Hulp nodig? 030 - 231 53 14
Ons kantoor is op werkdagen geopend van 8:00 tot 17:00.
Terug
Leergang basis arbeidsrecht *
-

Leergang basis arbeidsrecht *

Niveau

Basisniveau

PO punten

NOvA 20 J (PO)

v.a. € 2.250,- (excl. btw)

Opleidingen incompany?

Al onze cursussen zijn ook incompany beschikbaar. Kijk hier voor meer informatie. 

  • Volledige basis van het arbeidsrecht in 4 dagen.
  • Stel je eigen cursus samen!
20
20
Informatie Leergang basis arbeidsrecht Flexibele kennismaking met het arbeidsrecht
Wanneer je de Basisopleiding arbeidsrecht volgt, merk je al snel dat het arbeidsrecht een zeer dynamisch rechtsgebied is. Er komen voortdurend regels bij of ze veranderen en de komst van nieuwe wetgeving maakt dat kennis die je hebt snel veroudert. Denk maar aan de invoering van de Wet werk en zekerheid (Wwz) in 2015 of de geplande invoering van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra). Met deze laatstgenoemde wet krijg je zeker in het reguliere arbeidsrecht te maken als je voor de overheid werkt. Hoe de regels ook veranderen: deze basisopleiding geeft je een uitstekend vertrekpunt om succesvol met het arbeidsrecht te werken.

De Basisopleiding arbeidsrecht is flexibel van opzet. Je kan hem helemaal doen, dan volg je in vier dagen alle vier de modules waaruit de opleiding bestaat. Je hebt ook de mogelijkheid modules weg te laten die je niet nodig hebt. De eerste en derde module volg je altijd. Die vormen de basis voor je kennis van het arbeidsrecht. Dit zijn de vier modules:

- Module 1: Arbeidsverhouding en arbeidsovereenkomst;
- Module 2: Ziekte en re-integratie;
- Module 3: Opzegging, ontbinding en ontslag op staande voet;
- Module 4: Praktijkdag ontslagrecht (in en buiten rechte).

Neem contact op met Xander van Mildert (xander.van.mildert@osr.nl) als je je eigen selectie uit de modules wilt volgen. Via de knop 'Inschrijven' schrijf je jezelf in voor de gehele opleiding.

We hebben het programma van de Basisopleiding arbeidsrecht gebaseerd op de toetstermen en leerdoelstellingen van het groot keuzevak arbeidsrecht uit de Beroepsopleiding Advocatuur van de Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA). Het programma van de basisopleiding is zodanig doorontwikkeld dat het maximaal recht doet aan de dagelijkse praktijk van het arbeidsrecht. Wat je leert is daardoor veel breder toepasbaar dan uitsluitend in de advocatuur.

Cursusvorm
Bij deze basisopleiding kies je uit vier modules. Je volgt ten minste de modules één en drie. Dit vul je aan met module twee en/of vier. Elke module duurt één dag. Tijdens zo'n dag volg je college in Utrecht met je medecursisten en werk je met praktijkgerichte casuïstiek en voorbeelden.

Docenten
Bruno van Els is partner/oprichter van Unger Van Els Advocaten in Amsterdam. Bruno is sinds 1987 advocaat. Zijn praktijk bestaat vrijwel uitsluitend uit arbeidsrecht en medezeggenschapsrecht. Daarnaast is Bruno lid van de Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Amsterdam (VAAA), Vereniging voor Arbeidrecht (VvA) en van de Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Nederland (VAAN).

Hannah Vera is arbeidsrechtadvocaat sinds 2003 en partner bij Dutch advocaten in Amsterdam. Hannah Vera staat cliënten bij op alle terreinen van het arbeidsrecht. Haar subspecialisatie is flexibele arbeidsrelaties.

Suzanne Broens is advocaat bij Sprengers advocaten in Utrecht. Suzanne heeft jarenlange ervaring op het gebied van individueel arbeidsrecht, sociale zekerheidsrecht, ambtenarenrecht en het medezeggenschapsrecht. Arbeidsongeschiktheidskwesties zijn een belangrijk onderdeel van haar praktijk.

Martijn Vaessen is advocaat bij Sprengers advocaten in Utrecht. De specialisaties van Martijn zijn het individueel arbeidsrecht, medezeggenschapsrecht en het sociale zekerheidsrecht. Zij staat zowel werknemers, uitkeringsgerechtigden als werkgevers bij, onder in andere geschillen rond arbeidsongeschiktheid.

