Hulp nodig? 030 - 231 53 14
Ons kantoor is op werkdagen geopend van 8:00 tot 17:00.
Terug
Inkomen en inkomenskorting uitkering WW vanaf 1 juli 2015 ** a
-

Inkomen en inkomenskorting uitkering WW vanaf 1 juli 2015 ** a

Niveau

Verdiepingsniveau

PO punten

NOvA 5J (PO)

informeer mij
  • Met veel aandacht voor de actualiteit en toegesneden op de juridische praktijk!
5
Informatie Inkomen en inkomenskorting uitkering WW vanaf 1 juli 2015 Het nieuwe Dagloonbesluit Besluit werknemersverzekeringen van 9 april 2015 is per 1 juli 2015 in werking getreden. Dit besluit is gewijzigd , omdat met de Wwz ook de WW is gewijzigd. Dit sterk gewijzigde Dagloonbesluit leidt tot ingrijpde wijzigingen voor de WW uitkering!

Eerder werd namelijk op basis van de WW, zoals deze luidde voor de inwerkingtreding van de Wwz, het dagloon bepaald op grond van het loon dat een werknemer had verdiend in de dienstbetrekking waaruit hij werkloos was geworden. Dat kon betekenen dat dit niet klopte met wat een werknemer gemiddeld per dag had verdiend in het laatste jaar voordat hij werkloos werd, bijvoorbeeld omdat de werknemer slechts kort in die betreffende dienstbetrekking had gewerkt. Dit kon tot niet gerechtvaardigde uitkomsten leiden.

In het nieuwe Dagloonbesluit is nu geregeld dat het dagloon voor de reguliere WW-uitkering voortaan zal worden berekend door het loon dat genoten is in alle dienstbetrekkingen gedurende de referteperiode van een jaar voorafgaande aan het intreden van de werkloosheid, te delen door 261 dagen. Dit betekent in hoofdlijn, dat degenen die in de referteperiode in totaal hetzelfde loon hebben verdiend hetzelfde dagloon hebben.

In hoofdlijn, want er zijn meerdere uitzonderingen. Dit leidt vooral tot groot nadeel voor mensen die niet het hele jaar hebben gewerkt, zoals seizoenswerkers en flexkrachten. Maar ook mensen die vanuit de WW een tijdelijke baan accepteren, kunnen sterk negatieve gevolgen ondervinden van de nieuwe rekenmethode.

Daarnaast blijkt dat het juist berekenen van het dagloon door het nieuwe besluit er niet eenvoudiger op is geworden.

En tot slot wijzigen uiteraard duur en hoogte van de uitkering WW per 1 januari 2016 als gevolg van de WWZ.

Doelgroep

De cursus is bestemd advocaten en juristen op het terrein van het sociaal verzekeringsrecht.

Maar ook voor arbeidsrechtelijk advocaten en juristen is kennis van de wijze waarop het dagloon wordt bepaald van belang om de inkomensschade bij naderend ontslag vast te kunnen stellen.

Overige informatie

De gevolgen van het nieuwe Dagloonbesluit leiden nu ook in de politiek tot ophef:

http://www.volkskrant.nl/economie/flexwerkers-krijgen-plots-aanzienlijk-minder-ww~a4136883/

De minister kondigt aanpassingen aan:

http://www.telegraaf.nl/dft/geld/werk-inkomen/24506274/__Al_na_paar_maanden_reparatie_WW__.html

Volgens dit bericht zal dat begin december 2015 zijn.
Programma Inkomen en inkomenskorting uitkering WW vanaf 1 juli 2015 - Wijzigingen in het Dagloonbesluit met name toegespitst op het dagloon WW en de gevolgen daarvan vanaf 1 juli 2015
- De vernieuwde WW vanaf 1 juli 2015 in samenhang met de wijzigingen in het Algemeen inkomensbesluit socialezekerheidswetten en het Dagloonbesluit alsmede komende wijzigingen WW per 1 januari 2016 (mn duur van de uitkering)
- Gewijzigde inkomstenkorting WAO-uitkeringen met ingang 1 juli 2015
- Overgangsrecht

Hulp nodig?

030 - 231 53 14 08:00 - 17:00