nieuwe regelgeving en huidige jurisprudentie inzake handhaving WWB en overige sociale wetgeving

Handhaving in WWB en overige sociale wetgeving per 1 januari 2013 ** a

8,2 Cursisten beoordeling

< Terug naar resultaten

nieuwe regelgeving en huidige jurisprudentie inzake handhaving WWB en overige sociale wetgeving

Ook interessant voor:
Advocaat, Advocaat-stagiaire, Bedrijfsjurist, Bewindvoerder, Jurist overig, (semi) Overheidsjurist, Gemeentejurist, Rechterlijke macht, Rechtsbijstandjurist, Vakbondsjurist
Aantal punten:
NOvA 3 J (PO)
Prijs: € 299,-
(excl. btw)
  • Met veel aandacht voor de actualiteit en toegesneden op de juridische praktijk!
Wil je deze cursus met een groep volgen? Vraag dan naar onze maatwerk opties
3
Omschrijving

Omschrijving

De Wet aanscherping handhaving en sanctiebeleid SZW-wetgeving werd 3 oktober 2012 door de Eerste Kamer aangenomen.

Dit wetsvoorstel regelt dat fraude met uitkeringen op het gebied van Sociale Zaken en Werkgelegenheid veel zwaarder bestraft wordt. Deze regels moeten de groeiende groep van hardnekkige fraudeurs afschrikken. Met dit voorstel wil de regering duidelijk maken dat misbruik van deze regelingen niet loont.

Met dit voorstel moet bij fraude met een uitkering alles terugbetaald worden en krijgen de fraudeurs een veel hogere boete en lopen zij het risico op (tijdelijk) stopzetten van de volledige uitkering. Ondernemers krijgen bij overtreding van de arbeidsregels naast een hogere boete ook te maken met het preventief stilleggen van hun bedrijf. Gemeenten worden verplicht de sancties uit te voeren.

De wet is ingegaan per 1 januari 2013.

Laatste ontwikkelingen handhaving WWB in cursus programma:
- recente jurisprudentie in zaken waarin getuigenverklaringen spelen
- ontwikkelingen op het gebied van het huisbezoekprotocol, dus de regels waaraan gemeenten zichzelf gaan binden bij het afleggen van huisbezoeken en de juridische status hiervan.

Leerdoelen

Overige informatie

Overzicht belangrijke wijzigingen:

Wet aanscherping handhaving
- Bestuurlijke boete
- Zwijgplicht en cautie
- (verminderde) verwijtbaarheid
- Toetsing boetebesluit
- Terug- en invordering
- Verrekenen
- Afzien van terug- en invordering
- Overgangsrecht

Wet huisbezoek
- Aantoonplicht
- Opschorting betaling
- Gebruik regeling huisbezoek
- Weigering huisbezoek

- Vaststelling woonsituatie dan wel leefvorm

Volmacht bij aanvraag

Programma

Programma

Nieuwe regelgeving en huidige jurisprudentie inzake handhaving WWB en overige sociale wetgeving:

- behandeling van de wijzigingen in de WWB en de andere sociale wetgeving
- de verplichting tot terugvordering
- de gevolgen voor de invorderingen de verhouding tot de wet beslag op loon en uitkering
- de procedure bij het opleggen van een boete
- de samenloop van terugvordering, de boet en schuldhulpverlening
- de gemeentelijke beleidsvrijheid bij de terugvordering en het opleggen van een boete
- de punitieve sanctie en de procedure
- de inlichtingenplicht en het opleggen van sancties
- de verwijtbaarheid en het opleggen van sancties en boeten
- de mogelijkheden tot individualisering

Laatste ontwikkelingen handhaving WWB in cursus programma:
- recente jurisprudentie in zaken waarin getuigenverklaringen spelen
- ontwikkelingen op het gebied van het huisbezoekprotocol, dus de regels waaraan gemeenten zichzelf gaan binden bij het afleggen van huisbezoeken en de juridische status hiervan.

Contact

Contact

Voor meer informatie kun je contact opnemen met één van onze medewerkers van de klantenservice.