Terug
-

Cursussen en trainingen Huurrecht en vastgoedrecht

Huurrecht is een veelzijdig rechtsgebied waarbinnen diverse professionals werkzaam zijn: advocaten, juristen, (juridisch) medewerkers in het bedrijfsleven en de overheid, en ondersteunde personeel. Als professional in de huur- en of vastgoedsector hou je je dagelijks bezig met adviseren en/of procederen over onder andere vragen rondom het aangaan en beëindigen van huurcontracten en diverse andere huurrechtelijke thema’s zoals renovatie en gebreken. Ook thema’s als huurprijzen en fiscale consequenties spelen een belangrijke rol.

Advocaten, juristen en juridisch medewerkers bij woningbouwcorporaties en juristen en juridisch adviseurs bij gemeentelijke overheden vinden bij OSR juridische opleidingen de cursus die bij hen past. In ons aanbod vind je basiscursussen, actualiteitencursussen en verdiepingscursussen.

Daarnaast OSR is het enige opleidingsinstituut dat de Specialisatieopleiding Huurrecht van de Vereniging van Huurrechtadvocaten (VHA) aanbiedt én sinds 2016 ook een equivalent hiervan heeft voor het bedrijfsleven en de  overheid.

Bij OSR leer je optimaal door de combinatie van theorie en praktijk en de expertise van onze topdocenten. Ook is er veel ruimte voor interactie met je vakgenoten. Een leven lang leren, met elkaar en praktijkgericht zodat je morgen kunt toepassen wat je vandaag leert!

Specialisatie Huurrecht en erkende basisopleiding huurrecht 

OSR biedt een specialisatieopleiding aan voor advocaten aangesloten bij de Vereniging Huurrecht Advocaten (VHA). Deze leergang biedt diepgang op het gehele spectrum van het huurrecht voor ervaren advocaten. Het is een intensieve en brede opleiding met actuele jurisprudentie, verdieping op basiskennis en casusbehandeling.

Daarnaast is de basisopleiding huurrecht van OSR in 2020 door de Raad van Rechtsbijstand erkend als opleiding om te voldoen aan de toelatingseis voor de inschrijving specialisatie huurrecht. 

Basiscursus Huurrrecht en vastgoedrecht

OSR biedt meerdere keren per jaar de basiscursus Huurrecht bedrijfsruimte, de basiscursus Huurrecht woonruimte en de basiscursus Huurrecht woon- en bedrijfsruimte aan. Alle drie de cursussen zijn bedoeld voor advocaten of praktijkjuristen (HBO+/WO) met weinig of geen kennis op het gebied van huurrecht. Je volgt een algemeen deel huurrecht en een deel specifiek huurrecht bedrijfs- en/of woonruimte. Alle basiscursussen worden gegeven door topdocenten die zelf volop in de praktijk werkzaam zijn. De cursussen zijn dan ook doorspekt met casussen en voorbeelden en er is ruimte om te discussiëren en van elkaar te leren.

Verdiepings- en specialisatiecursussen Huur- en vastgoedrecht

Ben je al enige tijd werkzaam als specialist huurrecht, en wil je je specialisme actueel houden? Kies dan voor een van onze verdiepingscursussen. Hierin komen alle relevante onderdelen van jouw rechtsgebied verdiept en verduidelijkt en naar de laatste stand van zaken aan bod. De docenten komen zelf uit de praktijk en kennen de klappen van de zweep. Diverse casussen en onderlinge discussie met medecursisten prikkelen je om anders dan wel verder te kijken dan je tot nu toe deed. Inspirerend en verrijkend.

Actualiteitencursussen

Als juridisch professional wil je op de hoogte zijn van actuele thema’s en ontwikkelingen in het huurrecht. Met de eendaagse cursus Actualiteiten Huurrecht ben je weer helemaal up-to-date. Zo werk je optimaal aan je eigen ontwikkeling als jurist. Iedere cursus worden nieuwe actuele thema’s behandeld of bestaande thema’s met nieuwe actualiteiten uitgebreid.

Voor niet-juristen

Ook voor niet-juristen, zoals secretaresses, ondersteuners en assistenten heeft OSR een cursus Huurrecht. In deze basiscursus geeft de docent een inleiding op het huurrecht en vertaalt deze theoretische kennis direct naar de praktijk. Met de vele voorbeelden en casussen die besproken worden, heb je discussies met je vakgenoten waardoor de stof nog meer tot leven komt.
Vaardigheden

Naast inhoudelijke cursussen op het gebied van huur- en vastgoedrecht, zijn er ook cursussen gericht op het ontwikkelen van vaardigheden die je als jurist van pas komen; de beroepsvaardigheden. Deze cursussen volg je in een face-to-face-bijeenkomst, met maximaal zestien medecursisten. De focus is zeer praktijkgericht, op basis van casuïstiek die vaak voorkomt. Op deze pagina vind je een overzicht van de curussen en trainingen Beroepsvaardigheden.