Corporate Governance Code, Societas Europaea, Personenvennootschappen, Structuurregeling
Aansprakelijkheden:
Oprichtersaansprakelijkheid
Aansprakelijkheid van bestuurders
Aansprakelijkheid in concernverhoudingen
Geschillen in de onderneming: enquêterecht, geschillenregeling

Financiële aspecten:
- Balanslezen
- Jaarrekeningenrecht
- Interpreteren van de jaarrekening
- Fiscale aspecten

Werkwijze
Deze leergang sluit volledig aan op de praktijk. Je gaat met vakgenoten concreet aan de slag met casus Want leren doe je het beste met en van elkaar. Je wordt daarbij ondersteund door onze topdocenten. Boegbeelden van de juridische praktijk; die weten wat er speelt en met aanstekelijk enthousiasme doceren.

Afronding
Na afloop van deze leergang ontvang je een certificaat.

Vooraf ontvang je cursusmateriaal ter voorbereiding op de bijeenkomsten van de leergang.

Hulp nodig?

030 - 231 53 14 08:00 - 17:00