Hulp nodig? 030 - 231 53 14
Ons kantoor is op werkdagen geopend van 8:00 tot 17:00.
Terug
Huurrecht woonruimte verdiept ** a
-

Huurrecht woonruimte verdiept ** a

Niveau

Verdiepingsniveau

PO punten

NOvA 5 J (PO)

informeer mij
  • Praktische verdiepingscursus
  • Topdocenten uit de praktijk
  • zowel theorie als casusbehandeling
5
Informatie Huurrecht woonruimte verdiept Verdiepende cursus huurrecht woonruimten
Als advocaat met ervaring in huurrechtzaken wil je op de hoogte zijn van actuele thema’s en ontwikkelingen in het huurrecht. Met deze opleiding verdiep je in één dag je kennis op dit gebied. Zo werk je optimaal aan je eigen ontwikkeling als jurist.

In deze eendaagse cursus gaan Oscar van Dalsum en Jacques van Reisen (beiden gespecialiseerd in huurrecht woonruimte) dieper in op diverse onderdelen van het huurrecht rondom woonruimte(n). De docenten benaderen op niveau en in vlot tempo de onderwerpen mede vanuit hun eigen professie. Kennisoverdracht gaat samen met de behandeling van diverse casusposities, waardoor de inhoud op praktische wijze aan bod komt. Daarnaast krijg je handige tips en praktische adviezen voor jouw praktijk. Vanzelfsprekend is er ruime gelegenheid voor het stellen van vragen of het inbrengen van eigen praktijkkwesties. De docenten behandelen verder diverse praktijkcasus.

Cursusvorm
Deze verdiepingscursus bestaat uit ene bijeenkomst van 5 uur.

Docenten
Onze topdocenten uit de juridische praktijk weten uitstekend wat er speelt in het huurrecht. Ze hanteren actuele casus en doceren met aanstekelijk enthousiasme. Ook bieden ze voldoende ruimte voor interactie. Zo leer je optimaal tijdens onze cursussen.

Wat leer je?
Na afloop van deze cursus:

- heb je je kennis van het huurrecht rondom woonruimte verdiept en verbreed;
- kun je de opgedane kennis direct toepassen in je praktijk.

Na afronding ontvang je:
- 5 PO-punten. Deze cursus is door de NOvA erkend als PE-cursus;
- een certificaat.

Basiskennis huurrecht
Deze cursus is opgezet voor advocaten en juristen met drie tot vijf jaar werkervaring, die in hun praktijk geregeld huurrechtzaken behandelen. De docenten gaan er vanuit dat de deelnemers aan deze cursus beschikken over basiskennis van het huurrecht (woonruimte).
Programma Huurrecht woonruimte verdiept Inhoud
Tijdens de verdiepingscursus huurrecht woonruimte gaan we in op een aantal onderwerpen waarmee de advocaat of jurist die vaker huurdossiers behandelt, maar die (nog) geen ‘huurrechtspecialist’ is, te maken kan krijgen. We nemen de onderwerpen door aan de hand van jurisprudentie, praktijkvoorbeelden en behandeling van casusposities. Onderwerpen die aan de orde komen zijn:

Onderdeel A : Kwalificatieperikelen
- Huur of geen huur? Beschouwing van het arrest van de Hoge Raad van 23 juni 2017 (ECLI:NL:HR:2017:1131) over tegenprestatie in de zin van artikel 7:201 BW
- Huur van woonruimte of is het een ander regime? Kwalificatiediscussies bij wonen met andere elementen (bijvoorbeeld zorg). Aandacht voor effect van een ‘zorgcontract’ op de huurovereenkomst

Onderdeel B: Gebrekenregeling woonruimte
- Aansprakelijkheid van de verhuurder voor gevolgschade en de verhouding tussen artikel 7:208 en 6:174 BW. Is 208 specialis of niet?
- Bespreking relevante recente jurisprudentie

Onderdeel C: Ontbinding huurovereenkomst woonruimte wegens tekortkoming huurder
- Bespreking relevante recente jurisprudentie, o.a. over “Bed&Breakfast”-onderverhuur en strafbare gedragingen huurder in relatie tot ontbinding
- De ontbindingsvordering van de verhuurder afgezet tegen het woonbelang van huurder en de ‘tenzij-formule’ van artikel 6:265 BW

Onderdeel D: Renovatie van woonruimte
- Beschouwing van het arrest van de Hoge Raad van 22 april 2016 (ECLI:NL:HR:2016:726) over de grens/overlapping tussen dringende werkzaamheden en renovatie en de verplichtingen van de verhuurder bij renovatie
- Bespreking relevante recente jurisprudentie, o.a. over verhuisnoodzaak en verhuiskostenvergoeding; aanbrengen CV-installaties

Onderdeel E: Wet Doorstroming Huurmarkt 2015
- Ervaringen met de tijdelijke huurovereenkomsten ex artikel 7:271 lid 1 BW sinds de invoering van de WDH
- De tijdelijke huurovereenkomsten ex artikel 7:271 lid 1 BW: wat blijft er nog over van artikel 7:232 lid 2 BW (de ‘naar zijn aard van korte duur’ overeenkomst)?
- Bijzonderheden uitbreiding dringend eigen gebruik ten behoeve van verhuur aan doelgroepen

Onderdeel F: Actualiteiten huurprijzen woonruimte
- Bespreking relevante actualiteiten op het gebied van huurprijzen
- Met een uitstap naar de Warmtewet

Werkwijze
Deze cursus sluit volledig aan op de praktijk. We behandelen actuele ontwikkelingen en casus. Je gaat samen met vakgenoten concreet aan de slag met casus. Want leren doe je het beste met en van elkaar. Je krijgt daarbij ondersteuning van onze topdocenten.

Materiaal
Voorafgaand aan de bijeenkomst ontvang je van ons het studiemateriaal.

Hulp nodig?

030 - 231 53 14 08:00 - 17:00

Gerelateerde cursussen

Huurrecht bedrijfsruimte verdiept**a
8,0
NOvA 5 J (PO)
€ 549,-
28-11-2019
Actualiteitencursus huurrecht**a
6,0
NOvA 5 J (PO)
€ 549,-
16-12-2019
Huurrecht bedrijfsruimte verdiept**a
8,0
NOvA 5 J (PO)
€ 625,-
02-12-2020
Actualiteitencursus huurrecht**a
6,0
NOvA 5 J (PO)
€ 625,-
08-04-2020
Actualiteitencursus huurrecht**a
6,0
NOvA 5 J (PO)
€ 625,-
09-12-2020