Effectiever werken en aansprakelijkheid voorkomen door een gedegen juridische basis

Leergang beschermingsbewind vanuit juridisch perspectief **

< Terug naar resultaten

Effectiever werken en aansprakelijkheid voorkomen door een gedegen juridische basis

Data:
12, 26 januari 2018, 17 november, 1, 15 december 2017 (toon tijden)
Locatie:
Utrecht
Ook interessant voor:
Bewindvoerder, HBO-Jurist
Prijs: € 2.150,-
(excl. btw)
  • Met veel aandacht voor de actualiteit en toegesneden op de juridische praktijk!
Wil je deze leergang met een groep volgen? Vraag dan naar onze maatwerk opties
Omschrijving

Omschrijving

Eenmalige introductiekorting
Schrijf je nu in en maak gebruik van onze eenmalige introductieprijs van € 1.700,- (kortingscode: LEERBES171). Schrijf je in met een collega en betaal € 1500,- per persoon (kortingscode: LEERBES171A). Let op: De korting wordt tijdens het inschrijfproces nog niet meegenomen. Op de factuur zie je dit terug.

'Effectiever werken, aansprakelijkheid voorkomen'
In de afgelopen jaren is het vak van bewindvoerder inhoudelijk veranderd. Door de toename van problematische schulden is het regime van het beschermingsbewind verruimd. Het vak van beschermingsbewindvoerder is van beheerder van andermans vermogen verworden tot dat van ‘vertegenwoordiger van andermans vermogen’. De wet stelt immers dat je ‘vertegenwoordiger in en buiten rechte’ bent.

Dat heeft als gevolg dat de hedendaagse beschermingsbewindvoerder zich zeer bewust moet zijn van de juridische implicaties die het vak met zich meebrengt. Kennis van de specifieke juridische context is daarom onmisbaar. Niet alleen om nog efficiënter te kunnen werken, maar ook om dreigende aansprakelijkheid te herkennen en belangrijker nog, te voorkomen.

De vraag is: 'Hoe staat het met jouw juridische kennis?'
Zie je de juridische omvang van je werk en de juridische risico’s? Je kunt dit als een bedreiging ervaren, maar gedegen kennis van het juridisch kader zou juist een hulpmiddel moeten zijn. Een juridisch uitstekend onderlegde beschermingsbewindvoerder is namelijk zekerder van zijn zaak en werkt daardoor sneller en met meer zekerheid en creativiteit. Daarnaast kent hij de risico’s en implicaties van zijn handelen waardoor hij weet wat hij doet en moet doen om zijn eigen aansprakelijkheid af te dekken.

Cursusvorm
Deze leergang bestaat uit 7 modules verdeeld over 5 klassikale bijeenkomsten. Je bereidt elke module voor. Je kunt (is niet verplicht) de leergang afsluiten met een mondeling examen.

Wat leer je?
Na afloop van de leergang beoordeel je kwesties uit jouw dossiers direct op hun juridische (on)mogelijkheden en implicaties, waardoor je effectiever en efficiënter gaat werken en mogelijke aansprakelijkheid voorkomt.

Afronding
Je kunt de leergang afsluiten met een mondeling examen (niet verplicht). Kosten voor het examen zijn € 300,-- per keer (je kan maximaal 2 keer aan het examen deelnemen). Voorafgaand aan de opleiding ontvang je meer informatie over het examen en inschrijven hiervoor.

Na afronding ontvang je:
> Bewijs van deelname per gevolgde module / diploma (met goed gevolg afgerond examen);
> PE-punten per module (los volgen van modules is niet mogelijk):
- Bewindvoerders Wsnp: module 1 en 2: 2 PE-punten, module 3, 4 en 5: 5 PE-punten, module 6: 2 PE-punten, module 7: 1 PE-punt (totaal 22 PE-punten);
- Leden NPBP: 5 PE-punten per module
- Leden BPBI: 8 PE-punten voor de volledige leergang (aanvraag PE-punten per module in aanvraag)
- Leden VEWEVE: 5 PE-punten per module

Doelgroep
Deze leergang is ontwikkeld voor:
- Professionele beschermingsbewindvoerders (minimaal twee jaar werkervaring)
- Wsnp-bewindvoerders met basiskennis van het beschermingsbewind

HBO-diploma
Let op: deze post-hbo opleiding is ontwikkeld in het kader van permanente educatie (PE). Dat betekent dat met deze opleiding geen HBO-diploma wordt behaald. Deze opleiding wordt door het Landelijk kwaliteitsbureau CBM dan ook niet beschouwd als een passende beroepsopleiding als bedoeld in artikel 1.1, onder d, van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek.

