Hulp nodig? 030 - 231 53 14
Ons kantoor is op werkdagen geopend van 8:00 tot 17:00.
Terug
Leergang Wsnp
-

Leergang Wsnp

v.a. € 3.950,- (excl. btw)

Opleidingen incompany?

Al onze cursussen zijn ook incompany beschikbaar. Kijk hier voor meer informatie. 

  • De enige basisopleiding in Nederland voor aankomend bewindvoerders Wsnp in Nederland
  • Ook interessant voor andere stakeholders binnen de schuldenproblematiek
  • 11-daagse opleiding met examen
Informatie Leergang om bewindvoerder Wsnp te worden
Wil je als juridisch professional bewindvoerder Wsnp worden? Volg dat deze opleiding van OSR: de enige basisopleiding in Nederland om bewindvoerder Wet schuldsanering natuurlijke personen (Wsnp) te kunnen worden.

In deze 11-daagse leergang komen alle onderwerpen en deelgebieden van het werkveld van de bewindvoerder Wsnp aan bod. Om als bewindvoerder Wsnp geregistreerd te worden, gelden naast het behalen van het mondelinge examen aan het einde van de opleiding nog een aantal vereisten bepaald door Bureau Wsnp.

LET OP! Omdat er specifieke eisen zijn rond de benoeming en het werkveld van de bewindvoerder hebben wij 'veelgestelde vragen Registratie en Benoeming' samengesteld. Wij vragen je deze door te nemen voordat je je inschrijft voor onze opleiding.

Bewindvoerder Wsnp of bewindvoerder beschermingsbewind?
De term ‘bewindvoerder’ zorgt in de volksmond nog wel eens voor verwarring. Dat komt omdat een bewindvoerder actief kan zijn op het terrein van de Wet Schuldsanering voor natuurlijke personen (Wsnp) en op het terrein van het beschermingsbewind. De verschillen tussen beide functies en andere zaken staan beschreven in de folder ‘De bewindvoerder: Het verschil tussen bewindvoering Wsnp en beschermingsbewind’ . De bewindvoerder: Het verschil tussen bewindvoering Wsnp en beschermingsbewind’.
Deze leergang leidt niet op tot professioneel beschermingsbewindvoerder, maar kan wel interessant zijn voor professioneel beschermingsbewindvoerders.

Voor vragen over het werkveld van beschermingsbewind neem contact op met een van de brancheverenigingen (o.a. BPBI, NPBP, NBBI).

Cursusvorm
Deze leergang bestaat uit elf bijeenkomsten van een dag. Een mondeling examen vormt de afsluiting van deze opleiding en is verplicht voor deelnemers die als bewindvoerder Wsnp geregistreerd willen worden (zie ook overige vereisten). In de leergang Wsnp maken we gebruik van huiswerkopgaven, praktijkvoorbeelden van docenten, casusposities en rollenspellen. Verder speelt de interactie tussen de docent en de cursisten tijdens de lesdagen een belangrijke rol.

Als je het examen van de Leergang Wsnp met goed gevolg afsluit, beschik je over de kennis om als zelfstandig bewindvoerder Wsnp aan de slag te gaan.

Docenten
Onze docenten zijn werkzaam in de advocatuur, rechterlijke macht, het wetenschappelijk onderwijs en bij de gemeentelijke overheid. Vanuit hun uitvoeringspraktijk zijn zij uitstekend op de hoogte van de Wsnp. Ze hanteren actuele casus en doceren met aanstekelijk enthousiasme. Ook bieden ze voldoende ruimte voor interactie. Zo leer je optimaal tijdens onze cursussen.

Wat leer je?
Na afloop van deze cursus:

- heb je kennis van de Faillissementswet (met nadruk op de titel Wsnp);
- heb je kennis van relevante fiscale, financieel-administratieve en vermogensrechtelijke onderwerpen;
- heb je kennis van overige thema’s uit het werkveld, zoals de gang van zaken tijdens het huisbezoek en gedragsregels en ethiek;
- kun je zelfstandig basale Wsnp-dossiers behandelen;
- kun je (standaard)berekeningen te maken van het vrij te laten bedrag, aan de hand van het Recofa-rapport en de Vtlb-calculator;
- kun je effectief te communiceren met de diverse spelers en stakeholders binnen het werkveld.

Na afronding ontvang je:
- een diploma (na behalen van het examen), of een bewijs van deelname (bij niet-deelname of niet behalen examen).

Vereiste vooropleiding of werkervaring
Om deel te nemen aan deze opleiding moet je beschikken over hbo-werk- en denkniveau. Een hbo-diploma is in principe niet verplicht. Jouw vooropleiding en/of werkervaring moet echter wel enig raakvlak hebben met het werkveld van een bewindvoerder Wsnp. Denk dan aan bijvoorbeeld de werkgebieden juridisch of administratief-financieel of sociaal-maatschappelijk.

Met ingang van september 2018 staat de Leergang Wsnp ook open voor advocaten en advocaat-stagiaires. Het is voor advocaten en advocaat-stagiaires niet verplicht deze leergang te volgen om als zelfstandig bewindvoerder aan de slag te gaan. het volgen van deze leergang bied je echter wel alle kennis en kunde om straks efficient en effectief aan de slag te kunnen gaan. Ga voor de eisen gesteld aan advocaten(kantoren) naar: www.bureauwsnp.nl.

