Postacademische masterclass bestuursrecht module 1: het nieuwe bestuursprocesrecht

Masterclass het nieuwe bestuursprocesrecht ***

8,0 Cursisten beoordeling
Ook gegeven op:
Doelgroepen:
(semi) Overheidsjurist, Advocaat
Ook interessant voor:
Gemeentejurist, Rechtsbijstandjurist
Aantal punten:
NOvA 10 J (PO)
Prijs: € 1.195,-
(excl. btw)
  • Met veel aandacht voor de actualiteit en toegesneden op de juridische praktijk!
Wil je deze seminar met een groep volgen? Vraag dan naar onze maatwerk opties
10
Omschrijving

Omschrijving

Samenvatting
De afgelopen jaren is het bestuursprocesrecht ingrijpend veranderd, vaak gericht op een efficiëntere geschilbeslechting. Ook is het bestuursprocesrecht op verschillende manieren "subjectiever" geworden, namelijk op procesrechtelijk vlak (denk aan het relativiteitsvereiste) en op inhoudelijk vlak (denk aan het onderliggende conflict). Ondertussen is daarmee op tal van terreinen ervaring opgedaan en is belangwekkende rechtspraak verschenen.

Met deze tweedaagse masterclass onder leiding van topdocenten brengt u als ervaren jurist uw kennis en inzicht van deze materie weer helemaal op peil.

Het nieuwe bestuursprocesrecht is opgebouwd rond twee thema's:

Thema : De actieve en responsieve bestuursrechter (dag 1)
Thema : Tendensen wetgeving & rechtspraak (dag 2)

Type
Deze masterclass bestaat uitsluitend uit face to face bijeenkomsten.

Leerresultaten
Na afloop van deze masterclass:
- bent u expert op het gebied van het bestuursprocesrecht;
- kunt u alle relevante rechtspraak op het gebied van het bestuursprocesrecht.

Overig
Deze cursus is door de NOvA erkend als PE-cursus en levert je 10 PO- punten op.

Programma

Programma

Inhoud
De volgende onderwerpen zullen worden behandeld:

Dag 1:
Rechtssociologie (responsief recht) en sociale psychologie (procedurele rechtvaardigheid)

Dag 2:
Kei, regie, digitaal procederen, nieuwe kansen op kwaliteit en subjectivering.

Werkwijze
Deze masterclass sluit volledig aan op de praktijk. Je gaat met vakgenoten concreet aan de slag. Want leren doe je het beste met en van elkaar. Je wordt daarbij ondersteund door onze topdocenten. Boegbeelden van de juridische praktijk; die weten wat er speelt en met aanstekelijk enthousiasme doceren.

Afronding
Na afloop van deze masterclass ontvang je een certificaat.

Docenten

Docenten

André Verburg
seniorrechter inhoudelijk adviseur rechtbank Midden-Nederland en docent/onderzoeker UU

Bart Jan van Ettekoven
hoogleraar Staats- en bestuursrecht aan de UvA en Staatsraad bij de Raad van State

Dick Allewijn
MfN-registermediator, trainer en rechter-plaatsvervanger

Contact

Contact

Voor meer informatie kun je contact opnemen met één van onze medewerkers van de klantenservice.