Hulp nodig? 030 - 231 53 14
Ons kantoor is op werkdagen geopend van 8:00 tot 17:00.
Terug
Leergang Onderwijsrecht mbo/hbo/wo *
-

Leergang Onderwijsrecht mbo/hbo/wo *

Tijden

Niveau

Basisniveau

PO punten

NOvA 30 PO J

v.a. € 2.750,- (excl. btw)

Opleidingen incompany?

Al onze cursussen zijn ook incompany beschikbaar. Kijk hier voor meer informatie. 

  • Met veel aandacht voor de actualiteit en toegesneden op de juridische praktijk!
Informatie Het onderwijsrecht is een dynamisch rechtsgebied. De rechten en plichten van betrokkenen in het beroeps- en hoger onderwijs zijn in uitgebreide, complexe en steeds veranderende regels vastgelegd. Wat is de rechtspositie van docenten en studenten en welke verantwoordelijkheden, taken en bevoegdheden rusten bij het opleidingsmanagement? Hoe zit het met medezeggenschap bij bijvoorbeeld de vaststelling van de OER (Onderwijs- en Examenregeling) en welke rechten hebben studenten met een functiebeperking?

Tijdens de leergang onderwijsrecht mbo, ho en wo krijg je een overzicht van de rechten en plichten in de Wet Educatie en Beroepsonderwijs (WEB) en de Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (WHW). Daarnaast krijg je inzicht in de rechtspositie van studenten, bestuur, opleidingsmanagement en medezeggenschapsraad. Ook worden thema’s als de toelating en de verwijdering van studenten, de bevoegdheden van de examencommissie, de mate van aansprakelijkheid van onderwijsinstellingen voor studievertraging en de verplichtingen bij studenten met een handicap of ondersteuningsbehoefte behandeld. Aan de hand van oordelen uit de rechtspraak en instanties zoals het College van Beroep voor het Hoger Onderwijs wordt duidelijk gemaakt hoe het recht op onderwijs in de praktijk invulling krijgt.

Doelgroep
De leergang onderwijsrecht mbo, hbo en wo is bedoeld voor juristen, maar ook voor bijvoorbeeld directies, stafleden van besturen en medezeggenschapsraden, die meer willen weten over de juridische kaders in het beroeps- en hoger onderwijs. De inleidende thema’s zijn voor zowel de leergang onderwijsrecht PO en VO als voor de leergang onderwijsrecht beroeps- en hoger onderwijs gelijk, de invulling is toegesneden op het mbo, hbo en wo.

Cursusvorm
Deze leergang bestaat uit vijf modules: vijf bijeenkomsten van een dag. Voor aanvang van iedere cursusdag kun je een casus in uit je eigen praktijk insturen (facultatief). Voor deze leergang maken we ook gebruik van onze interactieve digitale leeromgeving.

Docenten
mr. Pieter Huisman
mr. Dik Berkhout
mr. Jochem Streefkerk
mr. Marion Scholtes
mr. Miek Laemers
mr. Stijn Voskamp
mr. Willem Lindeboom


Wat leer je?
Na afloop van deze leergang:
- ben je op de hoogte van de beginselen en de structuur van de onderwijswetgeving in Nederland;
- heb je kennis van en inzicht in bestuur en medezeggenschap in mbo-, hbo en wo- instellingen, en de positie van andere belangrijke organen zoals de examencommissie;
- ken je de rechten en plichten van studenten, incl. studenten met een functiebeperking, in opleidingen en de jurisprudentielijn op een paar belangrijke thema’s;
- ben je op de hoogte van de rechtspositie van de docent in het beroeps- en hoger onderwijs;
- heb je kennis van de wijze van toezicht op en accreditatie van opleidingen;
- kan je deze kennis toepassen in je eigen praktijk.

Na afronding ontvang je
- Een certificaat
- 30 PO J punten

Hulp nodig?

030 - 231 53 14 08:00 - 17:00