Praktische tips om Amerikaanse valkuilen te vermijden

Introductie Amerikaans Contractenrecht *

9,0 Cursisten beoordeling
Doelgroepen:
Advocaat, Bedrijfsjurist
Ook interessant voor:
Fiscalist, HBO-Jurist, Jurist overig, (semi) Overheidsjurist
Aantal punten:
NOvA 6 J (PO)
Prijs: € 580,-
(excl. btw)
  • Deze zeer praktische en interactieve cursus benadert het Amerikaans recht vanuit het perspectief van een Nederlandse jurist.
Wil je deze cursus met een groep volgen? Vraag dan naar onze maatwerk opties
6
Omschrijving

Omschrijving

Samenvatting
Amerikaans recht is steeds belangrijker voor Nederlandse juristen. Nederlandse contracten zijn steeds vaker op Amerikaanse leest geschoeid. Maar ook buiten het contractenrecht is de invloed van het Amerikaans recht steeds meer merkbaar, bijvoorbeeld door de extraterritoriale toepassing van de anti-omkoopwetgeving (Foreign Corrupt Practices Act) en de Amerikaanse sanctiewetgeving en de daarbij behorende hoge boetes.

Type
Deze cursus bestaat uitsluitend uit face-2-face bijeenkomsten.

Leerresultaten
Deze zeer praktische en interactieve cursus benadert het Amerikaans recht vanuit het perspectief van een Nederlandse jurist. Aan de hand van voorbeelden uit de praktijk worden de belangrijkste verschillen tussen de beide rechtstelsels besproken. Hierbij wordt niet alleen aandacht besteed aan het contractenrecht, maar ook aan andere aspecten van het Amerikaans recht die van belang zijn voor Nederlandse juristen. Denk bijvoorbeeld aan de Amerikaanse claimcultuur, discovery, whistleblowers (klokkenluiders), piercing the corporate veil (doorbraak van aansprakelijkheid), het Amerikaans effectenrecht en faillissementsrecht, en het vennootschapsrecht van de staat Delaware.

Overig
Deze cursus is door de NOvA erkend als PE-cursus en levert 6 PE-punten op.
Beide docenten zijn toegelaten tot de Amerikaanse balie. Samen hebben zij meer dan 20 jaar praktijkervaring in de Verenigde Staten. Tijdens de netwerkborrel aan het einde van de cursus heb je alle gelegenheid nader met hen kennis te maken. En omdat je tijdens deze cursus werkt in een kleine groep, is er volop ruimte voor eigen inbreng.

Jan Joosten, docent van deze cursus en werkzaam bij Baker & McKenzie in New York, is verschillende keren door het FD geinterviewd, deze artikelen zijn hieronder te bekijken:
- Cultural Differences, FD 29 augustus 2014
- De werking van het Amerikaanse recht gaat heel ver. Niet elk bedrijf heeft de omslag al gemaakt, FD 4 juni 2014

Programma

Programma

Inhoud
Tijdens deze interactieve cursus komen o.a. de volgende onderwerpen aan bod:
- praktische verschillen tussen civil law en common law systemen
- discovery, jury rechtspraak, “no cure, no pay” advocaten, klokkenluiders en claim cultuur
- precontractuele aansprakelijkheid (promissory estoppel / fraudulent inducement)
- representations and warranties, conditions, covenants en indemnification
- “double materiality”
- beëindiging
- damages: direct, indirect, incidental, consequential, etc.
- boetebedingen: penalty clauses versus liquidated damages
- forumkeuze: Nederlandse rechter, Amerikaanse rechter of arbitrage?
- rechtskeuze: Nederlands recht of het recht van een Amerikaanse staat? En welke?
- eigendomsvoorbehoud: UCC filing noodzakelijk
- hoofdlijnen Delaware vennootschapsrecht
- aandachtspunten Foreign Corrupt Practices Act (anti-omkoopwetgeving)
- aandachtspunten Amerikaans effectenrecht en faillissementsrecht
- aandachtspunten sanctiewetgeving
- bescherming van de Nederlandse moedervennootschap tegen piercing the corporate veil
- onderhandelen met Amerikanen; culturele aspecten
- valkuilen voor Nederlandse juristen

Werkwijze
Deze cursus is interactief en sluit volledig aan op de praktijk.
Aan het einde van de cursus is er een netwerkborrel waarin je nader kennis kunt maken met de docenten en je mede-cursisten. En omdat je tijdens deze cursus werkt in een kleine groep, is er volop ruimte voor je eigen inbreng. Voorafgaand krijg je een vragenlijst toegestuurd zodat we de cursus zoveel mogelijk kunnen toesnijden op jouw niveau, ervaring en leerwensen.

Afronding
Na afloop van deze cursus ontvang je een certificaat.

Materiaal
Voorafgaand aan de eerste bijeenkomst ontvang je van ons het studiemateriaal.

Contact

Contact

Voor meer informatie kun je contact opnemen met één van onze medewerkers van de klantenservice.