Deze cursus wordt als in company aangeboden

In-company cursus actualiteiten Ruimtelijk Bestuursrecht **

< Terug naar resultaten

Deze cursus wordt als in company aangeboden

Doelgroepen:
HBO-Jurist
Ook interessant voor:
Jurist overig, (semi) Overheidsjurist, Gemeentejurist, Rechtsbijstandjurist, Vakbondsjurist, Secretaris bezwarencommissie
Prijs: € 0,-
(excl. btw)
  • Met veel aandacht voor de actualiteit en toegesneden op de juridische praktijk!
Wil je deze cursus met een groep volgen? Vraag dan naar onze maatwerk opties
0
Omschrijving

Omschrijving

Binnen gemeenten en omgevingsdiensten worden veel ruimtelijke procedures gevoerd tot aan de Afdeling Bestuursrechtspraak Raad van State. Kennis over de laatste stand van zaken in het ruimtelijk bestuursrecht is daarom onontbeerlijk.

Deze cursus is geschikt voor juristen die beschikken over de basiskennis op het gebied van het ruimtelijk bestuursrecht en een verdere verdieping en actualisatie van hun kennis wensen.


Leerdoelen

Na het volgen van deze cursus beschikken de deelnemers over de actuele kennis voor wat betreft wetgeving en jurisprudentie op het gebied van het ruimtelijke bestuursrecht. Ook zijn zij op de hoogte van doel, inhoud, procedure en stand van zaken rondom de Omgevingswet.

Overige informatie

Deze in-company cursus is ontwikkeld in samenwerking met VanGoud Advocaten voor Vastgoed & Overheid.
De cursus wordt verzorgd door twee ervaren docenten/advocaten.
Mr. B. (Bastiaan) Oudenaarden en mr. C. (Claes) Van Deutekom zijn beiden advocaten en partners bij Vangoud Advocaten voor Vastgoed & Overheid te Arnhem.

Bij deze cursus ontvangen alle deelnemers een digitale reader met relevante literatuur en jurisprudentie.

Het maximaal aantal deelnemers voor de cursus bedraagt 20 personen.

Programma

Programma

Hieronder vindt u het voorbeeldprogramma. Het programma kan in overleg aangepast worden aan de wensen van deelnemers. De meest recente jurisprudentie en wetgeving worden altijd verwerkt in het programma. Ook is het mogelijk om praktijkcasus toe te voegen.

09.45 - 10.00 uur
Ontvangst met koffie/thee

10.00 - 13.00 uur
Actualiteiten RO (regelgeving):
- Wabo en Bor/Mor in vogelvlucht
- Wro en Bro
- Barro / Rarro
- provinciale verordening(en)

- Crisis- en Herstelwet (Chw)
- Wet aanpassing bestuursprocesrecht (Wab)

13.00 - 13.45 uur
Lunchpauze

13.45 - 15.15 uur
Actualiteiten RO( jurisprudentie):
- inhoudelijk (m.n. Wabo)
- procedureel

15.15 - 16.30 uur
Doorkijk Omgevingswet + afsluiting / vragen

Contact

Contact

Voor meer informatie kun je contact opnemen met één van onze medewerkers van de klantenservice.