Programma

Programma

Programma
De leergang is opgebouwd uit 7 modules verdeeld over 5 lesdagen. De modules zijn:

Module 1: Introductie: Van beheerder naar vertegenwoordiger
(Juridische) positiebepaling van de beschermingsbewindvoerder. Benadering van de taakopvatting vanuit de juridische context om zo de wijziging in mindset te maken van 'beheerder naar vertegenwoordiger’. (1 dagdeel; mr. Gert-Jan Mulder)

Module 2: Vertegenwoordiging en aansprakelijkheid
Wat zegt de wet over het vak beschermingsbewindvoerder? Het begrip ‘Vertegenwoordiger in en buiten rechte’, en het belangrijke thema ‘aansprakelijkheid van de bewindvoerder’ komen aan bod (1 dagdeel: mr. Peter Fousert)

Module 3: Goederen- en verbintenissenrecht[
Inzicht in de systematiek van het vermogensrecht in het algemeen en in specifieke thema’s in het bijzonder, waaronder maar niet beperkt tot ‘aanbod en aanvaarding’, ‘nakoming’, ‘wilsgebreken’, ‘kwijtschelding’, ‘vertegenwoordiging’ en ‘gemeenschap’. (2 dagdelen: mr. Matthieu Verhoeven)

Module 4: Huwelijksvermogensrecht en erfrecht
Juridische verdieping in specifieke onderdelen uit het huwelijks vermogensrecht en het erfrecht waarmee de beschermingsbewindvoerder te maken krijgt of kan krijgen. (2 dagdelen: mr. Madeleine Hillen)

Module 5: Inkomen en belastingen
In deze module wordt ingegaan op de primaire inkomsten en inkomensondersteunende voorzieningen en meer specifiek huur- en zorgtoeslag (2 dagdelen: mr. Christa Romani / mr. Willem Ilmer)

Module 6: Procedures en rechtsvordering
Hoe en wanneer kom je in contact met de rechter? Welke juridische instrumenten heb je als professioneel beschermingsbewindvoerder tot je beschikking om te procederen en hoe doe je dat het meest effectief? (1 dagdeel: mr. Theo Pouw).

Module 7: Taakafbakening van de professionele beschermingsbewindvoerder
Taakafbakening van de professioneel beschermingsbewindvoerder binnen de gemaakte mindset ‘Van beheerder naar vertegenwoordiger’ en de daarbij behorende juridische context. (1 dagdeel: mr. Gert-Jan Mulder).

Cursustijden
De klassikale bijeenkomsten starten om 10.00 uur en eindigen om 16.15 uur. In de ochtend en de middag is er een korte pauze. Tussen het ochtend- en middagprogramma is er een lunch.

Werkwijze
Je bereidt elke module voor aan de hand van een leeswijzer. Kennisdeling vindt plaats tijdens de klassikale bijeenkomsten, mede aan de hand van praktijkcasus en voorbeelden. Na afloop van elke module ken je de onderliggende juridische theorie en weet je op basis hiervan hoe je aan de hand hiervan als professioneel bewindvoerder moet handelen en hoe juist niet. De klassikale bijeenkomsten worde verzorgd door onze topdocenten. Boegbeelden van de juridische praktijk; die weten wat er speelt en met aanstekelijk enthousiasme doceren.

Materiaal
Het materiaal waarmee tijdens de leergang wordt gewerkt stellen we beschikbaar via onze digitale leeromgeving. Meer informatie hierover ontvang je na inschrijving.
Docenten

Docenten

Christa Romani
Kwaliteitsmedewerker SJD Dienst SZW Gemeente Den Haag, Trainer/adviseur Inkomensinzicht

Gert Jan Mulder
Oprichter/directeur Inversis, trainer/coach en adviseur van financiële zorgverleners

Madeleine Hillen
medewerkster het Notarieel Bureau, extern juridisch adviseur van de KNB

Matthieu Verhoeven
coördinerend vicepresident bij de rechtbank Overijssel

Peter Fousert
Advocaat bij Plas & Bossinade Advocaten en Notarissen te Groningen

Theo Pouw
voormalig raadsheer plaatsvervanger bij Gerechtshof Den Bosch en voormalig docent Handels- en Ondernemingsrecht Maastricht University

Willem Ilmer
Kwaliteitsmedewerker SJD Dienst SZW Gemeente Den Haag, Trainer/adviseur Inkomensinzicht

Contact

Contact

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Marlena Carretero de Jong.