Brabantse advocaten: bestemd voor advocaten in de arrondissementen 's-Hertogenbosch, Breda en Middelburg.

Internationale Echtscheidingen - Verdiepingscursus **

7,6 Cursisten beoordeling
Doelgroepen:
Advocaat-stagiaire, Advocaat
Aantal punten:
NOvA 4 J (PO)
Prijs: € 292,50
(excl. btw)
  • Met veel aandacht voor de actualiteit en toegesneden op de juridische praktijk!
Wil je deze cursus met een groep volgen? Vraag dan naar onze maatwerk opties
4
Omschrijving

Omschrijving

In deze cursus wordt ingegaan op de internationaal privaatrechtelijke aspecten die kleven aan een internationale echtscheiding. Dit geldt voor de rechtsmacht van de Nederlandse rechter, het recht dat van toepassing is op de echtscheiding (het conflictenrecht) en de erkenning van buitenlandse echtscheidingen. Uitgangspunt hierbij zijn de geldende verdragen en Boek 10 B.W. die de verschillende IPR wetten codificeert. De ontwikkelingen op dit gebied in regelgeving en recente jurisprudentie komen tijdens deze cursus uitvoerig aan de orde.

Leerdoelen

Overige informatie

Aangepaste cursustijden!

12:45 - 13:00 uur ontvangst met koffie/thee
13:00 uur start cursus
14:30 - 14:45 uur koffie/theepauze
14:45 uur vervolg programma
16:15 - 16:30 uur koffie/theepauze
16:30 uur vervolg programma
17:30 uur einde cursus

Let op! Voor de cursussen van de SBA kan geen annuleringsverzekering worden afgesloten.

Programma

Programma

De rechtsmacht van de Nederlandse rechter:
* Europese verordeningen
* Commune bevoegdheidsrecht

Toepasselijk recht op een internationale echtscheiding
* Oud recht en Boek 10 BW

Erkenning van buitenlandse echtscheidingen:
* op grond van Europese regelgeving
* op grond van Boek 10 BW

Nieuwe instrumenten inzake alimentatie na een internationale echtscheiding:
* EG-Verordening nr 9/2009 van 2008
* Haags protocol inzake onderhoud en toepasselijk recht van 2007

Contact

Contact

Voor meer informatie kun je contact opnemen met één van onze medewerkers van de klantenservice.