Joost Berculo is advocaat en partner bij Berculo Advocaten in Utrecht. Joost werkt in zijn praktijk veelvuldig met het ontslagrecht. Naast advocaat is Joost kantonrechter-plaatsvervanger (Utrecht/Amsterdam). Joost is lid van de VAAN en de VvA.

Nanouck Schmeitz is advocaat en partner bij Crux Legal in Utrecht. Nanouck adviseert zowel Nederlandse als internationale ondernemingen en particulieren over arbeidsrecht en hr-vraagstukken. Eerder werkte Nanouck als advocaat bij Boekel de Neree en als jurist in het bedrijfsleven.

Joost Quant is advocaat en partner bij Buren N.V. in Amsterdam. De specialiteit van Joost is de ondernemingsrechtelijke kant van het arbeidsrecht. Joost doceert bij diverse instellingen en is lid van de VAAN, VvA en de Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Amsterdam (VVAA).

Saar van Waegeningh is advocaat en partner bij Bingh Advocaten in Amsterdam. Saar is gespecialiseerd in het arbeidsrecht, zowel in de private als in de publieke sector. Saar doceert bij diverse instellingen en is lid van de VAAN en VvA en European Employment Lawyers Association (EELA). Lees hier het interview met Saar van Waegeningh: ‘Om goed les te geven, moet je boven de stof kunnen staan.’

Wat leer je?
Na afloop van elke module:
- beheers je de behandelde onderwerpen op ten minste hetzelfde niveau als een advocaat-stagiair na het volgen van het groot keuzevak;
- kun je deze kennis toepassen in je eigen praktijk.

Na afronding ontvang je
Per module krijg je het volgende aantal PO-/PE-punten:
- advocaten 5 PO-punten (NOvA);
- mediators 5 PE-punten (MfN);
- arbeidsdeskundigen 4 PE-punten (NVvA);
- leden van de Nederlandse Vereniging voor Personeelsmanagement & Organisatieontwikkeling (NVP) 6 PE-punten

Je krijg ook een certificaat van deelname.

Wat cursisten zeggen over deze leergang:
"Super dat we zoveel relevante informatie aangereikt hebben gekregen. Alle stof sloot op elkaar aan."

"Goede koppeling naar de praktijk! Heldere uitleg! Duidelijke structuur en een geweldig enthousiasme wat ze overbrengt op de groep!"

"Goed. Alle basiselementen binnen het arbeidsrecht zijn behandeld. Er was voldoende ruimte om vragen te stellen, docenten waren kundig, locatie was goed evenals de voorzieningen qua koffie/thee lunch en wat lekkers. Ga zo door!"

"Een heel interessante opleiding met een duidelijke praktische insteek. De leraren waren zeer bekwaam en hadden allen veel ervaring om te delen. Voor mij waren de voorbeelden uit de praktijk het best hanteerbaar. Zeker omdat ik geen
jurist ben maar HR Manager, was ik op voorhand onzeker of ik de lesstof bij kon houden. Maar dit bleek in de praktijk geen enkel probleem. Een zeer waardevolle aanvulling voor mensen in het HR vakgebied"
Programma Leergang basis arbeidsrecht Inhoud
Dit zijn de vier modules waaruit de Basisopleiding arbeidsrecht bestaat:
- Module 1: Arbeidsverhouding en arbeidsovereenkomst;
- Module 2: Ziekte en re-integratie;
- Module 3: Opzegging, ontbinding en ontslag op staande voet;
- Module 4: Praktijkdag ontslagrecht (in en buiten rechte).

Module 1: Arbeidsverhouding en arbeidsovereenkomst
In de eerste module staan vormen van arbeidsrelaties en de arbeidsovereenkomst centraal. Nadat je deze module hebt gevolgd kan je cliënten (werknemers of werkgevers) zelfstandig bijstaan in elementaire kwesties rondom wel of geen arbeidsverhouding, het loon (en andere bestanddelen) en in geschillen inzake bijzondere bedingen en eenzijdige wijziging van arbeidsvoorwaarden.

Ochtendprogramma (Bruno van Els):
- Juridisch kader arbeidsrecht;
- Arbeidsovereenkomst versus opdracht: rechtsvermoeden en kwalificatie;
- Arbeidsovereenkomst (bepaalde tijd inclusief keten en onbepaalde tijd);
- Vormen van flexibele arbeid: oproep (MUP, 0-uren, min-max, voorovereenkomst);
- Uitzendovereenkomst/-beding;
- Collectieve arbeidsovereenkomst.

