Compacte en praktijkgerichte leergang voor gemeentejuristen.

Leergang Gemeentejurist

7,7 Cursisten beoordeling
Data:
14, 28 september, 5, 26 oktober, 2, 9, 22 november, 7 december 2018 (toon tijden)
Locatie:
Locatie nog niet bekend
Ook interessant voor:
Gemeentejurist
Extra info:
Leergang met acht bijeenkomsten. Tijdsinvestering is 40 uur.
Prijs: € 3.460,-
(excl. btw)
  • Cursisten beoordeling: 7,7
  • Op maat voor de gemeentejurist, de dagelijkse werkpraktijk als rode draad.
Wil je deze leergang met een groep volgen? Vraag dan naar onze maatwerk opties
40
Omschrijving

Praktijkgerichte opleiding voor gemeentejuristen
De huidige gemeentepraktijk is niet meer te vergelijken met die van enkele jaren geleden. Steeds vaker vormen bijvoorbeeld politierapportages de inzet van bestuursrechtelijke handhaving. Wetten als de WMO en de Omgevingswet vragen om een integrale besluitvorming en burgerparticipatie. Bestuurders vragen op hun beurt om andere benaderingen zoals opdrachtgericht werken en een ondernemende ambtenaar. Hiernaast blijft voor de ambtenaar kennis van sectorale wetgeving onontbeerlijk.

Als gemeentejurist heb je specifieke kennis en vaardigheden nodig om het college, de gemeenteraad, burgers en collega’s van gedegen juridisch advies te voorzien en ook de bestuurlijke context te begrijpen. Dit leert u in deze leergang. Ook leert u op overtuigende wijze een besluit te verdedigen bij de rechter.

Met deze opleiding komt OSR tegemoet aan de opleidingseisen en - behoeften van de gemeentejurist. Voor deelname is enige voorkennis en praktijkervaring gewenst. U heeft bijvoorbeeld juridische kennis op HBO of universitair niveau en/of enkele jaren werk ervaring.

Cursusvorm
Deze leergang bestaat uit acht bijeenkomsten.

Docenten
Onze docenten zijn werkzaam in de gemeentelijke overheid, advocatuur, rechterlijke macht en het wetenschappelijk onderwijs. Vanuit hun uitvoeringspraktijk zijn zij uitstekend op de hoogte van het dagelijkse werk van de gemeentejurist. Ze hanteren actuele casus en doceren met aanstekelijk enthousiasme. Ook bieden ze voldoende ruimte voor interactie. Zo leer je optimaal tijdens onze cursussen.

Wat leer je?

Na afloop van deze cursus:
- heb je kennis en inzicht hoe het politieke spel in elkaar steekt;
- ken je de verschillende rollen die je als gemeentejurist vervult;
- ken je de ontwikkelingen op het gebied van toezicht, handhaving en gedogen;
- heb je inzicht in de meest recente ontwikkelingen in jurisprudentie en wetgeving;
- heb je inzicht in het grensgebied tussen publiek en privaatrechtelijk handelen van de overheid;
- treed je effectiever op tijdens een zitting.

Na afronding ontvang je:

- een diploma met daarop vermelding van de gevolgde modules.

Juristen (HBO / WO) bij gemeenten, beleidsmedewerkers, juridisch medewerkers, medewerkers met kennis van de gemeentelijk praktijk, advocaten of overige juristen die zich willen verdiepen in de gemeentelijke praktijk.

Programma

Bijeenkomst 1: Werken als gemeentejurist in een politiek-bestuurlijke omgeving
- de verschillende rollen van de jurist;
- het bestuurlijk krachtenveld;
- integriteit;
- probleemanalyse.

Bijeenkomst 2: Toezicht, handhaving en gedogen
- toezichthouders, toezichtbevoegdheden
- overtreder
- handhaving en beleid (beginselplicht en gedogen)
- last bestuursdwang, last dwangsom. Invordering
- bestuurlijke boete
- handhaving en bewijslast/bewijsmiddelen
- aspecten van rechtsbescherming.

