Cursus handhaven WWB e.a. wetten SZ; voor sociaal rechercheurs, handhavers en toezichthouders

Juridische consequenties en mogelijkheden inzake Handhaving Sociale Zekerheid a

9,2 Cursisten beoordeling

< Terug naar resultaten

Cursus handhaven WWB e.a. wetten SZ; voor sociaal rechercheurs, handhavers en toezichthouders

Ook interessant voor:
(semi) Overheidsjurist, Gemeentejurist
Prijs: € 420,-
(excl. btw)
  • Met veel aandacht voor de actualiteit en toegesneden op de juridische praktijk!
Wil je deze cursus met een groep volgen? Vraag dan naar onze maatwerk opties
Omschrijving

Omschrijving

Met ingang van 1 januari 2013 is het de bedoeling dat twee wetsvoorstellen in werking treden die uitkeringsfraude moeten terugdringen. De juridische consequenties en mogelijkheden die dit oplevert voor opsporingsambtenaren vormen de leidraad voor deze cursus.

Frauderende uitkeringsontvangers kunnen vanaf 1 januari 2013 een tien keer hogere boete krijgen dan nu het geval is. Dit staat in het wetsvoorstel ‘Aanscherping handhaving en sanctiebeleid SZW-wetgeving’.
Uitkeringsontvangers die frauderen moeten vanaf 1 januari 2013 altijd de ten onrechte verkregen uitkering terugbetalen en krijgen daarnaast datzelfde bedrag aan boete. Als iemand voor duizend euro fraudeert, krijgt diegene een boete van duizend euro. Bij een herhaling is de boete 150 procent van het bedrag dat ten onrechte is uitgekeerd, dus in dit voorbeeld 1.500 euro. Deze tweede boete wordt gekort op de uitkering of op een andere manier geïnd. Dit is een aanscherping van de huidige situatie waarbij uitkeringsontvangers de eerste keer tien procent van de onterecht verkregen uitkering aan boete krijgen en de tweede keer vijftien procent, in dit voorbeeld dus 150 euro. Gemeenten worden verplicht de sancties uit te voeren.

Dan is er het wetsvoorstel 'huisbezoeken'. Hierin krijgen uitvoeringsorganisaties ruimere mogelijkheden voor huisbezoeken bij uitkeringsgerechtigden. Een uitvoeringsorganisatie die niet genoeg informatie heeft om de uitkering vast te stellen, kan een controleur de situatie op het opgegeven adres laten beoordelen.
De uitkering van de uitkeringsgerechtigde kan worden verlaagd of gestopt, als de controleur niet binnen wordt gelaten én de informatie ook niet op een andere manier wordt verkregen. Een vermoeden van fraude vooraf is niet meer nodig om bij het weigeren van een huisbezoek een uitkering te verlagen of stop te zetten.

Leerdoelen

Overige informatie

Doelgroep:
- sociaal rechercheurs, handhavers, toezichthouders belast met het toezicht op de uitvoering van de sociale zekerheid.
- klantmanagers/consulenten inkomen en werk, beleidsmedewerkers en baliepersoneel voor wie ook het taakveld handhaven tot hun functie behoort

Programma

Programma

-de mogelijkheden van het uitvoeren van een onderzoek in het kader van het vaststellen van de rechtmatigheid van de uitkering
-de onderzoeksmogelijkheden bij handhaven
-de wijze van rapporteren van de bevindingen
-de invloed van het internet rechercheren bij het uitvoeren van onderzoeken
-de wijze van het tot standkomen van de bewijslast
-de verschillen tussen strafrecht en bestuursrecht bij de bewijsvoering
-de vaststelling van de benadeling
-de rechten van de belanghebbende
-de plichten van de uitvoeder bij het vaststellen van de rechtmatigheid van de uitkering
-de ontwikkelingen in de sociale wetgeving bij handhaven
-de invloed van de verklaring
-de belanghebbende en de hoofdelijke aansprakelijkheid
-het opleggen van een sanctie en de vaststelling van de terugvordering
-actuele jurisprudentie met betrekking tot handhaving
- het tijdsverloop van het onderzoek
-het inzetten van ondersteunende middelen bij handhaven
-EHRM jurisprudentie en consequenties daarvan voor handhaving en controle

De cursus zal op interactieve wijze worden gegeven en veel aandacht besteden aan de dagelijkse casuïstiek.

Contact

Contact

Voor meer informatie kun je contact opnemen met één van onze medewerkers van de klantenservice.