Hulp nodig? 030 - 231 53 14
Ons kantoor is op werkdagen geopend van 8:00 tot 17:00.
Terug
Interculturele communicatie voor de vreemdelingenrechtpraktijk **
-

Interculturele communicatie voor de vreemdelingenrechtpraktijk **

Niveau

Verdiepingsniveau

PO punten

NOvA 5 (PO)

informeer mij
  • Deze cursus kent een zeer beperkt aantal deelnemers (maximaal 12) waardoor het leerrendement optimaal is.
5
Informatie Interculturele communicatie voor de vreemdelingenrechtpraktijk Samenvatting
Binnen de asielprocedure staat of valt alles met de verklaringen van je cliënt. Die verklaringen worden echter voor een belangrijk deel gekleurd door de culturele achtergrond van de cliënt. Miscommunicatie of misverstanden kunnen hierdoor snel ontstaan met als gevolg dat de asielaanvraag van je cliënt ten onrechte wordt afgewezen vanwege ongeloofwaardigheid van zijn of haar verklaringen. Hetzelfde risico bestaat in het reguliere vreemdelingenrecht, bijvoorbeeld als cliënten in het kader van gezinshereniging worden gehoord over het bestaan van een gezinsband en feitelijk gezinsleven.
Het is belangrijk om inzicht te krijgen welke factoren een rol spelen bij interculturele communicatie. Op die manier kun je jouw cliënt beter begrijpen en weet je wanneer en waarom cliënten informatie anders presenteren dan gebruikelijk is in de Nederlandse communicatiestijl. In het asielrecht is daar expliciet aandacht voor bij de IND. In Werkinstructie 2014/10 wordt immers aangegeven dat bij de geloofwaardigheidsbeoordeling rekening moet worden gehouden met de achtergrond van je cliënt, waaronder eventuele culturele verschillen. Er is geen reden waarom dit in het reguliere vreemdelingenrecht anders zou zijn.

Type
Cursus

Leerresultaten
Het doel van deze cursus is om effectief te leren communiceren met cliënten van een andere culturele achtergrond. Je krijgt inzicht in de impact van culturele aspecten op de inhoud van de toelatingsprocedure. Je krijgt inzicht in de factoren die een rol spelen bij interculturele communicatie en krijgt handvatten aangereikt om relevante informatie over de culturele achtergrond van jouw cliënt over te brengen op de wederpartij of de rechtbank. Je kunt beter onderkennen wanneer en hoe ‘feiten’ in een andere context moeten worden geplaatst en je kunt de verklaringen van jouw cliënten beter corrigeren, aanvullen en presenteren.
Programma Interculturele communicatie voor de vreemdelingenrechtpraktijk In de ochtend wordt ingegaan op;
- inzicht in verschillende onderdelen van het vreemdelingenrecht waarin de verklaringen van jouw cliënt bepalend zijn voor toelating en veel voorkomende problemen die verband houden met interculturele aspecten van communicatie
- kennis in inzicht in cultuur: wat is cultuur, wat zijn relevante aspecten
- verschillende invalshoeken om de impact van cultuur op communicatie te herkennen en begrijpen
- inzicht in communicatiepatronen en de mogelijkheden om die patronen bewust te beïnvloeden
Het tweede deel van de dag gaan we actief aan de slag met diverse casus uit de praktijk. Je leert communicatiepatronen te herkennen en adequaat te reageren om zo als jurist effectiever te communiceren.

Afronding
Na afloop van deze ontvang je een certificaat.

Materiaal
Voorafgaand aan de bijeenkomst ontvang je van ons het studiemateriaal.

Hulp nodig?

030 - 231 53 14 08:00 - 17:00