Bijeenkomst 3: Actualiteiten omgevingsrecht en grondexploitatie
- Bestuursprocesrecht (selectie)
- Wet ruimtelijke ordening
-Ruimtelijke plannen (Wro)
-Grondexploitatie(wet)
-Planschade (WRO/Wro)
- Omgevingsvergunning (Wabo)
- Crisis- en herstelwet
- Omgevingswet

Bijeenkomst 4: Participatiewet, Wet maatschappelijk ondersteuning en Jeugdwet
- Opdrachten gemeentebestuur en aanspraken per formele wet
- Het sociaal domein en zorgstelsel
- Uitvoering wetten door ‘derden’ toegestaan?
- Toegang tot de aanspraak
- Toetsingskaders formele wetten
- Afbakening of overlap?

Bijeenkomst 5: Actualiteiten bestuursprocesrecht
- Ontvankelijkheidskwesties: belanghebbende, termijnen
- Heroverweging in bezwaar, toetsing ex tunc of ex nunc,
de rol van beleid
- Artikel 6:13 Awb: verschil tussen besluitonderdelen-,
beroepsgronden- en argumentenrechter
- Rol van het begrip goede procesorde
- Artikel 6:19 Awb
- Concentratiewerking van rechtsbescherming
- Finale geschilbeslechting
- Termijnoverschrijding en toetsing EVRM
- Nieuwe regeling van schadevergoeding
- Verbeurte, inning en verjaring
- Wet dwangsom en rechtstreeks beroep bij niet tijdige beslissen
- Bestuurlijke lus
- Hoe werkt de Afdeling bestuursrechtspraak?

Bijeenkomst 6: Training Effectief procederen bij de bestuursrechter I
Dit is een interactieve training. Door middel van telkens een korte uitleg, oefeningen en rollenspelen wordt gewerkt aan de vaardigheden die nodig zijn om als gemeentejurist adequaat op te treden bij zittingen.
- achtergronden belangen georiënteerde zaaksbehandeling
- voorbereiden van dossiers; belangen versus standpunten
- adequaat reageren op vragen van een rechter
- hoe kun je de gang van zaken tijdens een zitting beïnvloeden?
- overtuigend presenteren
- zittingssimulaties
De training wordt gegeven door een jurist-trainer en een rechter uit de bestuursrechtpraktijk. Het streven is om zo realistisch en praktijkgericht mogelijk te werken. Er is veel tijd ingeruimd voor een dialoog met de rechter.

Bijeenkomst 7: Training Effectief procederen bij de bestuursrechter II
- tweede trainingsdag
- vervolg programma dag 6

Bijeenkomst 8: Overheid en privaatrecht en contracteren in het maatschappelijk domein
- In welke gevallen met de overheid gebruik maken van het privaatrecht?
- Een bijzondere vorm van ‘privaatrechtelijk’ overheidshandelen: bevoegdhedenovereenkomsten
- Publiekrechtelijke normering bij privaatrechtelijk optreden
- Overheidscontracten:
- interne organisatie & vertegenwoordiging
- wijziging & opzegging

Werkwijze
Deze leergang sluit volledig aan op de praktijk. We behandelen actuele ontwikkelingen en casus en bieden ruimte voor interactie met vakgenoten. Zo leer je met en van elkaar. Je krijgt daarbij ondersteuning van onze topdocenten.

Kijk ook eens op onze andere pagina.

Docenten

Ingeborg Lunenburg
docent en adviseur sociale zekerheid

Bart Roozendaal
advocaat overheid en onderneming AKD te Breda, gespecialiseerd in het bestuursrecht

dr. Gerrit van der Veen
Advocaat bij AKD advocaten & notarissen te Rotterdam

mr. Anton Arnold
senior juridische beleidsmedewerker gemeente Roosendaal

mr. Bastiaan Oudenaarden
advocaat en partner bij VanGoud Advocaten voor vastgoed en overheid te Arnhem

mr. Hugo Pennarts
Adviseur Ten Holter Noordam, tevens universitair docent staats en bestuursrecht aan de Erasmus

mr. Jacqueline Spierdijk
MfN-registermediator en oud-advocaat in Den Haag

mr. Liesbeth Bachrach
bestuursrechter rechtbank Amsterdam

mr. Pim Huisman
universitair docent Staats- en bestuursrecht aan de VU

mr. Valentijn Leijh
sr.mdw. bij BOEKEL te Amsterdam, gespecialiseerd in (ruimtelijk) bestuursrecht

Contact

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Ilona Gordijn.

