Tijd en geld besparen door effectieve juridische kwaliteitszorg - voor juridisch adviseurs, beleidsmedewerkers en juridisch controllers.

Juridische kwaliteitszorg *

5,6 Cursisten beoordeling
Ook gegeven op:
Ook interessant voor:
(semi) Overheidsjurist, Gemeentejurist
Prijs: € 299,-
(excl. btw)
  • Cursisten beoordeling: 5,6
  • Met veel aandacht voor de actualiteit en toegesneden op de juridische praktijk!
Wil je deze cursus - eendaags met een groep volgen? Vraag dan naar onze maatwerk opties
3
Omschrijving

Juridische kwaliteitszorg is bij veel overheden een belangrijk aspect. Het onderwerp kan de specifieke verantwoordelijkheid zijn van de centraal jurist of ook meer decentraal binnen de organisatie zijn neergelegd.

De cursus is bedoeld voor juridisch adviseurs en beleidsmedewerkers van (decentrale) overheden, waaronder “juridisch controllers”, die belast zijn met het onderwerp juridische kwaliteitszorg en hier graag een zo praktisch mogelijke uitvoering aan willen geven.

Door een goede sturing op juridische kwaliteit kunnen risico’s worden herkend, beheersbaar worden gemaakt of voorkomen worden. De cursus gaat over beproefde methodes hiervoor. Diverse kaders voor juridische kwaliteitszorg passeren de revue. Men leert in één dagdeel de basisbeginselen van een goede juridische kwaliteitszorg, zodat men deze direct kan toepassen binnen de eigen organisatie. Het voert te ver om in deze cursus inhoudelijk de diepte in te gaan over wet- en regelgeving.

De theoretische onderdelen van juridische kwaliteitszorg, zoals het toepassen binnen de organisatie, het opzetten van een plan daarvoor en de borging van kennis, worden vanuit een praktische invalshoek benaderd. Door middel van voorbeelden, die mede vanuit de deelnemers worden ingebracht, worden theorie en praktijk verder aan elkaar gekoppeld. Tijdens de cursus is er genoeg ruimte tot het stellen van vragen.


Leerresultaten

Na het volgen van deze cursus:
- kunt u werken met de verschillende onderdelen van juridische kwaliteitszorg;
- weet u hoe u juridische kwaliteitszorg kunt implementeren binnen uw organisatie;
- weet u hoe u een legal audit of legal quick scan kunt vormgeven en uitvoeren;
- herkent u de juridische risico’s bij het beheer van regelgeving en kunt u deze beheersbaar maken.

Overige informatie

Programma

Programma

Deel 1:
• De taakomschrijving van de juridisch controller/ juridisch medewerker kwaliteitszorg;
• De positie in de organisatie;
• Het creëren van draagvlak voor de uitvoering van juridische kwaliteitszorg;
• Het zichtbaar maken van het onderwerp “juridische kwaliteitszorg” in de organisatie;
• Het opzetten van een efficiënte methodiek c.q. plan voor juridische kwaliteitszorg.

Deel 2:
• Wat houdt juridische kwaliteit in het kader van een Legal audit/ Legal quick scan in;
• De varianten van een Legal audit/ Legal quick scan;
• Het schrijven van een startdocument voor een Legal audit en de uitvoering daarvan;
• Implementatie van de resultaten.

Deel 3:
• Methodes voor het borgen van kennis, onder andere door middel van het juridisch vakberaad en het aanbieden van interne cursussen;
• Het concreet herkennen en beheersbaar maken van juridische risico’s op diverse inhoudelijke vakgebieden, zoals decentrale regelgeving (verordeningen & beleidsregels d.m.v. checklists) en Wob verzoeken, alsook bij het beheer van de mandaatregeling.


Docenten

Eileen Jonker Hofman
gemeentejurist en zelfstandig juridisch docent

Contact

Voor meer informatie kun je contact opnemen met één van onze medewerkers van de klantenservice.

Juridische kwaliteitszorg is bij veel overheden een belangrijk aspect. Het onderwerp kan de specifieke verantwoordelijkheid zijn van de centraal jurist of ook meer decentraal binnen de organisatie zijn neergelegd.

De cursus is bedoeld voor juridisch adviseurs en beleidsmedewerkers van (decentrale) overheden, waaronder “juridisch controllers”, die belast zijn met het onderwerp juridische kwaliteitszorg en hier graag een zo praktisch mogelijke uitvoering aan willen geven.

Door een goede sturing op juridische kwaliteit kunnen risico’s worden herkend, beheersbaar worden gemaakt of voorkomen worden. De cursus gaat over beproefde methodes hiervoor. Diverse kaders voor juridische kwaliteitszorg passeren de revue. Men leert in één dagdeel de basisbeginselen van een goede juridische kwaliteitszorg, zodat men deze direct kan toepassen binnen de eigen organisatie. Het voert te ver om in deze cursus inhoudelijk de diepte in te gaan over wet- en regelgeving.

De theoretische onderdelen van juridische kwaliteitszorg, zoals het toepassen binnen de organisatie, het opzetten van een plan daarvoor en de borging van kennis, worden vanuit een praktische invalshoek benaderd. Door middel van voorbeelden, die mede vanuit de deelnemers worden ingebracht, worden theorie en praktijk verder aan elkaar gekoppeld. Tijdens de cursus is er genoeg ruimte tot het stellen van vragen.


Leerresultaten

Na het volgen van deze cursus:
- kunt u werken met de verschillende onderdelen van juridische kwaliteitszorg;
- weet u hoe u juridische kwaliteitszorg kunt implementeren binnen uw organisatie;
- weet u hoe u een legal audit of legal quick scan kunt vormgeven en uitvoeren;
- herkent u de juridische risico’s bij het beheer van regelgeving en kunt u deze beheersbaar maken.

Overige informatie
Programma

Deel 1:
• De taakomschrijving van de juridisch controller/ juridisch medewerker kwaliteitszorg;
• De positie in de organisatie;
• Het creëren van draagvlak voor de uitvoering van juridische kwaliteitszorg;
• Het zichtbaar maken van het onderwerp “juridische kwaliteitszorg” in de organisatie;
• Het opzetten van een efficiënte methodiek c.q. plan voor juridische kwaliteitszorg.

Deel 2:
• Wat houdt juridische kwaliteit in het kader van een Legal audit/ Legal quick scan in;
• De varianten van een Legal audit/ Legal quick scan;
• Het schrijven van een startdocument voor een Legal audit en de uitvoering daarvan;
• Implementatie van de resultaten.

Deel 3:
• Methodes voor het borgen van kennis, onder andere door middel van het juridisch vakberaad en het aanbieden van interne cursussen;
• Het concreet herkennen en beheersbaar maken van juridische risico’s op diverse inhoudelijke vakgebieden, zoals decentrale regelgeving (verordeningen & beleidsregels d.m.v. checklists) en Wob verzoeken, alsook bij het beheer van de mandaatregeling.


Eileen Jonker Hofman
gemeentejurist en zelfstandig juridisch docent

Voor meer informatie kun je contact opnemen met één van onze medewerkers van de klantenservice.