Hoofd en bijzaken onder de AVG.

Inleiding in de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) a

< Terug naar resultaten

Hoofd en bijzaken onder de AVG.

Data:
5 oktober 2017 (toon tijden)
Locatie:
Utrecht
Docenten:
Prijs: € 300,-
(excl. btw)
  • Met veel aandacht voor de actualiteit en toegesneden op de juridische praktijk!
Wil je deze cursus - eendaags met een groep volgen? Vraag dan naar onze maatwerk opties
0
Omschrijving

Omschrijving

Er gaat heel veel veranderen in de privacyregelgeving. Op 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) volledig van kracht. Het niet voldoen aan de verordening kan leiden tot boetes van 20 miljoen euro of maximaal 4 % van de totale omzet. Vrijwel alle overheden en bedrijven die op grote schaal gevoelige informatie gebruiken moeten inzicht hebben in de informatiestromen, procedures aanpassen, medewerkers trainen en mogelijk een Data Protection Officer (DPO) aanstellen. De International Association of Privacy Professionals berekende onlangs dat er tenminste 28.000 Data Protection Officers nodig zijn om aan de eisen van de Verordening te voldoen.
Hoe begin je? Hoe zorg je dat je organisatie aan de eisen van de Verordening voldoet? Wie betrek je daarbij? Welke stappen doorloop je en hoe houd je iedereen aan boord? Zijn er sjablonen of ervaringen van andere organisaties die bruikbaar zijn? Welke risico’s loopt jouw organisatie en wat is nu werkelijk de kans op handhaving? Wat moet er nu eigenlijk precies gebeuren en wie moet dat doen?

In deze middag zullen alle belangrijke onderdelen van de nieuwe privacyregels besproken worden en krijgt u een goed beeld van de AVG.

Gemeentejuristen en medewerkers die werken met persoonsgegevens, bedrijfsjuristen en advocaten.

Programma

Programma

Er gaat heel veel veranderen in de privacyregelgeving. Op 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) volledig van kracht. Het niet voldoen aan de verordening kan leiden tot boetes van 20 miljoen euro of maximaal 4 % van de totale omzet.
Vrijwel alle (semi-) publieke organisaties en bedrijven die op grote schaal gevoelige informatie gebruiken moeten inzicht hebben in de informatiestromen, procedures aanpassen, medewerkers trainen en mogelijk een Data Protection Officer (DPO) aanstellen. De International Association of Privacy Professionals berekende onlangs dat er tenminste 28.000 Data Protection Officers nodig zijn om aan de eisen van de Verordening te voldoen.

Maar hoe begin je? Hoe zorg je dat je organisatie aan de eisen van de Verordening voldoet? Wie betrek je daarbij? Welke stappen doorloop je en hoe kun je iedereen aan boord houden? Zijn er sjablonen of ervaringen van andere organisaties die bruikbaar zijn? Welke risico’s loopt jouw organisatie en wat is nu werkelijk de kans op handhaving? Het boetebeleid? Wat moet er nu eigenlijk precies gebeuren en wie moet dat doen? In deze middag zullen alle belangrijke onderdelen van de nieuwe privacyregels besproken worden en krijgt u een goed beeld van de AVG.

Deze module gaat vooral over bewustwording en begrijpen wat de belangrijkste termen en begrippen zijn. Voor de niet –juristen zal aangegeven worden hoe de regelgeving in elkaar zit en welke plaats de verordening juridisch gezien heeft binnen het recht. Voor mensen zonder achtergrond in ICT zullen enkele kernbegrippen worden besproken en gekeken worden hoe met de AVG omgegaan moet worden op een systeemniveau. Privacy is een fascinerend gebied dat raakt aan het samenspel tussen mensen, processen en technieken. Deze opleiding is niet alleen juridisch ingestoken maar vooral bedrijfsmatig en praktisch. Aan het einde van deze module weet u wat de AVG is en wat deze van de organisatie vraagt.

Het cursusmateriaal zal OSR ter beschikking stellen.

Docenten

Docenten

Pascal Eekhof
Consultant OSR Juridische Opleidingen (specialisme Omgevingsrecht) en zelfstandig docent

Contact

Contact

Voor meer informatie kun je contact opnemen met één van onze medewerkers van de klantenservice.