Hulp nodig? 030 - 231 53 14
Ons kantoor is op werkdagen geopend van 8:00 tot 17:00.
Terug
Leergang Gemeentejurist
-

Leergang Gemeentejurist

informeer mij

Opleidingen incompany?

Al onze cursussen zijn ook incompany beschikbaar. Kijk hier voor meer informatie. 

  • Vernieuwde leergang gemeentejurist
  • Combinatie kennis en vaardigheden
  • Inclusief training effectief optreden ter zitting
40
Informatie Vernieuwde praktijkgerichte opleiding voor gemeentejuristen
De huidige gemeentepraktijk is niet meer te vergelijken met die van enkele jaren geleden. Ontwikkelingen in de maatschappij en veranderingen in wetgeving kunnen grote gevolgen hebben. Als gemeentejurist krijg je te maken met diverse ingewikkelde juridische problemen en word je geacht over een grote diepgang te beschikken om deze problemen op te lossen. Tijdens deze leergang krijg je de benodigde kennis en vaardigheden die je nodig hebt om binnen deze politiek-bestuurlijke omgeving te werken.

De leergang begint bij het begin: wat houdt werken in een politiek-bestuurlijke omgeving eigenlijk in? Welke rollen heb je als jurist? Welke problemen kom je tegen en hoe kun je daar het beste mee omgaan? Ook onderwerpen als privacy, integriteit en gemeentelijke samenwerking komen aan bod.

In de tweede module frissen we de basiskennis van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) op: de belangrijkste basisprincipes passeren nog eens de revue en worden verduidelijkt aan de hand van jurisprudentie. Dit vormt de basis voor de daaropvolgende modules.

Binnen het sociaal domein dragen gemeenten verantwoordelijkheden in de zorg en ondersteuning aan hun inwoners. Deze taken zijn vastgelegd in de Participatiewet, Wmo en Jeugdwet een deel van deze taken zijn in 2015 overgenomen van de Rijksoverheid. Deze transitie heeft gezorgd voor een overgang van een verzorgingsstaat naar een participatiesamenleving. Een samenleving waarin mensen meedoen naar vermogen, met ondersteuning van mensen uit hun omgeving. In deze module ga je aan de slag met deze wetten.

In de module fysiek domein word je ondergedompeld in het omgevingsrecht van de toekomst. Je leert o.a. hoe een gemeente aan de slag kan gaan met het ontwikkelen van woningbouw of het opwekken van duurzame energie. Je gaat samen met je medecursisten aan de slag met de instrumenten van Omgevingswet.

De training effectief procederen bij de bestuursrechter is een module verzorgd door een jurist-trainer en een rechter uit de bestuursrechtpraktijk. Door middel van telkens een korte uitleg, oefeningen en rollenspelen wordt gewerkt aan de vaardigheden die je helpen effectief op te treden bij zittingen. Je leert hoe je vanuit meerdere kanten naar een zaak kunt kijken, ook vanuit de positie van de rechter en gaat bijvoorbeeld aan de slag met het adequaat reageren op vragen van een rechter en zittingssimulaties.

Doelgroep
De leergang gemeentejurist is bedoeld voor wo-juristen die werkzaam zijn bij gemeenten.

Cursusvorm
Deze leergang bestaat uit 5 modules (8 lesdagen):
Module 1 Werken in een politiek-bestuurlijke omgeving (1 dag)
Module 2 Algemeen bestuursrecht (1 dag)
Module 3 Sociaal domein (2 dagen)
Module 4 Fysiek domein (2 dagen)
Module 5 Training effectief procederen bij de bestuursrechter (2 dagen)

Tijdens de lesdagen volg je klassikaal onderwijs en werk je met praktijkgerichte casuïstiek en voorbeelden. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om eigen casuïstiek in te sturen. Verder maakt OSR bij deze leergang gebruik van een leermanagementsysteem, Canvas. Voor aanvang van de leergang krijg je toegang tot deze omgeving.

Docenten
Anton Arnold is Senior juridisch beleidsmedewerker bij de gemeente Roosendaal.
Bart Roozendaal is advocaat en partner bij AKD en raadsheer-plaatsvervanger bij het Gerechtshof Amsterdam.
Hugo Pennarts
Ingeborg Lunenburg
Roel Sillevis Smitt
Liesbeth Bachrach is Rechter sector bestuursrecht, Rechtbank Amsterdam
Jacqueline Spierdijk

Wat leer je?
Na afronding van de leergang gemeentejurist kun je:
- beschrijven welke verschillende rollen de gemeentejurist binnen een gemeente kan spelen;
- de belangrijkste basisprincipes uit de Awb reproduceren;
- de belangrijkste wetgeving uit het sociaal domein in verband brengen met elkaar;
- de basis van de Omgevingswet en de belangrijkste instrumenten uitleggen;
- anticiperen en adequaat reageren op vragen van een rechter en overtuigend presenteren.

Benodigde voorkennis en ervaring
Met deze opleiding komt OSR tegemoet aan de opleidingseisen en -behoeften van de gemeentejurist. Voor deelname is een WO-opleiding Nederlands recht en enige voorkennis en praktijkervaring gewenst.

Na afronding ontvang je:
- 40 PWO-punten
- een certificaat
Programma Programma
Module 1: werken in een politiek-bestuurlijke omgeving

- Bestuurlijk krachtenveld
- De verschillende rollen van de jurist
- Juridische Kwaliteitszorg
- Gemeentelijke samenwerking op juridisch gebied
- Probleemanalyse
- Regelgeving en Merkbaar Minder Regeldruk
- Privacy
- Klachtrecht
- Integriteit

Module 2: algemeen bestuursrecht

- Basiskennis van de Algemene wet bestuursrecht (Awb).
- Jurisprudentie

Module 3: sociaal domein
Personenkring, aanspraak en toetsingskaders (hoofdlijnen)

- Participatiewet
- Wmo
- Jeugdwet

Module 4: fysiek domein

- Algemene blik op het omgevingsrecht van de toekomst (omgevingswet)
- Blik naar binnen: instrumenten van de gemeente
- Blik naar buiten: instrumenten van medeoverheden
- Blik op de rol van de gemeentejurist: impact maken

Module 5: training effectief procederen bij de bestuursrechter
De laatste module is een interactieve training rond het procederen bij de bestuursrechter. Door middel van telkens een korte uitleg, oefeningen en rollenspelen wordt gewerkt aan de vaardigheden die nodig zijn om als gemeentejurist adequaat op te treden bij zittingen.

- Achtergronden belangen georiënteerde zaaksbehandeling
- Voorbereiden van dossiers; belangen versus standpunten
- Adequaat reageren op vragen van een rechter
- Hoe kun je de gang van zaken tijdens een zitting beïnvloeden?
- Overtuigend presenteren
- Zittingssimulaties

De training wordt gegeven door een jurist-trainer en een oud-rechter uit de bestuursrechtpraktijk. Het streven is om zo realistisch en praktijkgericht mogelijk te werken. Er is veel tijd ingeruimd voor dialoog met de rechter.

Hulp nodig?

030 - 231 53 14 08:00 - 17:00