Hulp nodig? 030 - 231 53 14
Ons kantoor is op werkdagen geopend van 8:00 tot 17:00.
Terug
Mededinging in de gezondheidszorg, marktwerking en budgetten ** a
-

Mededinging in de gezondheidszorg, marktwerking en budgetten ** a

Niveau

Verdiepingsniveau

PO punten

NOvA 3 J (PO)

informeer mij
  • Met veel aandacht voor de actualiteit en toegesneden op de juridische praktijk!
3
Informatie Mededinging in de gezondheidszorg, marktwerking en budgetten In de zorgsector is in toenemende mate sprake van spreiding en concentratie van zorg. Zodoende ontstaan steeds meer samenwerkingsverbanden tussen zorgaanbieders, zowel horizontaal (met concurrenten) als verticaal (met andere zorgverleners). Achterliggende motieven zijn efficiëncy, kostenbesparingen en verhoging van kwaliteit. Naast samenwerkingsverbanden en fusies op ziekenhuisniveau gaat het bijvoorbeeld ook steeds vaker om samenwerkingsverbanden tussen specialismemaatschappen van meerdere ziekenhuizen. Niet iedere samenwerking zal echter verenigbaar zijn met mededingingsrechtelijke normen.

Vanuit de Nederlandse Zorgautorieit (NZa) en de Autoriteit Consument & Markt (ACM) wordt toezicht uitgeoefend op de zorgsector. Waar houden beide instanties toezicht op, hoe ziet hun samenwerking eruit en hoe verhouden deze twee instanties zich tov elkaar?

De docent bespreekt met u op welke wijze het mededingingsrecht doorwerkt in de zorgsector. De docent maakt hierbij een praktische vertaling naar uw praktijk.


Leerdoelen

Na het volgen van deze cursusmiddag heeft u op hoofdlijnen inzicht in en kennis van de wet- en regelgeving met betrekking tot het aangaan van samenwerkingsverbanden in de zorg, meer in het bijzonder met welke mededingingsrechtelijke eisen en voorwaarden u rekening moet houden.
Overige informatie

Doelgroep:
Deze cursus is interessant voor advocaten die werkzaam zijn in de gezondheidszorg, maar ook voor juristen van zorginstellingen en voor juristen die anderszins met deze problematiek te maken hebben.

Korting:
Bij gelijktijdige inschrijving voor 3 of meer cursussen (Gezondheidsrecht) ontvangt u 10% korting. Op deze actie zijn de voorwaarden van de algemene kortingsregeling van toepassing.
Programma Mededinging in de gezondheidszorg, marktwerking en budgetten Aan bod komt waar zorginstellingen, maatschappen en belangenorganisaties rekening mee moeten houden bij het aangaan van samenwerkingverbanden, de beëindiging daarvan en grenzen aan samenwerking. Tevens zal aandacht worden besteed aan actuele beleidsopvattingen van de ACM en de NZa met betrekking tot samenwerkingsverbanden.

Jurisprudentie en praktijkvoorbeelden worden gebruikt ter illustratie van relevantie wet- en regelgeving voor uw rechtspraktijk.

Hulp nodig?

030 - 231 53 14 08:00 - 17:00