Hulp nodig? 030 - 231 53 14
Ons kantoor is op werkdagen geopend van 8:00 tot 17:00.
Terug
Masterclass overheidsaansprakelijkheid ***
-

Masterclass overheidsaansprakelijkheid ***

Niveau

Specialisatieniveau

PO punten

NOvA 10 J (PO)

informeer mij

Opleidingen incompany?

Al onze cursussen zijn ook incompany beschikbaar. Kijk hier voor meer informatie. 

  • Met veel aandacht voor de actualiteit en toegesneden op de juridische praktijk!
10
10
Informatie Masterclass overheidsaansprakelijkheid Verdiepende Masterclass overheidsaansprakelijkheid
Overheidsaansprakelijkheid is een gecompliceerd rechtsgebied op de grens van privaat- en publiekrecht. De trend is dat de overheid steeds sneller aansprakelijk wordt gesteld in geval van schade of benadeling. De schade kan daarbij aanzienlijk zijn. De Groninger gaswinning is wel het meest prominente voorbeeld, maar je kunt ook denken aan de Q-koortsproblematiek, het verbod op het gebruik van de Stint en het schietincident in Alphen aan den Rijn. Ook rechtmatig handelen van de overheid kan schade veroorzaken, zoals de aanleg van de Noord-Zuidlijn in Amsterdam of de plotselinge afsluiting van de Hollandse Brug. In veel gevallen is het niet eenvoudig vast te stellen of deze schade geheel of gedeeltelijk voor vergoeding in aanmerking komt.

Integraal perspectief
In deze verdiepende en interactieve masterclass wordt in kleine groepen in twee dagen uitgebreid ingegaan op de overheidsaansprakelijkheid. Op de eerste dag worden de materiële en procedurele aspecten van schadevergoeding bij onrechtmatige besluiten besproken aan de hand van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en actuele jurisprudentie. Op de tweede dag wordt aandacht besteed aan (het vaststellen van) de omvang en de financiële aspecten van de schadevergoeding. Ook het materiële nadeelcompensatierecht komt aan bod. Kortom, de masterclass overheidsaansprakelijkheid biedt een actueel overzicht van de civielrechtelijk en bestuursrechtelijke overheidsaansprakelijkheid. Dit integraal perspectief maakt het mogelijk om risico’s en kansen beter in te schatten.

Doelgroep
Deze Masterclass is bedoeld voor advocaten, bedrijfsjuristen, juristen werkzaam bij overheidsorganisaties (zoals gemeenten, provincies, ministeries en waterschappen) maar ook verzekeringsjuristen en de rechterlijke macht. Basiskennis van het overheidsaansprakelijkheidsrecht is noodzakelijk om optimaal resultaat uit deze Masterclass te halen.

Cursusvorm
Deze masterclass bestaat uit twee bijeenkomsten van een dag. Elke bijeenkomst wordt geleid door twee gespecialiseerde docenten met praktijkervaring. De interactie met de docenten, maar ook de uitwisseling van ervaringen tussen de cursisten onderling wordt elk jaar als zeer waardevol ervaren.

Wat leer je?
Na afloop van deze Masterclass:
• kun je de formele aspecten van aansprakelijkheid voor onrechtmatige besluitvorming noemen.
• kun je de materiële aspecten van aansprakelijkheid voor onrechtmatige besluitvorming, causaal verband, relativiteit en eigen schuld (incl. schadebeperking) toepassen in de praktijk.
• kun je verschillende schadebegrotingsmodellen hanteren bij het vaststellen van omvang van de schade.
• kun je de valkuilen van verschillende schadebegrotingsmodellen herkennen.
• kun je toelichten welke factoren een rol spelen bij de afwikkeling en toetsing van een nadeelcompensatieverzoek.

Benodigde voorkennis en ervaring
Voor het volgen van de Masterclass overheidsaansprakelijkheidsrecht is vereist dat je beschikt over een basiskennis op het gebied van overheidsaansprakelijkheid. Deze basiskennis kan zijn verworven doordat je werkervaring hebt op dit gebied of doordat je de basiscursus overheidsaansprakelijkheid heft gevolgd.

Afronding
Deze cursus is erkend door de NOvA. Na afloop van deze masterclass ontvang je:
- 10 PO-punten.
- een certificaat.

Programma Masterclass overheidsaansprakelijkheid Programma
Op themadag 1: Schadevergoeding bij onrechtmatige besluiten worden de volgende onderwerpen behandeld:
- titel 8:4 Awb
- formele aspecten van schadevergoeding bij onrechtmatige besluiten
• rechtsmachtverdeling
• einde van de keuzevrijheid
• introductie van de verzoekschriftenprocedure (procederen zonder besluit)
• vermeerdering van eis, splitsen van schadeposten
- materiële aspecten van schadevergoeding bij onrechtmatige besluiten
• causaal verband
• relativiteitsleer
• eigen schuld
• schadebeperking

Op themadag 2: Omvang en financiële aspecten schadevergoeding worden de volgende onderwerpen behandeld:
- het begrip schade
- schadebegroting bij rechtmatig overheidshandelen (nadeelcompensatie/planschade) en bij onrechtmatige besluiten
- causaal verband, toerekening
- verrekening van voordeel
- schadebegrotingsmodellen: praktische uitwerkingen en actualiteiten
- winstderving en waardebepalingen: begrippen, rekenmodellen en valkuilen
- nadeelcompensatie en de kwantificering van het NMR.

Werkwijze
Elke bijeenkomst wordt geleid door twee gespecialiseerde docenten met praktijkervaring. De interactie met de docenten, maar ook de uitwisseling van ervaringen tussen de cursisten onderling wordt elk jaar als zeer waardevol ervaren.

Hulp nodig?

030 - 231 53 14 08:00 - 17:00