Juridische helicopterview over de belangrijkste rechtsgebieden

Introductie Duits recht en zakelijke cultuur *

10,0 Cursisten beoordeling

< Terug naar resultaten

Juridische helicopterview over de belangrijkste rechtsgebieden

Doelgroepen:
Advocaat, HBO-Jurist
Ook interessant voor:
Bedrijfsjurist, Fiscalist, Jurist overig, (semi) Overheidsjurist
Aantal punten:
NOvA 6 J (PO)
Prijs: € 580,-
(excl. btw)
  • Met veel aandacht voor de actualiteit en toegesneden op de juridische praktijk!
Wil je deze cursus met een groep volgen? Vraag dan naar onze maatwerk opties
6
Omschrijving

Omschrijving

Wie als Nederlandse jurist te maken krijgt met Duitsland, hoeft het Duitse recht natuurlijk niet volledig te beheersen. Om succesvol zaken te kunnen doen of hierover deskundig advies te kunnen geven, is het van belang op de hoogte te zijn van de meest essentiële verschillen. Want hoewel het Duitse en Nederlandse recht voor ca. tachtig procent overeenkomt, zorgt juist de overige twintig procent vaak voor problemen. Deze risico's worden door Nederlanders helaas nogal eens onderschat, met soms zeer ernstige (financiële) gevolgen van dien. Voor juristen, èn uiteraard voor hun cliënten, ligt hier de sleutel tot het al dan niet succesvol zakendoen met Duitsland.
Deze interactieve cursus biedt u een juridische helicopterview over de belangrijkste rechtsgebieden. Uw docenten zijn een Duitse en een Nederlandse advocaat, beiden al jaren gespecialiseerd op dit terrein.

Overige informatie

Beide docenten spreken Nederlands.

Reacties cursisten n.a.v. de laaste twee cursussen:
- "Allemaal prima!"
- "Goed op hoofdlijnen, dus ook als je er niet altijd specifiek mee te maken hebt."
- "Geeft breder inzicht en helder beeld".

Resultaten n.a.v. de laatste twee cursussen:
- alle docenten scoren telkens minimaal een 8.2, zowel voor hun presentatie als voor hun inhoud, met een uiteindelijke gemiddelde score van 8.8.
- alle inhoudelijke aspecten van de cursus scoren minimaal een 8.0 (d.w.z. in hoeverre de leerdoelen bereikt zijn, de wijze waarop de stof wordt behandeld, de praktijkgerichtheid van de cursus etc.).

Naast deze training ook een juridische cursus volgen? Dit kan dit najaar heel voordelig met een PO+pakket!

Programma

Programma

De cursus Introductie Duits recht geeft een juridische helikopterview over:
* civiel procesrecht (o.a. kort geding, conservatoir beslag, betalingsbevelprocedure)
* internationaal privaat- en procesrecht (toepasselijk recht, bevoegde rechter)
* algemeen vermogensrecht (o.a. contractenrecht, algemene voorwaarden, verjaring)
* enkele speciale rechtsgebieden (arbeidsrecht, bouwrecht, handelsrecht, vennootschapsrecht)
* veiligstellen van vorderingen (o.a. zekerheidsrechten zoals eigendomsvoorbehoud)
Het precieze programma wordt vastgesteld na inventarisatie van uw interesse-gebieden. Doordat wij werken met zeer kleine groepen is er voldoende ruimte voor uw eigen inbreng zodat aansluiting op uw juridische praktijk gewaarborgd is.

Contact

Contact

Voor meer informatie kun je contact opnemen met één van onze medewerkers van de klantenservice.