Middagprogramma (Hannah Vera Hess):
- Civielrechtelijk loonbegrip en recht op loon (uitz. 7:629 (a) BW);
- Bijzondere bedingen: concurrentie en relatie, proeftijd en verbod nevenwerkzaamheden;
- Eenzijdige wijziging.

Module 2: Ziekte en re-integratie
In de tweede module staan de begrippen ziekte, loondoorbetaling bij ziekte, re-integratie en ziekte bij beëindiging centraal. Nadat je deze module hebt gevolgd kan je cliënten (werknemers of werkgevers) advies geven of bijstaan in elementaire kwesties rondom ziekte.

Ochtendprogramma (Martijn Vaessen):
- Begrip 'ziekte';
- Situatieve arbeidsongeschiktheid;
- Loonvordering en deskundige oordeel;
- Re-integratie: wat als het niet goed gaat (deel 1).

Middagprogramma (Suzanne Broens):
- Re-integratie: wat als het niet goed gaat (deel 2);
- Sancties voor werknemer en werkgever;
- Derde ziektejaar in vogelvlucht;
- Ziekte en beëindiging.

Module 3: Ontbinding, opzegging en ontslag op staande voet
In de derde module verdiep je jezelf in het ontslagrecht. Centraal staan de vormen van individuele beëindiging: ontbinding, opzegging en ontslag op staande voet. Je verdiept je ook in de gevolgen van ontslag (zoals vergoeding) en de regels van de verschillende ontslagprocedures. De Wet Melding Collectief Ontslag behandelen we op hoofdlijnen. Nadat je deze module hebt gevolgd kan je zelfstandig cliënten (werknemers of werkgevers) advies geven of bijstaan in ontslagprocedures.

Programma ochtend (Joost Berculo):
- Ontbinding ex 7:669 lid 3 c-h BW;
- Transitievergoeding;
- Billijke vergoeding.

Programma middag (Nanouck Schmeitz):
- Opzegging ex 7:669 lid 3 a en b BW;
- Inleiding Wet Melding Collectief Ontslag;
- Ontslag op staande voet.

Module 4: Praktijkdag ontslagrecht (in en buiten rechte)
In deze module focus je op de dagelijkse procespraktijk. Hierin is het maken van juiste keuzes cruciaal om effectief te presteren. Beëindig je buiten rechte? Of maak je juist wel de gang naar de rechter? Nadat je deze module hebt gevolgd kan je zelfstandig bepalen wanneer je het beste buiten rechte beëindigt of juist naar de rechter gaat. Je kunt ook een vaststellingsovereenkomst opstellen en beoordelen. Daarnaast kan je de ontslagstrategie in individuele ontslagkwesties bepalen en uitvoeren.

Ochtendprogramma (Saar van Waegeningh):
- Wettelijke regeling;
- Verschil met instemming;
- Bedenktermijn;
- Vergoeding;
- Beëindigen bij ziekte, (dreigend) ontslag op staande voet en disfunctioneren;
- WW-aspecten;
- Finale kwijting.

Middagprogramma (Joost Quant):
- Rechtsmiddelen;
- Strategie in ontslagzaken;
- Ter zitting.

Werkwijze
Bij de modules van de Basisopleiding arbeidsrecht ga je als volgt te werk:
- Je bereidt elke module voor aan de hand van het opgegeven studiemateriaal.
- Tijdens de bijeenkomst behandelen we de lesstof en werk je met praktijkvoorbeelden en casuïstiek.
- Je sluit de module af met een opdracht.

Materiaal
Voor deze basisopleiding heb je het boek 'Arbeidsrecht in de praktijk' nodig van Van Genderen, Stefels, Fluit en De Wolff (Elfde druk, SDU). Ook als je twee of drie modules volgt. Indien deze nog niet in je bezit is, dien je deze zelf aan te schaffen.

Hulp nodig?

030 - 231 53 14 08:00 - 17:00

Gerelateerde cursussen

Introductiecursus pensioenrecht voor de arbeidsrechtpraktijk*
NOvA 5 PO J
€ 625,-
02-06-2020
Training Gespreksleider intervisie**
7,6
NOvA 10 NJ (PO)
€ 1250,-
21-04-2020
Cursus rechtspositie ambtenaren vanaf 2020 (Wnra) *a
8,7
NOvA 5 PO J
€ 695,-
06-03-2020
Cursus integriteit en andere thema’s Ambtenarenwet 2017/Wnra**
NOvA 5 PO J
€ 625,-
04-03-2020
Cursus Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB)**
8,5
NOvA 5 PO J
€ 695,-
12-05-2020