Hulp nodig? 030 - 231 53 14
Ons kantoor is op werkdagen geopend van 8:00 tot 17:00.
Terug
Leergang Sociale Zekerheid Basis *
-

Leergang Sociale Zekerheid Basis *

Niveau

Basisniveau

informeer mij
  • Deze leergang is op MBO+ niveau
Informatie Leergang Sociale Zekerheid Basis Samenvatting
Deze leergang biedt een grondige basiskennis van de voortdurende veranderende wet- en regelgeving in de sociale zekerheid.

Type
Deze cursus bestaat uit online voorbereiding en face to face bijeenkomsten. Tijdens deze leergang maak je intensief gebruik van de OSR-digitale leeromgeving. Hierin vind je leeswijzers en voorbereidende opdrachten.

Leerresultaten
Na afloop van de leergang heb je een gedegen basiskennis van de sociale zekerheid in Nederland en kun je anderen de weg wijzen in de sociale zekerheid. Je weet hoe het sociale zekerheidsstelsel in elkaar steekt, welke uitvoeringsinstanties hierbij betrokken zijn, welke wetgeving en principes eraan ten grondslag liggen en hoe de rechtsgang in geval van bezwaar en beroep verloopt. Je kent alle uitkeringen en kent daarvan de rechtsgrond en de financiering en je kunt in de meest voorkomende gevallen de rechtmatigheid van een aanvraag beoordelen en de hoogte van een uitkering berekenen. Tevens ben je bekend met het arbeidsrecht in relatie tot de sociale zekerheid.

Overig
De leergang is heel geschikt voor medewerkers die in hun werk vragen van interne en externe klanten krijgen over sociale zekerheid en die deze eerstelijns vraagfunctie zo optimaal willen verzorgen. Ook interessant voor medewerkers die werkzaam zijn in de sociale zekerheid op een bepaald deelgebied en die voor hun algehele ontwikkeling kennis willen hebben van de sociale zekerheid in de breedste zin van het woord.
Bijvoorbeeld medewerkers van UWV, SVB of gemeenten, medewerkers van afdelingen HRM of P&O en anderen die een brede basiskennis willen hebben van de Nederlandse sociale zekerheid.


Programma Leergang Sociale Zekerheid Basis Inhoud
Programma
dag 1:
Introductie op de sociale zekerheid, kernbegrippen en hoe is de sociale zekerheid georganiseerd

dag 2:
Introductie op het Nederlandse Recht, Juridische begrippen en juridische vaardigheden, inrichting van de Nederlandse rechtspraak, AWB, Bezwaar en beroep bij de bestuursrechter.

dag 3:
Arbeidsrecht in relatie tot sociale zekerheid: Basisbegrippen en beginselen van het arbeidsrecht, ontbinding van de arbeidsovereenkomst en ontslag

dag 4:
Werknemersverzekeringen: Ziektewet, WAO, WIA, Wajong, Wet Poortwachter en Werkloosheidswet

dag 5:
Werknemersverzekeringen: Ziektewet, WAO, WIA, Wajong, Wet Poortwachter en Werkloosheidswet

dag 6:
Volksverzekeringen: Algemene Ouderdoms Wet (AOW), Algemene nabestaanden Wet (ANW), Kinderbijslag en kindgebonden regelingen, Ziektewetverzekering

dag 7:
Participatiewet en sociale voorzieningen: Bijstandsregelingen, IOW, IOAW, IOAZ, WMO

dag 8:
Participatiewet en sociale voorzieningen: Bijstandsregelingen, IOW, IOAW, IOAZ, WMO

Werkwijze
Deze leergang sluit volledig aan op jouw praktijk. Je gaat met vakgenoten concreet aan de slag met casus, want leren doe je het beste met en van elkaar. Je wordt daarbij ondersteund door onze topdocenten. Boegbeelden van de juridische praktijk; die weten wat er speelt en met aanstekelijk enthousiasme doceren.

Afronding
Deze leergang kan worden afgesloten met een schriftelijk examen. Je ontvangt dan het OSR diploma Sociale Zekerheid Basis

Materiaal
Je werkt met enkele standaard leerboeken op het gebied van sociale zekerheid. Tijdens de bijeenkomsten ontvang je opdrachten en hand-outs van de presentaties.

Hulp nodig?

030 - 231 53 14 08:00 - 17:00