Praktijkgerichte opleiding voor gemeentejuristen
De huidige gemeentepraktijk is niet meer te vergelijken met die van enkele jaren geleden. Steeds vaker vormen bijvoorbeeld politierapportages de inzet van bestuursrechtelijke handhaving. Wetten als de WMO en de Omgevingswet vragen om een integrale besluitvorming en burgerparticipatie. Bestuurders vragen op hun beurt om andere benaderingen zoals opdrachtgericht werken en een ondernemende ambtenaar. Hiernaast blijft voor de ambtenaar kennis van sectorale wetgeving onontbeerlijk.

Als gemeentejurist heb je specifieke kennis en vaardigheden nodig om het college, de gemeenteraad, burgers en collega’s van gedegen juridisch advies te voorzien en ook de bestuurlijke context te begrijpen. Dit leert u in deze leergang. Ook leert u op overtuigende wijze een besluit te verdedigen bij de rechter.

Met deze opleiding komt OSR tegemoet aan de opleidingseisen en - behoeften van de gemeentejurist. Voor deelname is enige voorkennis en praktijkervaring gewenst. U heeft bijvoorbeeld juridische kennis op HBO of universitair niveau en/of enkele jaren werk ervaring.

Cursusvorm
Deze leergang bestaat uit acht bijeenkomsten.

Docenten
Onze docenten zijn werkzaam in de gemeentelijke overheid, advocatuur, rechterlijke macht en het wetenschappelijk onderwijs. Vanuit hun uitvoeringspraktijk zijn zij uitstekend op de hoogte van het dagelijkse werk van de gemeentejurist. Ze hanteren actuele casus en doceren met aanstekelijk enthousiasme. Ook bieden ze voldoende ruimte voor interactie. Zo leer je optimaal tijdens onze cursussen.

Wat leer je?

Na afloop van deze cursus:
- heb je kennis en inzicht hoe het politieke spel in elkaar steekt;
- ken je de verschillende rollen die je als gemeentejurist vervult;
- ken je de ontwikkelingen op het gebied van toezicht, handhaving en gedogen;
- heb je inzicht in de meest recente ontwikkelingen in jurisprudentie en wetgeving;
- heb je inzicht in het grensgebied tussen publiek en privaatrechtelijk handelen van de overheid;
- treed je effectiever op tijdens een zitting.

Na afronding ontvang je:

- een diploma met daarop vermelding van de gevolgde modules.

Juristen (HBO / WO) bij gemeenten, beleidsmedewerkers, juridisch medewerkers, medewerkers met kennis van de gemeentelijk praktijk, advocaten of overige juristen die zich willen verdiepen in de gemeentelijke praktijk.
Bijeenkomst 1: Werken als gemeentejurist in een politiek-bestuurlijke omgeving
- de verschillende rollen van de jurist;
- het bestuurlijk krachtenveld;
- integriteit;
- probleemanalyse.

Bijeenkomst 2: Toezicht, handhaving en gedogen
- toezichthouders, toezichtbevoegdheden
- overtreder
- handhaving en beleid (beginselplicht en gedogen)
- last bestuursdwang, last dwangsom. Invordering
- bestuurlijke boete
- handhaving en bewijslast/bewijsmiddelen
- aspecten van rechtsbescherming.

Bijeenkomst 3: Actualiteiten omgevingsrecht en grondexploitatie
- Bestuursprocesrecht (selectie)
- Wet ruimtelijke ordening
-Ruimtelijke plannen (Wro)
-Grondexploitatie(wet)
-Planschade (WRO/Wro)
- Omgevingsvergunning (Wabo)
- Crisis- en herstelwet
- Omgevingswet

Bijeenkomst 4: Participatiewet, Wet maatschappelijk ondersteuning en Jeugdwet
- Opdrachten gemeentebestuur en aanspraken per formele wet
- Het sociaal domein en zorgstelsel
- Uitvoering wetten door ‘derden’ toegestaan?
- Toegang tot de aanspraak
- Toetsingskaders formele wetten
- Afbakening of overlap?