Voor wie is deze leergang?
In beginsel is deze leergang in 1998 ontwikkeld om bewindvoerders wsnp op te leiden. Wij zien constateren echter dats deze leergang ook interessant is voor alle professionele stakeholders binnen het speelveld van problematische schulden en dus ook voor bedrijven of instanties die geregeld met problematische schulden te maken hebben: o.a. medewerkers van gemeenten, belastingdienst, nutsbedrijven, verzekeraars, woningcorporaties.

Voor de afgelopen edities van de leergang namen naast aankomend wsnp-bewindvoerders ook schuldhulpverleners, beschermingsbewindvoerders, medewerkers van gerechtsdeurwaarderskantoren, medewerkers van banken en verzekeringsmaatschappijen en (juridisch) medewerkers van advocatenkantoren deel aan deze leergang.

Wat cursisten zeggen over deze leergang:
''College krijgen van Gert-Jan Mulder is altijd een feestje. Je weet altijd zeker dat je bijleert en dat hij interessante punten heeft te behandelen en sprekende voorbeelden weet te geven, zodat de stof begrijpelijk wordt. Hij is een aanwinst voor de opleiding en geeft (helaas) maar een middag les.''
Programma Inhoud
Dag 1: Introductie Wsnp en Faillissementswet met onder andere:

- Ontstaan, ontwikkeling en systematiek Wsnp
- Introductie Faillissementswet (Fw)
- Koppeling Wsnp en Fw

Dag 2: Inleiding verbintenissenrecht met onder andere:

- Systematiek verbintenissenrecht en koppeling met Wsnp
- Ontstaan en beëindigen verbintenissen
- Positie schuldeisers en minderjarigen
- Verhaal

Dag 3: Inleiding goederenrecht met onder andere:

- Systematiek goederenrecht en koppeling met Wsnp
- Eigendom en beperkte rechten
- Separatisten, parate executie en preferentie

Dag 4: Wsnp formeel met onder andere:

- Toelating, looptijd en beëindiging Wsnp
- Positie, taken, rechten en plichten van schuldenaar, bewindvoerder, RC en schuldeiser(s)
- Uitdeling, verificatie, akkoord en schone lei

Dag 5: Wsnp materieel met onder andere:

- Omvang boedel, erkenning en betwisting vorderingen
- Lopende procedures tijdens de Wsnp
- Positie crediteuren, borgen en andere medeschuldenaren

Dag 6: Verdieping vermogensrecht, verdieping op vier civiele thema’s:

- Wonen
- (Ex-)ondernemers
- Huwelijksvermogensrecht
- Erfrecht

Dag 7: Verdieping Wsnp en praktijk, met onder andere:

- Huisbezoek en sociale kaart
- Koppeling Wsnp met beschermingsbewind, budgetbeheer en minnelijk traject
- Achterhalen, vaststellen en verkopen boedelbestanddelen

Dag 8: Wsnp: fiscaal en financieel, met onder andere:

- Inleiding boekhouding
- Structuur, positie, bevoegdheden en beleid fiscus
- Inkomstenbelasting (IB), Toeslagen en bodem(voor)recht

Dag 9: Berekening Vrij te laten bedrag (Vtlb), met onder andere:

- Berekenen Vtlb
- Inleiding stelsel sociale zekerheid

Dag 10: Praktijkdag Wsnp met onder andere:

- Schets werkveld bewindvoerder
- Beroepsethiek en dilemmatraining
- Behandeling praktijkkwesties

Dag 11: Training communicatie en mondelinge vaardigheden

- Integratie van communicatieve vaardigheden en vakinhoudelijke kennis door middel van oefeningen en rollenspellen onder leiding van een rechter-commissaris.

Afsluitend examen
De leergang wordt voor aankomend bewindvoerders Wsnp verplicht afgesloten met een mondeling examen over de gehele stof. Indien dit examen met een onvoldoende wordt beoordeeld, bestaat de mogelijkheid voor een mondeling herexamen.

Werkwijze
Deze leergang sluit volledig aan op de praktijk en behandelt actuele ontwikkelingen en casus. Je gaat samen met vakgenoten concreet aan de slag met casus. Want leren doe je het beste met en van elkaar. Je krijgt daarbij ondersteuning van onze topdocenten.

Materiaal
Na inschrijving ontvang je van ons het boek Monografieen Privaatrecht - Faillissement, surseance van betaling en schuldsanering (zodra de leergang startgarantie heeft). Verder ontvang je uiterlijk 4 weken voorafgaand aan de start van de leergang de inloggegevens van onze digitale leeromgeving. In deze leeromgeving vind je alle informatie over de leergang en overig studiemateriaal per lesdag. Naast het door ons beschikbaar gestelde materiaal dien je ook enkele boeken zelf aan te schaffen.

Hulp nodig?

030 - 231 53 14 08:00 - 17:00

Gerelateerde cursussen

Training Vtlb (verdiept)**
7,4
€ 500,-
06-10-2021
Verdiepingscursus beschermingsbewind en procedurele aspecten **
8,0
NOvA 5 J (PO)
€ 625,-
10-12-2021
Cursus bewind, curatele en mentorschap voor rechtsbijstandverleners*
9,0
NOvA 5 J (PO)
€ 490,-
05-11-2021
Actualiteitencursus bewindvoering Wsnp **a
8,7
NOvA 6 J (PO)
€ 500,-
05-11-2021