Hulp nodig? 030 - 231 53 14
Ons kantoor is op werkdagen geopend van 8:00 tot 17:00.
Terug
MC Arbeidsongeschiktheid: sociaal zekerheidsrechtelijk, arbeidskundig en verzekeringsgeneeskundig ** a
nu inschrijven
-

MC Arbeidsongeschiktheid: sociaal zekerheidsrechtelijk, arbeidskundig en verzekeringsgeneeskundig ** a

Niveau

Verdiepingsniveau

PO punten

NOvA 5 J (PO)

Prijs: € 490,- (excl. btw)

informeer mij
  • Met veel aandacht voor de actualiteit en toegesneden op de juridische praktijk!
0
Informatie MC Arbeidsongeschiktheid: sociaal zekerheidsrechtelijk, arbeidskundig en verzekeringsgeneeskundig Werkgevers, werknemers en zelfstandigen dragen in toenemende mate de risico’s van verzuim en arbeidsongeschiktheid. Daartegenover krijgen zij meer mogelijkheden om zélf invulling te geven aan de aanpak van arbeidsomstandigheden, verzuim en de wijze waarop financiële risico’s worden afgedekt.

Wettelijke regelingen bepalen veel van de speelruimte die partijen hebben, en bepalen de (financiële) consequenties. Zoals de wetgeving rondom verzuim, arbeidsongeschiktheid en reïntegratie. Soms spelen binnen één casus diverse complexe vormen van wet- en regelgeving en bepalen zij tezamen de consequenties van eerder gemaakte keuzes. Deze masterclass gaat in op alle juridische, arbeidskundige en verzekeringsgeneeskunidge aspecten bij arbeidsongeschiktheid en hoe deze aspecten op elkaar inwerken.

Docenten:

Mr. J.T.J.A. (Joost) Klijn, verzekeringsarts
Joost Klijn geeft advies aan rechtzoekenden en hun vertegenwoordigers bij geschillen met geneeskundige aspecten voor of tijdens een rechterlijke procedure.

Mr. B.J.M. (Bernard) de Leest, advocaat bij Zumpolle advocaten te Utrecht.
Bernard de Leest is gespecialiseerd advocaat in het sociaal verzekeringsrecht.Leerdoelen

De deelnemers kunnen na afloop van de cursus alle relevante aspecten in een arbeidsongeschiktheidszaak toepassen, dat wil zeggen niet alleen de juridisch bestuursrechtelijk aspecten, maar ook de arbeidskundige en geneeskundige aspecten. Bovendien komen hierbij de meest recente rechterlijke uitspraken aan de orde, zodat de deelnemers tegelijkertijd hiervan op de hoogte worden gesteld.

Overige informatie

Er kunnen maximaal 24 deelnemers meedoen aan deze masterclass. De masterclass is bedoeld voor ervaren specialisten met minimaal 3 jaar ervaring met bezwaar-en beroepszaken.
Programma MC Arbeidsongeschiktheid: sociaal zekerheidsrechtelijk, arbeidskundig en verzekeringsgeneeskundig Deze masterclass kent drie blokken:
- verzekeringsgeneeskundige aspecten arbeidsongeschikte werknemer, onder leiding van een bedrijfs- en verzekeringsarts;
- arbeidskundige aspecten arbeidsongeschikte werknemer,
- bestuursrechtelijke en sociaal zekerheidsrechtelijk aspecten arbeidsongeschikte werknemer, onder leiding van een gespecialiseerde advocaat.

De masterclass mondt uit in wat het behandelde betekent in bezwaar-en beroepsprocedures, mede aan de hand van recente jurisprudentie.

Bij arbeidsongeschiktheid gaat het om de SV kant (WIA, ZW, Wajong).

DIT PROGRAMMA WORDT MEDIO OKTOBER AANGEPAST

Hulp nodig?

030 - 231 53 14 08:00 - 17:00