Hulp nodig? 030 - 231 53 14
Ons kantoor is op werkdagen geopend van 8:00 tot 17:00.
Terug
Leergang gebiedsontwikkeling/grondexploitatie **
-

Leergang gebiedsontwikkeling/grondexploitatie **

Niveau

Verdiepingsniveau

PO punten

NOvA 20 J (PO)

informeer mij
  • Met veel aandacht voor de actualiteit en toegesneden op de juridische praktijk!
20
Informatie Leergang gebiedsontwikkeling/grondexploitatie Samenvatting
Gebiedsontwikkeling is ingewikkeld, veel betrokkenen, facetten en aspecten spelen een rol.
Het is een samenvloeiing van sectoraal beleid en facetmatige keuzen.

Voorbeeld: onderwijsbeleid en schoolgebouwen, volkshuisvesting en woningbouw, economisch beleid en bedrijventerreinen etc


Type
Deze leergang bestaat uitsluitend uit face to face bijeenkomsten.

Leerresultaten
Na afloop van deze cursus:

Overig
Deze cursus is door de NOvA erkend als PE-cursus en levert je 20 PO- punten op.
Programma Leergang gebiedsontwikkeling/grondexploitatie Inhoud
Thema’s per dag:
Dag 1:

1. Inleiding in het thema gebiedsontwikkeling: multidisciplinaire samenwerking, complexe financiën, juridische angels, politiek speelveld, omgaan met stakeholders

2. De spelers in het veld van gebiedsontwikkeling: gemeente (inclusief het politieke speelveld) en haar bewoners, provincies, participatiemaatschappijen, woningbouwcorporaties

Dag 2:

Interactief, oefening aan de hand van praktijkgeval
3. Stakeholdersparticipatie
- omgaan met bevolking (lokale bewoners-, eigenaren-, industrie- en winkeliersverenigingen)
- het krachtenveld van beleggers, financiers, bouwbedrijven, projectontwikkelaars
- speciale aandacht voor milieuorganisaties

Dag 3:

Casus + coachingsvraag
4. Inhoud
- praktische aandachtspunten van gebiedsanalyse
- werken met gebiedsscenario
- aanbesteden en financiering
- relevante wet- en regelgeving

Dag 4

Simulatiespel waar thema’s samenkomen

5. Afstemming met politieke speelveld en ambtelijk apparaat
- functioneren van college van B&W
- verhouding college en gemeenteraad
- omgaan met politieke invloeden en weerstand
- samenspel tussen verschillende afdelingen binnen gemeente (financiën, juridische
zaken, infrastructuur, ruimtelijk beleid en ruimtelijke projecten, realisatie en beheer)

6. Combinatie inhoud en onderhandelingsvaardigheden
- casuïstiek: een praktijkvoorbeeld van gebiedsontwikkeling, afgestemd op de betreffende gemeente
- koppelen van casus aan vaardigheden voor verbinden, verkrijgen en bieden van
vertrouwen en respect, omgaan met weerstand (oefenen in rollenspellen met
trainingsacteur)

7. Slotbeschouwing
- “geen twee ontwikkelprojecten zijn hetzelfde”: wat maakt ieder project uniek, of is er toch een rode draad waarop te sturen?
- verschillende werelden”: conflicterende belangen vanuit diverse percepties van
projectontwikkelaar en gemeente. Hoe hiermee om te gaan?

Hulp nodig?

030 - 231 53 14 08:00 - 17:00