Postacademische masterclass bestuursrecht: het nieuwe bestuursprocesrecht

Masterclass het nieuwe bestuursprocesrecht ***

8,2 Cursisten beoordeling
Doelgroepen:
(semi) Overheidsjurist, Advocaat
Ook interessant voor:
Gemeentejurist, Rechterlijke macht, Rechtsbijstandjurist
Aantal punten:
NOvA 10 J (PO)
Prijs: € 1.835,-
(excl. btw)
  • Met veel aandacht voor de actualiteit en toegesneden op de juridische praktijk!
Wil je deze cursus met een groep volgen? Vraag dan naar onze maatwerk opties
10
10
Omschrijving

Omschrijving

Samenvatting
De afgelopen jaren is het bestuursprocesrecht ingrijpend veranderd, vaak gericht op een efficiëntere geschilbeslechting. Ook is het bestuursprocesrecht op verschillende manieren 'subjectiever' geworden, namelijk op procesrechtelijk vlak (denk aan het relativiteitsvereiste) en op inhoudelijk vlak (denk aan het onderliggende conflict). Ondertussen is daarmee op tal van terreinen ervaring opgedaan en is belangwekkende rechtspraak verschenen.

Met deze tweedaagse masterclass onder leiding van topdocenten uit de praktijk brengt jou als ervaren jurist je kennis en inzicht van deze materie weer helemaal op peil.

Het nieuwe bestuursprocesrecht is opgebouwd uit twee thema's:

Thema: De actieve en responsieve bestuursrechter (dag 1)

Thema: Tendensen wetgeving & rechtspraak (dag 2)

Docenten
Dag 1: mr. D. Allewijn en mr. drs. D.A. Verburg
Dag 2: prof. mr. B.J. van Ettekoven en prof. dr. J.C.A. de Poorter

Type
Deze masterclass bestaat uitsluitend uit face to face bijeenkomsten.

Leerresultaten
Na afloop van deze masterclass:
-
-

Overig
Deze cursus is door de NOvA erkend als PE-cursus en levert je 10 PO- punten op.

Programma

Programma

Inhoud

Werkwijze
Deze masterclass sluit volledig aan op de praktijk. Je gaat met vakgenoten concreet aan de slag. Want leren doe je het beste met en van elkaar. Je wordt daarbij ondersteund door onze topdocenten. Boegbeelden van de juridische praktijk; die weten wat er speelt en met aanstekelijk enthousiasme doceren.

Afronding
Na afloop van deze actualiteitenbijeenkomst ontvang je een certificaat.

Contact

Contact

Voor meer informatie kun je contact opnemen met één van onze medewerkers van de klantenservice.