Verdieping van het huurrecht woonruimte voor advocaten met ervaring in huurrechtzaken.

Huurrecht woonruimte verdiept ** a

7,0 Cursisten beoordeling

< Terug naar resultaten

Verdieping van het huurrecht woonruimte voor advocaten met ervaring in huurrechtzaken.

Doelgroepen:
Advocaat, Bedrijfsjurist
Ook interessant voor:
Jurist overig, Rechterlijke macht, Rechtsbijstandjurist, Vakbondsjurist
Aantal punten:
NOvA 5 J (PO)
Prijs: € 530,-
(excl. btw)
  • Met veel aandacht voor de actualiteit en toegesneden op de juridische praktijk!
Wil je deze cursus - eendaags met een groep volgen? Vraag dan naar onze maatwerk opties
5
Omschrijving

Omschrijving

Verdiepende cursus huurrecht woonruimten
Als advocaat met ervaring in huurrechtzaken wil je op de hoogte zijn van actuele thema’s en ontwikkelingen in het huurrecht. Met deze opleiding verdiep je in één dag je kennis op dit gebied. Zo werk je optimaal aan je eigen ontwikkeling als jurist.

In deze eendaagse cursus gaan Oscar van Dalsum en Jacques van Reisen (beiden gespecialiseerd in huurrecht woonruimte) dieper in op diverse onderdelen van het huurrecht rondom woonruimte(n). De docenten benaderen op niveau en in vlot tempo de onderwerpen mede vanuit hun eigen professie. Kennisoverdracht gaat samen met de behandeling van diverse casusposities, waardoor de inhoud op praktische wijze aan bod komt. Daarnaast krijg je handige tips en praktische adviezen voor jouw praktijk. Vanzelfsprekend is er ruime gelegenheid voor het stellen van vragen of het inbrengen van eigen praktijkkwesties. De docenten behandelen verder diverse praktijkcasus.

Cursusvorm
Deze verdiepingscursus bestaat uit ene bijeenkomst van 5 uur.

Docenten
Onze topdocenten uit de juridische praktijk weten uitstekend wat er speelt in het huurrecht. Ze hanteren actuele casus en doceren met aanstekelijk enthousiasme. Ook bieden ze voldoende ruimte voor interactie. Zo leer je optimaal tijdens onze cursussen.

Wat leer je?
Na afloop van deze cursus:

- heb je je kennis van het huurrecht rondom woonruimte verdiept en verbreed;
- kun je de opgedane kennis direct toepassen in je praktijk.

Na afronding ontvang je:
- 5 PO-punten. Deze cursus is door de NOvA erkend als PE-cursus;
- een certificaat.

Basiskennis huurrecht
Deze cursus is opgezet voor advocaten en juristen met drie tot vijf jaar werkervaring, die in hun praktijk geregeld huurrechtzaken behandelen. De docenten gaan er vanuit dat de deelnemers aan deze cursus beschikken over basiskennis van het huurrecht (woonruimte).

Programma

Programma

Inhoud
Tijdens de verdiepingscursus huurrecht woonruimte gaan we in op een aantal onderwerpen waarmee de advocaat of jurist die vaker huurdossiers behandelt, maar die (nog) geen ‘huurrechtspecialist’ is, te maken kan krijgen. We nemen de onderwerpen door aan de hand van jurisprudentie, praktijkvoorbeelden en behandeling van casusposities. Onderwerpen die aan de orde komen zijn:

a) Algemene huurrecht-leerstukken toegespitst op de huur en verhuur van woonruimte. Dit zijn onder andere:

- Huurprijsvermindering in geval van gebreken, met name in het licht van de gebrekenprocedure bij de Huurcommissie en de ‘valkuil’ van artikel 7:257 BW.
- Aansprakelijkheid van de verhuurder voor gevolgschade met aandacht voor de verhouding tussen artikel 7:208 BW en artikel 6:74 en 6:175 BW(aansprakelijkheid voor opstallen);

b) Flexibiliteit bij ingebruikgeving van woonruimte. Dit zijn onder andere:

- Toepassing artikelen 15 en 16 Leegstandwet na wetswijziging 1 juli 2013.
- Toepassingsbereik artikel 7:232 lid 2 BW ("naar zijn aard van korte duur").

c) Obstakels bij de huurbeëindiging. Dit zijn onder andere:

- Dringend eigen gebruik bij renovatie.
- Aanbod redelijke huurovereenkomst als huurverhogingsmiddel bij geliberaliseerde woonruimte.

d) Derdenbescherming nader beschouwd. Dit zijn onder andere:

- Beëindiging voortgezette onderhuur.

Werkwijze
Deze cursus sluit volledig aan op de praktijk. We behandelen actuele ontwikkelingen en casus. Je gaat samen met vakgenoten concreet aan de slag met casus. Want leren doe je het beste met en van elkaar. Je krijgt daarbij ondersteuning van onze topdocenten.

Materiaal
Voorafgaand aan de bijeenkomst ontvang je van ons het studiemateriaal.

Contact

Contact

Voor meer informatie kun je contact opnemen met één van onze medewerkers van de klantenservice.