Leergang gebiedsontwikkeling/ grondexploitatie **

Docenten:
Doelgroepen:
(semi) Overheidsjurist, Jurist overig
Aantal punten:
NOvA 20 J (PO)
Prijs: € 1.600,-
(excl. btw)
  • Met veel aandacht voor de actualiteit en toegesneden op de juridische praktijk!
Wil je deze leergang met een groep volgen? Vraag dan naar onze maatwerk opties
20
Omschrijving

Samenvatting
Gebiedsontwikkeling is ingewikkeld, veel betrokkenen, facetten en aspecten spelen een rol.
Het is een samenvloeiing van sectoraal beleid en facetmatige keuzen.

Voorbeeld: onderwijsbeleid en schoolgebouwen, volkshuisvesting en woningbouw, economisch beleid en bedrijventerreinen etc


Type
Deze leergang bestaat uitsluitend uit face to face bijeenkomsten.

Leerresultaten
Na afloop van deze cursus:

Overig
Deze cursus is door de NOvA erkend als PE-cursus en levert je 20 PO- punten op.

Programma

Inhoud
Thema’s per dag:
Dag 1:

1. Inleiding in het thema gebiedsontwikkeling: multidisciplinaire samenwerking, complexe financiën, juridische angels, politiek speelveld, omgaan met stakeholders

2. De spelers in het veld van gebiedsontwikkeling: gemeente (inclusief het politieke speelveld) en haar bewoners, provincies, participatiemaatschappijen, woningbouwcorporaties

Dag 2:

Interactief, oefening aan de hand van praktijkgeval
3. Stakeholdersparticipatie
- omgaan met bevolking (lokale bewoners-, eigenaren-, industrie- en winkeliersverenigingen)
- het krachtenveld van beleggers, financiers, bouwbedrijven, projectontwikkelaars
- speciale aandacht voor milieuorganisaties

Dag 3:

Casus + coachingsvraag
4. Inhoud
- praktische aandachtspunten van gebiedsanalyse
- werken met gebiedsscenario
- aanbesteden en financiering
- relevante wet- en regelgeving

Dag 4

Simulatiespel waar thema’s samenkomen

5. Afstemming met politieke speelveld en ambtelijk apparaat
- functioneren van college van B&W
- verhouding college en gemeenteraad
- omgaan met politieke invloeden en weerstand
- samenspel tussen verschillende afdelingen binnen gemeente (financiën, juridische
zaken, infrastructuur, ruimtelijk beleid en ruimtelijke projecten, realisatie en beheer)

6. Combinatie inhoud en onderhandelingsvaardigheden
- casuïstiek: een praktijkvoorbeeld van gebiedsontwikkeling, afgestemd op de betreffende gemeente
- koppelen van casus aan vaardigheden voor verbinden, verkrijgen en bieden van
vertrouwen en respect, omgaan met weerstand (oefenen in rollenspellen met
trainingsacteur)

7. Slotbeschouwing
- “geen twee ontwikkelprojecten zijn hetzelfde”: wat maakt ieder project uniek, of is er toch een rode draad waarop te sturen?
- verschillende werelden”: conflicterende belangen vanuit diverse percepties van
projectontwikkelaar en gemeente. Hoe hiermee om te gaan?

Docenten

Pascal Eekhof
Consultant OSR Juridische Opleidingen (specialisme Omgevingsrecht) en zelfstandig docent

Wim Wang
directeur Nederlands Instituut Voor Ecologisch Management

Samenvatting
Gebiedsontwikkeling is ingewikkeld, veel betrokkenen, facetten en aspecten spelen een rol.
Het is een samenvloeiing van sectoraal beleid en facetmatige keuzen.

Voorbeeld: onderwijsbeleid en schoolgebouwen, volkshuisvesting en woningbouw, economisch beleid en bedrijventerreinen etc


Type
Deze leergang bestaat uitsluitend uit face to face bijeenkomsten.

Leerresultaten
Na afloop van deze cursus:

Overig
Deze cursus is door de NOvA erkend als PE-cursus en levert je 20 PO- punten op.
Inhoud
Thema’s per dag:
Dag 1:

1. Inleiding in het thema gebiedsontwikkeling: multidisciplinaire samenwerking, complexe financiën, juridische angels, politiek speelveld, omgaan met stakeholders

2. De spelers in het veld van gebiedsontwikkeling: gemeente (inclusief het politieke speelveld) en haar bewoners, provincies, participatiemaatschappijen, woningbouwcorporaties

Dag 2:

Interactief, oefening aan de hand van praktijkgeval
3. Stakeholdersparticipatie
- omgaan met bevolking (lokale bewoners-, eigenaren-, industrie- en winkeliersverenigingen)
- het krachtenveld van beleggers, financiers, bouwbedrijven, projectontwikkelaars
- speciale aandacht voor milieuorganisaties

Dag 3:

Casus + coachingsvraag
4. Inhoud
- praktische aandachtspunten van gebiedsanalyse
- werken met gebiedsscenario
- aanbesteden en financiering
- relevante wet- en regelgeving

Dag 4

Simulatiespel waar thema’s samenkomen

5. Afstemming met politieke speelveld en ambtelijk apparaat
- functioneren van college van B&W
- verhouding college en gemeenteraad
- omgaan met politieke invloeden en weerstand
- samenspel tussen verschillende afdelingen binnen gemeente (financiën, juridische
zaken, infrastructuur, ruimtelijk beleid en ruimtelijke projecten, realisatie en beheer)

6. Combinatie inhoud en onderhandelingsvaardigheden
- casuïstiek: een praktijkvoorbeeld van gebiedsontwikkeling, afgestemd op de betreffende gemeente
- koppelen van casus aan vaardigheden voor verbinden, verkrijgen en bieden van
vertrouwen en respect, omgaan met weerstand (oefenen in rollenspellen met
trainingsacteur)

7. Slotbeschouwing
- “geen twee ontwikkelprojecten zijn hetzelfde”: wat maakt ieder project uniek, of is er toch een rode draad waarop te sturen?
- verschillende werelden”: conflicterende belangen vanuit diverse percepties van
projectontwikkelaar en gemeente. Hoe hiermee om te gaan?
Pascal Eekhof
Consultant OSR Juridische Opleidingen (specialisme Omgevingsrecht) en zelfstandig docent

Wim Wang
directeur Nederlands Instituut Voor Ecologisch Management

Voor meer informatie kun je contact opnemen met één van onze medewerkers van de klantenservice.