Leer in deze (basis)cursus wat er op dit bijzondere rechtsgebied speelt en welke afwijkende regels er zijn.

Jeugdstraf(proces)recht: jong gestraft, later op het rechte pad? *

7,6 Cursisten beoordeling
Doelgroepen:
Advocaat, Advocaat-stagiaire
Aantal punten:
NOvA 10 J (VSO/PO)
Prijs: € 865,-
(excl. btw)
  • Met veel aandacht voor de actualiteit en toegesneden op de juridische praktijk!
Wil je deze cursus met een groep volgen? Vraag dan naar onze maatwerk opties
10
Omschrijving

Omschrijving

De behandeling van jeugdstrafzaken vereist een andere benadering dan de behandeling van strafzaken waar volwassenen bij betrokken zijn. In jeugdstrafzaken zijn andere regels van toepassing. Denk aan een bijzonder stelsel van straffen en maatregelen. Om nog maar te zwijgen van de pedagogische en opvoedkundige aspecten die in het proces een rol spelen. In het geval van een jeugdstrafzaak moet u op de hoogte zijn van wat er speelt en leeft in het jeugdstraf(proces)recht. Deze module gaat hierop in.

De module is geschikt voor advocaat-stagiaires en advocaten die beschikken over gedegen kennis van het commune straf(proces)recht.

Deze basiscursus jeugdstraf(proces)recht is ook geschikt voor de civiele advocaat die op toevoegbasis jeugdzaken wil gaan behandelen.
Overige informatie

Bent u bekend met de VSO-abonnementen van OSR?
Tegen een aantrekkelijke prijs biedt OSR diverse VSO-abonnementen aan. Hiermee bespaart u enkele honderden euro’s op uw VSO cursussen. Meer informatie op: www.osr.nl/vsovoordeel

Programma

Programma

In deze tweedaagse module staan de volgende onderdelen op het programma:
- Samenhang tussen het civiele jeugdrecht en het jeugdstrafrecht
- Jeugdpolitie, officier van justitie, kinderrechter
- Straffen en maatregelen
- Leeftijdsgrenzen
- Rechtshulp
- Zitting in eerste aanleg en in appèl
- Penitentiair jeugdrecht (Beginselenwet Justitiële Jeugdinrichtingen)
- Jeugdstrafzaak-casus (materieel strafjeugdstrafrecht)
- Behandeling van psychosociale en psychiatrische jeugdproblematiek in een forensisch/justitieel kader
- Strafvervolging
- Politie
- Halt
- OvJ-model
- OM-beleid (vervolgingsbeleid, richtlijnen eisen ter terechtzitting)
- Juridisch inhoudelijk voorbereiden van de jeugdstrafzaak aan de hand van rapportages van de Raad voor de Kinderbescherming en Jeugdreclassering
- Rechten van de minderjarige verdachte en juridische bevoegdheden van de raadsman tijdens het verhoor van de minderjarige verdachte
- Strafprocesrecht
- Voorlopige hechtenis
- Zitting
- Jeugdstrafzaak-casus (jeugdstrafprocesrecht)

Contact

Contact

Voor meer informatie kun je contact opnemen met één van onze medewerkers van de klantenservice.