Bijeenkomst 5: Actualiteiten bestuursprocesrecht
- Ontvankelijkheidskwesties: belanghebbende, termijnen
- Heroverweging in bezwaar, toetsing ex tunc of ex nunc,
de rol van beleid
- Artikel 6:13 Awb: verschil tussen besluitonderdelen-,
beroepsgronden- en argumentenrechter
- Rol van het begrip goede procesorde
- Artikel 6:19 Awb
- Concentratiewerking van rechtsbescherming
- Finale geschilbeslechting
- Termijnoverschrijding en toetsing EVRM
- Nieuwe regeling van schadevergoeding
- Verbeurte, inning en verjaring
- Wet dwangsom en rechtstreeks beroep bij niet tijdige beslissen
- Bestuurlijke lus
- Hoe werkt de Afdeling bestuursrechtspraak?

Bijeenkomst 6: Training Effectief procederen bij de bestuursrechter I
Dit is een interactieve training. Door middel van telkens een korte uitleg, oefeningen en rollenspelen wordt gewerkt aan de vaardigheden die nodig zijn om als gemeentejurist adequaat op te treden bij zittingen.
- achtergronden belangen georiënteerde zaaksbehandeling
- voorbereiden van dossiers; belangen versus standpunten
- adequaat reageren op vragen van een rechter
- hoe kun je de gang van zaken tijdens een zitting beïnvloeden?
- overtuigend presenteren
- zittingssimulaties
De training wordt gegeven door een jurist-trainer en een rechter uit de bestuursrechtpraktijk. Het streven is om zo realistisch en praktijkgericht mogelijk te werken. Er is veel tijd ingeruimd voor een dialoog met de rechter.

Bijeenkomst 7: Training Effectief procederen bij de bestuursrechter II
- tweede trainingsdag
- vervolg programma dag 6

Bijeenkomst 8: Overheid en privaatrecht en contracteren in het maatschappelijk domein
- In welke gevallen met de overheid gebruik maken van het privaatrecht?
- Een bijzondere vorm van ‘privaatrechtelijk’ overheidshandelen: bevoegdhedenovereenkomsten
- Publiekrechtelijke normering bij privaatrechtelijk optreden
- Overheidscontracten:
- interne organisatie & vertegenwoordiging
- wijziging & opzegging

Werkwijze
Deze leergang sluit volledig aan op de praktijk. We behandelen actuele ontwikkelingen en casus en bieden ruimte voor interactie met vakgenoten. Zo leer je met en van elkaar. Je krijgt daarbij ondersteuning van onze topdocenten.

Kijk ook eens op onze andere pagina.

Ingeborg Lunenburg
docent en adviseur sociale zekerheid

Bart Roozendaal
advocaat overheid en onderneming AKD te Breda, gespecialiseerd in het bestuursrecht

dr. Gerrit van der Veen
Advocaat bij AKD advocaten & notarissen te Rotterdam

mr. Anton Arnold
senior juridische beleidsmedewerker gemeente Roosendaal

mr. Bastiaan Oudenaarden
advocaat en partner bij VanGoud Advocaten voor vastgoed en overheid te Arnhem

mr. Hugo Pennarts
Adviseur Ten Holter Noordam, tevens universitair docent staats en bestuursrecht aan de Erasmus

mr. Jacqueline Spierdijk
MfN-registermediator en oud-advocaat in Den Haag

mr. Liesbeth Bachrach
bestuursrechter rechtbank Amsterdam

mr. Pim Huisman
universitair docent Staats- en bestuursrecht aan de VU

mr. Valentijn Leijh
sr.mdw. bij BOEKEL te Amsterdam, gespecialiseerd in (ruimtelijk) bestuursrecht

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Ilona Gordijn.

Gerelateerde cursussen

Juridische kwaliteitszorg*
8,8
€ 299,-
06-11-2018
Actualiteiten Wabo en ontwikkelingen Omgevingsrecht**a
8,4
NOvA 5 J (PO)
€ 549,-
07-12-2018