Een basiscursus over internationale sociale zekerheid

Internationale sociale zekerheid *

9,4 Cursisten beoordeling

< Terug naar resultaten

Een basiscursus over internationale sociale zekerheid

Docent:
Doelgroepen:
HBO-Jurist, Klantmanagers
Ook interessant voor:
HBO-Jurist, Inkomensconsulent, Beslisser uitkeren, Medewerker Bezwaar en Beroep, Medewerker Loonadministratie/P&O
Prijs: € 349,-
(excl. btw)
 • Met veel aandacht voor de actualiteit en toegesneden op de juridische praktijk!
Wil je deze cursus met een groep volgen? Vraag dan naar onze maatwerk opties
Omschrijving

Omschrijving

Het vrije verkeer van werknemers is een van de grondslagen van de Europese Unie. Alle EU onderdanen hebben binnen de EU het recht om in een ander EU-lidstaat te werken of te wonen. Zij hebben het recht om op gelijke manier als de onderdanen van het woon- of werkland te worden behandeld. Steeds meer mensen maken gebruik van dit recht en zeker in de grensgebieden van Nederland werken Nederlanders in een buurland of wonen ze over de grens en werken in Nederland. Ook werken of wonen steeds meer mensen uit andere landen van de EU (tijdelijk) binnen Nederland.

Maar hoe zit het dan als je ziek, arbeidsongeschikt of werkloos wordt? En wat gebeurt er met je AOW of kinderbijslag? Waar ben je verzekerd en waar heb je straks recht op een uitkering? Wat betekenen begrippen als woonlandbeginsel en werklandbeginsel? Hoe pas je deze beginselen toe?

Een basiskennis van het internationale sociale verzekeringsrecht is onontbeerlijk als u werkt bij een uitvoeringsorganisatie, bij een gemeente als bijvoorbeeld inkomensconsulent of bij een afdeling P&O van een organisatie met werknemers werkzaam in het buitenland of met personeelsleden die buiten Nederland wonen en in Nederland werken (al dan niet met de Nederlandse nationaliteit).


* U maakt kennis met de ins en outs van het internationale sociale zekerheidsrecht
* U leert wat belangrijke aandachtspunten zijn bij het werken over de grens of bij het wonen over de grens en werken in Nederland

Na afloop van deze cursus:

 • Heeft u een basiskennis van het internationale Sociale zekerheidsrecht

 • Kent u de belangrijkste begrippen uit het internationale sociale zekerheidsrecht, zoals woonlandbeginsel, werklandbeginsel; territorialiteitsbeginsel

 • Kent u de consequenties van een arbeidsverleden in het buitenland voor Nederlandse uitkeringen en verzekeringen

 • Kent u de belangrijkste consequenties van het grensoverschrijdend werken

 • Kunt u in de meest voorkomende situaties bepalen waar iemand verzekerd is indien er sprake is van werken over de grens of zelfs werken in meerdere landen

 • Kent u de belangrijkste uitzonderingsgevallen: zeelieden, binnenschippers
 • Deze cursus is bedoeld voor medewerkers die in de dagelijkse praktijk werkzaam zijn in de sociale zekerheid, zoals medewerkers van UWV, SVB en binnen gemeenten. Daarnaast biedt de cursus een stevige basis voor medewerkers werkzaam op een afdeling P&O of HRM. Er is geen voorkennis van het internationale sociale zekerheidsrecht vereist. Wel kent u de basisbegrippen uit de Nederlandse sociale zekerheid.

  Programma

  Programma

  De volgende onderwerpen komen, onder andere, aan de orde:
  * De EU verordening 1408/71 en verordening nr. 883/2004
  * Bilaterale verdragen en verdragslanden
  * Detachering
  * Grensarbeid
  * Uitkering bij arbeidsgeschiktheid en werkloosheid
  * Ouderdomspensioen
  * Nabestaandenpensioen
  * Kinderbijslag
  * Europese rechtspraak


  U ontvangt handouts van de presentatie en casuïstiek.

  Docenten

  Docenten

  Heike Xhonneux
  Jurist/eigenaar at Gerth + Xhonneux Juristen

  Contact

  Contact

  Voor meer informatie kun je contact opnemen met één van onze medewerkers van de klantenservice.