Word een KEI in digitaal procederen en het nieuwe bestuursprocesrecht!

KEI - Digitaal procederen in het nieuwe bestuursprocesrecht ** a

8,4 Cursisten beoordeling

< Terug naar resultaten

Word een KEI in digitaal procederen en het nieuwe bestuursprocesrecht!

Doelgroepen:
Advocaat, Jurist overig
Ook interessant voor:
Rechtsbijstandjurist
Aantal punten:
NOvA 4J (PO)
Prijs: € 410,-
(excl. btw)
  • Met veel aandacht voor de actualiteit en toegesneden op de juridische praktijk!
Wil je deze cursus met een groep volgen? Vraag dan naar onze maatwerk opties
4
Omschrijving

Omschrijving

Samenvatting
De rechtspraak in Nederland moet aansluiten bij de digitalisering van de samenleving en procedures moeten sneller en eenvoudiger. Dat is het doel van het programma Kwaliteit en Innovatie rechtspraak (KEI). Het programma richt zich op het bestuursprocesrecht en het burgerlijk procesrecht. KEI heeft als doel de rechtspraak toegankelijker, sneller en begrijpelijker te maken door middel van digitalisering van de gerechtelijke procedures.

Voor advocaten/juristen en rechters betekent het een en ander sterk gewijzigde werkwijzen. De rechter zal meer de regie voeren, advocaten/juristen zullen stukken meer dan ooit direct en tijdig moeten aanleveren. Ondertussen is al duidelijk dat de rechterlijke macht al anticipeert op de nieuwe situatie.

Kortom: wees als advocaat/jurist ook goed voorbereid op deze ontwikkelingen en word een KEI in digitaal procederen en het nieuwe bestuursprocesrecht! De docent is afkomstig uit de advocatuur en is volledig op de hoogte van het KEI programma. Zij kan je dus praktische handvatten aanreiken.

Type
Cursus

Leerresultaten
Na afloop van de cursus ben je op de hoogte van de laatste stand van zaken over KEI (bestuursprocesrecht) en weet je welke mogelijke gevolgen KEI heeft voor je eigen praktijk.

Overig
Deze cursus is door de NOvA erkend als PE-cursus en levert je 4 PO-punten op.

Programma

Programma

Inhoud
Onderwerpen:
Middagcursus

Het eerste deel: Digitaal procederen

- Wie zijn verplicht tot digitaal procederen?
- portals Mijn Rechtspraak en Raad van State en system-to-system
- Verzenden en ontvangen
- Technische storingen en hardheidsclausule
- Technische eisen

Het tweede deel: Digitalisering bestuursprocesrecht
- Digitaal verkeer met het bestuur en procederen nu
- Rechtspraak over digitaal verkeer
- Belangrijkste wijzigingen Awb
- Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer

Werkwijze
Deze cursus sluit volledig aan op de praktijk.

Afronding
Na afloop van deze actualiteitenbijeenkomst ontvang je een certificaat.

Materiaal
Voorafgaand aan de eerste bijeenkomst ontvang je van ons het studiemateriaal.

Contact

Contact

Voor meer informatie kun je contact opnemen met één van onze medewerkers van de klantenservice.